Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

  Kaliska PWSZ ponownie wśród najlepszych uczelni w Polsce

  PerspektywyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu znalazła się w ścisłej czołówce prestiżowego rankingu Szkół Wyższych magazynu Perspektywy. W rankingu sklasyfikowano 25 państwowych wyższych szkół zawodowych z całej Polski poddając je surowej ocenie merytorycznej.

  Przez 9 lat nieprzerwanie zajmowaliśmy pierwsze miejsce w rankingu, przyszedł w końcu czas ustąpić miejsca innym. W tym roku o 7,80 punktów wyprzedziła nas jedynie Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Na trzecim miejscu, niezmiennie od dwóch lat, znalazła się PWSZ w Tarnowie.

  W tym roku komisja wysoko oceniła prestiż uczelni oraz siłę naukową. Bardzo wysoką punktację otrzymaliśmy także w kategorii innowacyjności. W metodologii rankingu przyjęto pięć głównych grup kryteriów i przypisano im odpowiednie wagi procentowe. Pierwsza to prestiż (25%), czyli preferencje pracodawców i ocena przez kadrę akademicką, druga – siła naukowa (35%), na którą składają się prowadzone kierunki studiów, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwój kadry własnej, oferta kształcenia podyplomowego, ocena parametryczna a także publikacje, i cytowania a także ich współczynnik mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirsha. Trzecią grupę stanowią warunki kształcenia (20%), a zatem dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, powierzchnia na studenta, własna baza dydaktyczna. W tym roku ocenie nie podlegały zbiory elektroniczne, zbiory drukowane oraz warunki korzystania z biblioteki. Czwarte kryterium to innowacyjność (5%) mierzona pozyskanymi środkami z UE. W ostatniej, piątej grupie znalazło się umiędzynarodowienie (15%), a w nim: studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego, wymiana studencka (wyjazdy i przyjazdy) i umowy międzynarodowe.

  Ranking Perspektyw funkcjonuje na polskim rynku edukacyjnym od 2001 roku. Przez ten czas zdążył zyskać markę najbardziej prestiżowego i miarodajnego w skali kraju. Na jego wyniki oczekują co roku tysiące maturzystów. Budzi również spore emocje w środowiskach akademickich i otoczeniu biznesowym uczelni, a także wśród pracodawców, którzy sięgają po niego w procesach rekrutacyjnych. Kapitułę tego najbardziej prestiżowego w środowisku akademickim rankingu tworzy kilkunastu światowej sławy naukowców pod przewodnictwem prof. dr hab. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. Funkcję przewodniczącego honorowego pełni prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu i b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP.

  Tegoroczne miejsce na podium jest dla nas potwierdzeniem, niezmiennej od lat, wysokiej jakości kształcenia w naszej Uczelni. Jednocześnie impulsem do dalszego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności. Już teraz trwają remonty mające poprawić warunki studiowania na Wydziale Zarządzania oraz w Collegium Medicum. Prowadzone są nowe, interdyscyplinarne projekty badawcze oraz podpisywane umowy o współpracy.

  Pełen ranking zobaczyć można na stronie Perspektyw: tutaj.


  Additional information