Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

pokl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
realizuje projekt "Profesjonalne przygotowanie zawodowe studentek i studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Termin realizacji projektu - maj 2014 r. - kwiecień 2015 r.

Projekt dotyczy realizacji szkoleń oraz płatnych staży dla studentów kierunków politechnicznych PWSZ w Kaliszu: Mechaniki i budowa maszyn, Inżynierii środowiska, Budownictwa, Elektrotechniki oraz Informatyki.


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
realizuje projekt "Energooszczędnie zbuduj swoją przyszłość"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Termin realizacji projektu - lipiec 2012 r. - grudzień 2015 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

 


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
realizuje projekt "Inżynieria środowiska – kierunek z perspektywami"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Termin realizacji projektu - lipiec 2012 r. - grudzień 2015 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

 


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
realizuje projekt "Mechanika i budowa maszyn – profesjonalny start do Twojej kariery!"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Termin realizacji projektu - lipiec 2012 r. - grudzień 2015 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

 


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu wraz z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
zrealizowała projekt "Studia Podyplomowe na rzecz rozwoju kadr nowej gospodarki"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących"
Działanie 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"
Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach".


Termin realizacji projektu - styczeń 2011 r. - grudzień 2012 r.

W ramach projektu realizowano będą dwie edycje studiów podyplomowych na kierunkach:
- Menedżerski;
- Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym.

 


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
realizuje projekt "Inżynieria środowiska szansą na zawód z przyszłością"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Termin realizacji projektu - październik 2009 r. - luty 2014 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

 


 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
realizuje projekt "Mechanika i budowa maszyn szansą na zawód z przyszłością"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Termin realizacji projektu - październik 2009 r. - luty 2014 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

 


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
zrealizowała kształcenie na kierunkach zamawianych, na specjalnościach:
- technologia informacyjna w elektrotechnice (na kierunku Elektrotechnika),
- informatyka przemysłowa (na kierunku Mechanika i budowa maszyn)

w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Tytuł projektu systemowego realizowanego przez MNiSW "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż".


Otrzymane dofinansowanie - 1 528 724,40 zł
Termin realizacji projektu - październik 2008 r. - czerwiec 2011 r.

Studia na zamawianych specjalnościach to m.in.:
- 1 000 zł miesięcznego stypendium dla połowy studentów już od pierwszego roku (stypendium przyznawane przez trzy lata na okres 9 miesięcy),
- specjalne kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki,
- dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem programów wspomagających projektowanie,
- dodatkowe zajęcia z języka obcego,
- wyjazdy do przedsiębiorstw oraz na międzynarodowe targi,
- wykłady wybitnych specjalistów wizytujących uczelnię,
- liczne szkolenia zakończone certyfikatami.

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
realizuje studia pomostowe organizowane
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet II
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.2 "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych".


Termin realizacji projektu - od października 2008 r.

Oznacza to, że:
- 80 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2008/2009 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 30 na kierunku Położnictwo
- 90 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2009/2010 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 77 na kierunku Położnictwo
- 120 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2010/2011 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 55 na kierunku Położnictwo
- 120 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2011/2012 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 39 na kierunku Położnictwo
- 100 studentek rozpoczynających w roku akademickim 2012/2013 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo
- 50 studentek rozpoczynających w roku akademickim 2013/2014 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo
studiowało/studiuje bezpłatnie.

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu
zrealizowała projekt
"Uniwersytet Gimnazjalisty"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX
Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".


Otrzymane dofinansowanie - 49 998,01 zł
Termin realizacji projektu - październik 2008 r. - czerwiec 2009 r.

W ramach projektu kaliska uczelnia zapewniała młodzieży gimnazjalnej z okolicznych miejscowości m.in. interesujące wykłady, wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, zajęcia laboratoryjne i zajęcia z pierwszej pomocy. Projekt zakończony został egzaminem z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych uczniów.

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
oraz
Urzędem Gminy Lisków
zrealizowała projekt
"Młodzież w Liskowie - aktywna i wykształcona"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VII
Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji".


Otrzymane dofinansowanie - 48 133,39 zł
Termin realizacji projektu - marzec 2010 r. - sierpień 2010 r.

Strona WWW projektu: www.liskow.pwsz-kalisz.edu.pl

 


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
zrealizowała projekt
"Uniwersytet Gimnazjalisty II"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX
Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".


Otrzymane dofinansowanie - 49 989,90 zł
Termin realizacji projektu - wrzesień 2009 r. - luty 2010 r.

W ramach projektu kaliska uczelnia zapewniała młodzieży gimnazjalnej z okolicznych miejscowości m.in. interesujące wykłady, wyjazd na Targi Książki w Krakowie, zajęcia laboratoryjne i zajęcia z pierwszej pomocy. Projekt zakończony został egzaminem z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych uczniów.

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
zrealizowała projekt
"Uniwersytet Licealisty"
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX
Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

 


Otrzymane dofinansowanie - 49 998,90 zł
Termin realizacji projektu - październik 2010 r. - marzec 2011 r.

W ramach projektu organizatorzy zapewnili młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych m.in. interesujące wykłady, wyjazd na Targi Książki w Krakowie, zajęcia laboratoryjne i zajęcia z pierwszej pomocy. Projekt zakończony został egzaminem z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych uczniów, rozdanych podczas uroczystego absolutorium.

Strona WWW projektu: www.ul.pwsz.kalisz.pl

 


 

www.efs.gov.pl

 Kontakt:
mgr inż. Bartosz Spychalski
ul. Nowy Świat 5, 62-800 Kalisz
tel. 62 76-79-530
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.