Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Stacjonarne

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI DOTYCZY OBOZU LETNIEGO!!!

W dniu 10.07 (poniedziałek) zbiórka o godzinie 10:00 - Kampus ul. Poznańska 201-205. Obowiązuje strój sportowy!!! Prosimy o punktualność!!! 

 

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz - 5.07 w godzinach 8:00-9:00 (Kaszubska 13) i 6.07 w godzinach 15:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

Dr I i R. Michniewicz – 10.07 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 4.07 w godzinach 12:00-13:00 i 11.07 w godzinach 13:00-14:00 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz – 5.07 (środa) 8:00-10:00 (Collegium Medicum ul. Kaszubska 13)

 

PLAN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W DNIU 4.07

 

DYŻUR:

W dniu 28.06 (środa) w godzinach 12:00-14:00 odbędą się zaliczenia, poprawki, dyżur z dr I. Michniewicz i dr R. Michniewiczem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 13:00 odbędą się konsultacje z dr hab K. Domaszewską w sprawie prac dyplomowych

 

 

DYŻUR: dr I  Michniewicz - 21.06 (środa) 10:00-12:00, dr R. Michniewicz 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z Biochemii wysiłku fizycznego z prof. M. Pawlakiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU I GODZINY!!!

W dniu 22.06 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego i Antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka ćwiczeń z I semestru z Anatomii funkcjonalnej z mgr B. Madej – Dziechciarow

DYŻUR: mgr A. Szewczyk: 13:00-15:00 (20.06) i 11:00-13:00 (27.06) (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz - wtorek 13.06 w godzinach 10:00-12:00 (Kaszubska 13)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Antropologia fizyczna z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Dodatkowe terminy zaliczenia przedmiotu Gimnastyka z mgr P. Świerczakiem:

 8.06 o godzinie 10:30

13.06 o godzinie 9:45

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!

W dniu 14.06 o godzinie 13:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 14.06 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II, III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 26.06 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z dr hab. K. Domaszewską (zaległe egzaminy z wcześniejszych semestrów Fizjologia)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Język angielski z mgr A. Czepik (Collegium Oecologicum ul. Poznańska 201-205, sala 102)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.06 o godzinie 13:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.06 o godzinie 11:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.06 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z Gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (IV termin)(Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz - 31.05 w godzinach 12:00-14:00 (ul. Kaszubska)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Uwaga!!!

W dniu 31.05 w godzinach 17:15-20:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Motoryczność człowieka w procesie starzenia się z prof. L. Dworakiem (przełożone z dnia 2.06). W dniu 2.06 w godzinach 16:00-19:00 odbędą się zajęcia z języka angielskiego z mgr S. Sadowską (zamiast 31.05)

W dniu 1.06 w godzinach 14:00-15:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Motoryczność człowieka w procesie starzenia się z prof. L. Dworakiem (przełożony z dnia 2.06)

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planami

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 7.06 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Promocja zdrowia psychicznego z dr J. Raubo

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz - 26.05 w godzinach 10:00-12:00 (zamiast 14.06) (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II, III ROK

W dniu 29.06 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z dr M. Jabłońskim (dotyczy zaległości z wcześniejszych semestrów: Pedagogika ogólna, Dydaktyka ogólna, Andragogika)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

 

UWAGA!!!

DO 13 CZERWCA BR. NALEŻY ODEBRAĆ DECYZJĘ NA SEMESTR LETNI DOTYCZĄCĄ STYPENDIUM SOCJALNEGO, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW.

STUDENCI WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO, MEDYCZNEGO ORAZ REHABILITACJI I SPORTU ODBIERAJĄ DECYZJĘ W DZIEKANACIE.

STUDENCI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH ODBIERAJĄ DECYZJĘ W DZIALE SOCJALNYM - POKÓJ NR 37.

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

W dniu 13.06 zajęcia z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 2.06, następująco: 11:30-12:15 gr 1 i 12:15-13:00 gr 2 (Aquapark)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 13.06 zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy pływania i sporty wodne z dr R. Michniewiczem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 31.05 w godzinach 15:00-16:30, zajęcia z języka angielskiego z mgr S. Sadowską w w/w terminie odbędą się w godzinach 17:00-20:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.06 w godzinach 16:30-19:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z dr hab. K. Domaszewską

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.05 (poniedziałek) o godzinie 11:45-12:30 odbędzie się wykład oraz zaliczenie z Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem, o godzinie 12:30-13:15 odbędzie się wykład oraz zaliczenie z Gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA!!!!

W związku z organizowanymi XVII Kaliskimi Dniami Żaków ustala się godziny rektorskie:

18.05.2017 w godzinach 11:00-15:00

19.05.2017 w godzinach 8:00-10:00

Zajęcia w pozostałych godzinach odbywają się zgodnie z planami!

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 w dniu 18.05 o godzinie 11:35, o godzinie 12:00 wymarsz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 zajęcia z przedmiotu Antropologia fizyczna z dr P. Szewczykiem zostają odwołane. Zajecia odpracowane zostaną następujaco:

31.05 - 15:30-17:00 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

7.06 - 15:30-16:15 gr 1 i 16:30-17:15 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

PYTANIA NA OBRONĘ

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim

W dniu 27.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z prof. J. Lewandowskim

W dniu 29.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim (UWAGA!!! O godzinie 10:00 odbędą się poprawki ćwiczeń w/w przedmiotu)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 zajecia z przedmiotu Projektowanie imprez sportowo - rekreacyjnych z dr I. Michniewicz zostaja odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 31.05 w tych samych godzinach

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz - 15.05 w godzinach 11:00-13:00 Kampus ul. Poznańska 201-205 (zamiast środy 17.05)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.05 wykład z przedmiotu Aktywność fizyczna i sport osób niepełnosprawnych z dr J. Brzozowskim zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.05 (piątek) o godzinie 11:45-12:30 odbędzie się wykład oraz zaliczenie z Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem, o godzinie 12:30-13:15 odbędzie się wykład oraz zaliczenie z Gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 10.05 - 15:00-17:00 (ul. Nowy Świat 4)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9 i 10.05 zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych i ćwiczenia korekcyjne z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 6 i 7.06 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 zajęcia z przedmiotu Projektowanie imprez sportowo - rekreacyjnych z dr I. Michniewicz odbędą się w Auli prof. Czesława Glinkowskiego przy ul. Nowy Śiwat 4

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.05 zajęcia z przedmiotu Specjalizacja instruktorska - lekkoatletyka z prof R. Tataruchem odbędzie się na Kmapusie na ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 o godzinie 12:30 odbędzie sie zaliczenie przedmiotu Prawo w oświacie z dr Z. Szmajem (zaliczenie odbędzie się w budynku Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4a, sala 101)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Taniec z mgr V. Graczyk dla gr 2 z dnia 12.04 zostają przełożone na 12.05 w godzinach 13:30-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.05 w godzinach 9:45-13:15 odbędzie sie specjalizacja instruktorska - kajakarstwo z dr P. Szewczykiem (teoretyczne podstawy kajakarstwa) (Kaszubska 13) 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.05 ćwiczenia z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim odbędą się w godzinach 9:45-11:15, natomiast w dniu 25.05 ćwiczenia odbędą się w godzinach 11:45-12:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 10-14.07 odbędzie się obóz sportowy stacjonarny

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniach 14-18.06 odbędzie się obóz sportowy stacjonarny

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.05 w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się wyklad z Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 25.04 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z mgr Ł. Szymczakiem w sprawie obligatoryjnego obozu sportowego

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 zajęcia z przedmiotu Lekkoatletyka z prof. R. Tatruchem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się dodatkowo w dniu 8.05 i 15.05 w godzinach 11:00-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 zajęcia z przedmiotu Specjalizacja instruktorska - lekkoatletyka z prof. R. Tatruchem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się dodatkowo w dniach 8.05, 22.05, 5.06 w godzinach 13:30-16:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 zajęcia z przedmiotu Specjalizacja instruktorska - lekkoatletyka z prof. R. Tatruchem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się dodatkowo w dniach 8.05, 22.05, 5.06 w godzinach 16:45-18:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.05 o godzinie 11:15 odbędzie się egzamin z przedmiotu Teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.04 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostaja odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA W PLANIE!!!!

Dotyczy przedmiotów:

Projektowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (dr I. Michniewicz) odbywały się będą następująco:

Środy (12.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05)

9:45-11:15 wykład

11:45-13:15 ćwiczenia gr 1

13;30-15:00 ćwiczenia gr 2

Elementy zarządzania w kulturze fizycznej (dr I. Michniewicz):

Wtorki (24.04, 9.05, 16.05, 23.05,30.05)

8:00-9:30 wykład

9:45-11:15 gr 1

11:45-13:15 gr 2

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Taniec z mgr V. Graczyk dla gr 2 z dnia 12.04 zostają przełożone na 7.04 w godzinach 13:30-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Ćwiczenia korekcyjne z mgr Ł. Szymczakiem dla gr 1 z dnia 12.04 zostają przełożone na 5.04 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Baseball z dr P. Szewczykiem odbywały sie będą następujaco

13:30-16:45 (10.04, 24.04, 8.05, 15.05)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNZYM STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaliczenie przedmiotu Antropologia kulturowa z dr G. Matuszczakiem odbędzie się w dniu 5.04 o godzinie 19:00 

 

WYCHOWNAIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.04 zajęcia z przedmiotu Metodologia pracy licencjackiej z prof M. Wrońskim odbędą się w godzinach 9:45-12:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.04 o godzinie 8:00 odbędzie się wykład z Gimnastyki z mgr P. Świerczakiem. Wykład odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.03 zajęcia z dr J. Brzozowskim zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Taniec dla gr 1 z mgr V. Graczyk z dnia 9.03 zostaja przełożone na 31.03 w godzinach 13:30-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA!!!

Dotyczy wyjazdu w dniu 29.03 na wystawę anatomiczna do Katowic

Zbiórka 6.40-6.45 na ul. Skarszewskiej przed Szkołą odjazd o 7.00

 

DYŻUR: W dniu 27.03 w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się dyżur dra R. Michniewicza (przełożony ze środy) (dyżur odbędzie się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205)

 

DYŻUR: UWAGA!!! W dniu 22.03 dyżur dra R. Michniewicza odbędzie się wyjątkowo na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 23.03 zajęcia z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak zostają odwołane

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć. Zaplanownay został przedmiot Emisja głosu

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe z dr hab. K. Domaszewska odbywały się będą następująco: 18:30-20:45 (20.03, 10.04, 22.05, 12.06)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA ZMIANA W PLANIE!!!

Wykład monograficzny z prof. A. Krawańskim z dnia 11.04 zostaje przełożony na 23.05 w godzinach 16:00-18:15

Seminarium magisterskie z prof. A. Krawańskim z dnia 24.05 zostaje przełożone na 23.05 w godzinach 18:30-20:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe z prof. A. Krawańskim z dnia 25.05 zostaje przełożone na 7.04 w godzinach 17:15-18:45

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNEI I ROK

UWAGA!!!! Zmiana planu, aktualizacja dostępna w zakładce plany zajęć 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

 W dniu 10.03 ćwiczenia z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof A. Krawańskim odbędą się w godzinach 11:45-13:15 w jednej grupie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Od dnia 9.03 zajęcia z przedmiotu Zabawy i gry ruchowe z mgr A. Szewczyk odbywały się będą w jednej grupie 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 7-9.03 zajecia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.03 wykład z przedmiotu Psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 14.03 (wtorek) w godzinach 13:30-15:00. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące godziny przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim:

W dniu 11.05 ćwiczenia odbędą się w godzinach 11:45-13:15, natomiast dodatkowo w dniu 18.05 ćwiczenia odbędą się w godzinach 11:45-12:30.

Wykład zaplanowany został w dniu 8.06 w godzinach 9:45-11:15

 

 

WYCHOWNAIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu Lekkoatletyka z prof R. Tataruchem odbywały sie będą w dubunku Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4a, sala 006  

 

UWAGA STUDENCI II i III ROK!!!

Wszyscy studenci Wydziału Rehabilitacji i Sportu zobowiązani są do osobistego złożenia kompletnie uzupełnionego indeksu do Dziekanatu (p. 214)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2017 r.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.03 w godzinach 10:00-13:00 odbędą się poprawki z Wykładu monograficznego z prof. J. Skrętkowicz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo z dnia 29.03 zostaje przełozony na 7.06 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

Wykłąd z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) III etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dylomowe z prof A. Krawańskim w dniu 23.03 i 20.04 odbędzie się w godzinach 18:30-20:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące przedmioty. Aktualizacja w planie zjaęć

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot Podstawy ergonomii pracy i wypoczynku. Aktualizacja w planie zajęć

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.03 zajęcia z przedmiotu Taniec z mgr V. Graczyk dla gr 2 zostają odwołane. Zajecia zostana odpracowane w dniu 3.03 (piątek) w godzinach 13:30-15:00

 

Wydział Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, informuje wszystkich Studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki zagraniczne do Grecji, o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 lutego o godzinie 12.00 w Auli im. Prof. T. Pisarskiego.
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.02 zajęcia z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim zostają odwołane. Termin odpracownaia zajec zostanie podany w najblizszym czasie

 

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 23.02 o godzinie 14:30 odbędzie się poprawka przedmiotu Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.02 wykład z przedmiotu Antropologia fizyczna z dr P. Szewczykiem zostaje odwołany. Wykład zostanie odpracowany w dniach 8.03 i 22.03 od 17:00-17:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.02 w godzinach 13:30-17:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Piłka nożna z mgr K. Górnym (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.02 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane z powody choroby prowadzącej

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.02 o godzinie 11:00 odbędzie się dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 23.02 o godzinie 8:00 odbędzie się poprawkowy egzamin z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZEN, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 19.02 (niedziela) o godzinie 8:30 będzie możliwość poprawek z Fizjologii z dr hab. K. Domaszewską (dla osób, które nie podeszły do poprawek w dniu 16.02)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z Piłki nożnej z mgr K. Górnym dla gr 2 w poniedziałki odbywały się będą na Sali gimnastycznej na Kampusie ul. Poznańska 201-205 (co tydzień), natomiast w czwartki dla gr 1 na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a (co tydzień)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.02 (poniedziałek) o godzinie 8:45 odbędą się zapisy na przedmiot Metodologia pracy licencjackiej, którego kontynuacją w kolejnych semestrach będzie seminarium dyplomowe. Zapisy odbędą się wg średniej ocen z poprzednich semestrów (lista dostępna będzie w Dziekanacie). Osoby prowadzące metodologię pracy licencjackiej:

  1. Prof. dr hab. Alicja Nowak
  2. Dr hab. Katarzyna Domaszewska

W w/w terminie odbędą się też zapisy na specjalizację instruktorską, do wyboru:

  1. Turystyka kajakowa – dr Arkadiusz Janiak, dr Piotr Szewczyk
  2. Lekkoatletyka – dr hab. Rafał Tataruch

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!! Zajęcia z przedmiotu Promocja zdrowia psychicznego z dr J. Raubo z dnia 21.02 zostają przłożone na 16.05 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 9:45 odbędą się wpisy z obozu z mgr P. Świerczakiem.

O godzinie 10:45 odbędą się poprawki z obozy z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

DYŻUR: dr hab. R. Tatruch – w dniu 10.02 w godzinach 9:30-10:30 – Nowy Świat 4a, pok. 008

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.02 o godzinie 12:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy wiedzy o zdrowiu z prof. A. Krawańskim.

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.02 o godzinie 12:30 odbędą się poprawki egzaminów z prof. A. Krawański (zaległe egzaminy z wcześniejszych semestrów)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 10.02 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego z Panią dr E. Johnsson

 

DYŻURY:

Dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz – 8.02 w godzinach 12:00-14:00 i 13.02 w godzinach 11:15-13:15 (Kaszubska 13)

Mgr Z. Zimoch – 8.02, 10.02, 15.02 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 18.02 o godzinie 14:00 odbędą się zaliczenia, poprawki z przedmiotu Neurobiologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej z prof. M. Pawlakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z Panią dr hab. K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 16.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu Fizjologia starzenia się z dr hab. K. Domaszewską

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Dydaktyka ogólna z dr M. Jabłońskim (w w/w terminie odbędzie się też zaliczenia poprawkowe z Andragogiki)

 

DYŻURY:

30.01 12:00-14:00 – dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

30.01 12:00-14:00 – dr R. Michniewicz (Kampus u;. Poznańska 201-205)

7.02 11:00-13:00 – mgr A. Szewczyk (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.02 odbędą się poprawki z dr M. Jabłońskim, następująco:

10:30 – andragogika

11:00 – dydaktyka ogólna

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 01.02 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania z mgr M. Makowską. Egzamin odbędzie sie w Budynku Rektoratu, ul. Nowy Świat 4, sala. 42

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 14:00-15:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Pływnie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (Basen „Aquapark”)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem.

W w/w terminie odbędą się również poprawkowe egzaminy i zaliczenia z przedmiotów: Antropologia fizyczna, Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego, Baseball

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.01 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z przedmiotów: Biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka, Higiena z prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.01 o godzinie 9:15 odbędą się wpisy z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205) UWAGA jest to jedyny termin na uzyskanie wpisów

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Koszykówka z dr R. Michniewiczem w dniu 24.01 odbędą się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędą się wszystkie zaliczenia i poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

DYŻUR dr I. Michniewicz – 23.01 w godzinach 13:15-15:15 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 12:45 odbędzie się spotkanie w sprawie obozu sportowego z mgr P. Świerczakiem (Kaszubska 13) OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA STUDENCI ZMIANA TERMINU!!!!

Wykład z przedmiotu Fizjologia starzenia się z dr hab. K. Domaszewską z dnia 26.01 zostaje przełożony na dzień 30.01 następująco 13:30-16:30 i 16:45-20:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!!

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z przedmiotu Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z zaległych semestrów, natomiast poprawka egzaminu z wcześniejszych semestrów odbędzie się o godzinie 12:00 z Panią dr hab. K. Domaszewską

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 31.01 o godzinie 10:30 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Psychologia III i IV etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 16.01 i 23.01 ćwiczenia z przedmiotu Podstawy statystyki i informatyki odbędą się w godzinach 16:45-20:45

W dniu 23.01 odbędzie się test z wykładów z przedmiotu Podstawy statystyki i informatyki

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.02 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z Panią dr hab. K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STDUIA STACJONARNE

W dniu 10.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z Panią dr hab. K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W dniu 10.02 o godzinie 18:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Fizjologia starzenia się (wykłady) z Panią dr hab. K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 31.01 o godzinie 17:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania z mgr M. Makowską

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem

Termin drugi poprawek odbędzie się w dniu 14.02 o godzinie 10:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki – 3 termin z mgr P. Świerczakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYCH STUDIA MAGISTERSKIE

W DNIU 26.01 odbędzie się wykład z przedmiotu Fizjologia starzenia się. Wykład poprowadzi Pani dr hab. K. Domaszewska, następująco 13:30-16:30 i 16:45-20:45. Ćwiczenia z przedmiotu Muzyka i taniec w promocji zdrowia z mgr A. Szewczyk odbędą się w godzinach 11:45-13:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.01 zajęcia z przedmiotu Promocja zdrowia z prof. A. Krawańskim odbędą się następująco:

12:30-14:00 wykład

14:30-16:00 ćwiczenia gr 1

16:15-17:45 ćwiczenia gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.01 seminarium dyplomowe z prof. A.Krawańskim odbędzie się w godzinach 18:00-20:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 24.01 zajęcia z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania z mgr M. Makowską odbędą się następująco:

16:00-16:45 wykład

17:00-18:30 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 9.01 zajęcia z przedmiotu Podstawy statystyki i informatyki z mgr A. Kamińską - Wypchło zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.01 w godzinach 13:15-14:00 odbędzie się dodatkowa godzina wykładu z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo (zajęcia przniesione z dnia 24.01)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.01 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się zaliczenia i porawki z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem. Poprawki odbędą się w budynku Collegium Medicum, Kaszubska 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.12 zajęcia z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem odbędą się na ul. Kaszubskiej 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.01 o godzinie 12:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem z e środy zostają przełożone na wtorek 13:30-15:00 (20.12, 3.01, 10.01, 17.01, 24.01)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.12 ćwiczenia z przedmiotu Technologia informacyjna z mgr A. Kamińską – Wypchło zostają odwołane, ćwiczenia zostaną odpracowane w dniu 18.01 w godzinach 13:30-17:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 14.12 w godzinach 12:00-15:30 odbędzie się IV Konferencja naukowo – dydaktyczna „Blaski i cienie wychowania fizycznego w klasach I-III. Aktywność nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej”. Decyzją Dziekana Wydziału uczestnictwo studentów w konferencji jest obowiązkowe. Każdy student otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w konferencji wydane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.12 w godzinach 11:15-12:45 odbędą się poprawki z przedmiotu Testowanie sprawności fizycznej z dr R. Michniewiczem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! W dniu 15.12 wykład z przedmiotu Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z dr K. Domaszewską odbędzie się w godzinach 9:30-12:30. Brakująca godzina zostanie zaplanowana w dniu 21.12, wykład rozpocznie się o godzinie 12:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 5.12 zostaje przełożony na 9.01 w godzinach 16:45-18:15 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z Koszykówki z dnia 14.12 zostaję przełożony na 8.12 w godzinach 12:30-14:00 (Kampus, Poznańska 201-205)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z prof. T. Rychlewskim zostają odwołane.

Wykłady w semestrze zimowym poprowadzi Pani dr K. Domaszewska. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

15:12 w godzinach 14:15-18:15

21.12 w godzinach 13:00-17:00

3.01 w godzinach 13:30-17:15

4.01 w godzinach 9:45-13:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.12 o godzinie 13:30 odbędzie się trzeci termin zaliczenia egzaminu z przedmiotu pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

Wykłady z przedmiotu Fizjologia starzenia się z prof. T. Rychlewskim w dniu 1.12, 15.12, 26.01 zostają odwołane. Wykład zostaną zaplanowane w semestrze letnim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 2.12 i 16.12 wykłady z przedmiotu Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z prof. T. Rychlewskim zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.01 w godzinach 9:30-11:45 odbędzie się wykład z przedmiotu Technologia informacyjna z dr M. Pyciem, przełożony z dnia 25.11

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.12 zajęcia z przedmiotu Podstawy wiedzy o zdrowiu z prof. A. Krawańskim zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 13.12 następująco: 13:30-15:00 wykład i 15:15-16:45 ćwiczenia. W dniu 13.12 wykład z przedmiotu Historia kultury fizycznej z dr G. Matuszczakiem odbędzie się w godzinach 17:00-19:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.12 seminarium dyplomowe z prof. A. Krawańskim zostaje odwołane. Seminarium odbędzie się w dniu 13.12 w godzinach 18:45-20:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 wykład z przedmiotu technologia informacyjna z dr M. Pyciem zostaje odwołany. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 zajęcia z prof. T. Rychlewskim zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 wykład z przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej z mgr Ł. Szymczakiem zostaje odwołany, wykład odbędzie się w dniu 5.12 w godzinach 16:45-18:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został wykład monograficzny, przedmiot poprowadzi dr K. Wojtyła. Wykład odbędzie się następująco: 13:00-17:00 (11, 18, 25.01.2017)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Wprowadzona została korekta w planie dotycząca zajęć z przedmiotu Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego, pierwsze zjaęcia odbędą się w dniu 23.11.

Zaplanowne zostały kolejne godziny przedmiotu Neorobiologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej w dniu 2.12

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 w godzinach 11:15-15:15 odbędzie się wykład z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został wykład z przedmiotu Koszykówka z dr R. Michniewiczem. Wykład odbędzie się następująco:

17:15-19:30 (30.11)

17:15-18:45 (14.12)

 

W dniu 3.11 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będzie nieczynny 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA STUDENCI!!!!

Zaplanowany został przedmiot Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego.

Ponadto wykłady z przedmiotu Elementy bezpieczeństwa samoasekuracji i samoobrony z mgr Z. Zimochem Odbywały się będa na ul. Poznańskiej

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 7.11 zajęcia z przedmiotu Podstawy statystyki i informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.01 w godzinach 16:45-18:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Lekkoatletyka dla gr 2 (przełożone z dnia 10.10)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące godziny z przedmiotu Teoria sportu i specjalizacja lekkoatletyka z prof. R. Tatruchem (z dnia 10.10). W następujących terminach:

9.01 dodatkowe dwie godziny specjalizacji od 15:00-16:30

16.01 dodatkowe dwie godziny wykładu od 13:15-14:45 i dodatkowa jedna godzina specjalizacji instruktorskiej – zajęcia 15:00-17:45

23.01 dodatkowa jedna godzina specjalizacji instruktorskiej – zajęcia 15:00-17:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 wykład z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo zostaje odwołany. Wyklad odbędzie sie w dniu 17.01 w godzinach 11:45-13:15 i 24.01 w godzinach 11:45-12:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.10 odbędą się brakujące ćwiczenia z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem. Zajęcia odbędą się na Sali gimnastycznej na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205, następująco: 12:00-12:45 gr 2 i 13:00-13:45 gr 1

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Testowanie sprawności fizycznej z dr R. Michniewiczem odbywały się będą na Sali gimnastycznej na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Antropomotoryka z dr R. Michniewiczem odbywały się będą na Sali gimnastycznej na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.10 wykład z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z prof. J. Lewandowskim odbędzie się w godzinach 10:30-12:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniach 18-20.10 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 18.10 i 19.10 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będzie nieczynny

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.10 ćwiczenia z przedmiotu Podstawowe czynności ratunkowe z mgr B. Bielanem zostają odwołane. Termin odpracowania zostanie podany w najbliższym czasie

 

UWAGA STUDENCI I ROK!!!!!

W dniu 17.10 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Studenci Wydziału Rehabilitacji i Sportu uczestniczą w Mszy Świętej.

Studenci odbierają togi z szatni Rektoratu od godziny 8:00-9:50. Wymagane jest posiadania legitymacji studenckiej w celu odbioru togi i biretu

Wyjście orszaku z dziedzińca PWSZ do kościoła na Rogatce o godz. 9.45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.10 piątek odbędą się brakujące ćwiczenia z przedmiotu Sporty walki z mgr Z. Zimochem, następująco:

14:00-15:30 gr 1

15:30-17:00 gr 2

(sala gimnastyczna Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE!!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Wszyscy studenci zobowiązani są do złożenia indeksów do rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016r.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.10 język angielski z mgr A. Czepik zostaje odwołany z powodu choroby prowadzącej

 

WYCHOWNAIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.10 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się ostateczny termin poprawki egzaminu z przedmiotu Biochemia wysiłku fizycznego z prof. M. Pawlakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA II STOPNIA

W planie zajęć zaplanowana została część brakujących przedmiotów

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.10 zajęcia z lekkiej atletyki z prof. R. Tataruchem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.10 zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej i teorii sportu z prof. R. Tataruchem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.10 wykład ogólnouczelniany – doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim rozpocznie się o godzinie 11:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z dr A. Janiakiem z dnia 7.10 zostaje przełożony na 13.01 w tych samych godzinach

 

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 5.10 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będzie nieczynny

 

WYCHOWNAIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.10 (czwartek) o godzinie 17:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Biochemia wysiłku fizycznego z prof. M. Pawlakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowny został wykład z Piłki ręcznej, zmiana miejsca wykłądu z Teorii sportu (korekty w planach zajęć)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został brakujący wykład z przedmiotu Anatomia funkcjonalna. Korekta w planie zajęć

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI ZMIANA PROMOTORA GRUPA PROFESORA A. SKRYPKO!!!!

Od semestru zimowego 2016/2017 metodologię pracy licencjackiej i seminarium dyplomowe poprowadzi Pani dr K. Domaszewska. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 3.10 o godzinie 12:45 (Kaszubska 13)

 

 

UWAGA !!!

Do 15 października należy opłacić

(Dziekanat, pokój 214 ) składkę  na ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej

w kwocie 54 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Rehabilitacji i Sportu -

jest warunkiem koniecznym

do odbywania zajęć praktycznych,  praktyk zawodowych i uczestnictwa w obozach.

 

 

DYŻUR: dr J. Raubo 28.09 w godzinach 13:00-15:00

 

DYŻUR: dr I i R. Michniewicz – 27.09 w godzinach 11:00-13:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

 

DYŻUR: dr I i R. Michniewicz – 20.09 w godzinach 11:00-13:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Osoby, które mają poprawki z Podstaw żywienia człowieka i Doradztwa żywieniowego z prof. A. Nowak proszone są o kontakt z Sekretariatem Wydziału

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Psychologii I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.09 w godzinach 11:00-12:00 odbędą się poprawki z Psychologii I i II etapu edukacyjnego, Elementy zarządzania w kulturze fizycznej, Projektowanie imprez sportowo – rekreacyjnych z dr I. Michniewicz (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Pedagogiki I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim

 

Dyżur: mgr Z. Zimoch – 15.09 w godzinach 15:00-17:00 (Nowy Świat 4a, pok. 008)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! ZMIANA TERMIN Z POWODU REMONTU OBIEKTU

W dniu 19.09 w godzinach 14:00-15:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (Basen Aquapark)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z Baseballu, Antropologii fizycznej i Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Do dnia 16.09 należy składać zaległe referaty z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych. Referaty można zostawiać w Sekretariacie Wydziału pok. 217

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz w dniu 13.09 w godzinach 12:00-14:00

(Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z Piłki nożnej z mgr K. Górnym (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawka z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 12:30 odbędzie się poprawka z Teorii kultury fizycznej w dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.09 w godzinach 14:00-15:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (Basen Aquapark)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.09 w godzinach 10:00-12:00 odbędą się poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!!!!!

W dniach 31.08-02.09 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 13:30 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz (w w/w terminie będzie można uzyskać również zaległe wpisy do indeksów)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 10:00 odbędzie się ostateczny termin zaliczenia egzaminu z przedmiotu Antropologia fizyczna z dr P. Szewczykiem (dla osób z III roku)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.09 o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z języka angielskiego z mgr K. Kubasik (zaległe semestry)

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbędzie się w dniu 12.09 o godzinie 9:00

Dyżury mgr K. Kubasik: 5, 12, 19.09 w godzinach 9:00-11:00 pok. 127 ul. Kaszubska 13

 

DYŻUR: dr J. Raubo – 15.07 w godzinach 13:00-15:00 (Kaszubska 13)

 

UWAGA STUDENCI WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE!!

Informujemy, iż w dniach 12-15.07 br w godzinach od 10:00-14:00 można odbierać suplementy do dyplomu (Dziekanat ul Kaszubska 13, pok. 214). Osoby, które nie odbiorą dokumentów w terminie 12-15.07 będą mogły odebrać suplementy od 2.08.2016 roku, ze względu na urlop pracownika

Jednocześnie informujemy, iż dyplomy będą wydawane od dnia 04.08 br w pokoju nr 46, ul. Nowy Świat 4

 

DYŻUR: dr J. Raubo – 7.06 w godzinach 13:00-15:00 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz – 05.07 w godzinach 12:30-13:30 (Kaszubska 13)

dr R. Michniewicz – 05.07 w godzinach 12:30-13:30 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

DYŻUR: dr I i R. Michniewicz – Poniedziałek 04.07 w godzinach 10:30-12:30 Kaszubska 13

 

HARMONOGRAM OBRON

 

PLAN OBOZU SPORTOWEGO

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 24.06 (piątek) w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się dyżur mgr V. Graczyk (w/w terminie będzie można uzyskać zaległe wpisy z przedmiotu) (dyżur zaplanowany jest na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205)

 

DYŻURY: dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz – w dniach 20.06 i 29.06 w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.06 w godzinach 10:30-11:30 odbędzie się dyżur prof. R. Tatarucha. W w/w terminie odbędą się poprawki, będzie można uzyskać wpisy. Dyżur zaplanowany jest w Collegium Medicum Kaszubska 13, sala 213

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk 21.06 w godzinach 12:00-14:00 (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!!

W dniu 16.06 o godzinie 11:30 odbędzie się zaliczenie teoretyczne z Baseball – u z dr P. Szewczykiem (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 23.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z Antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZJYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 15.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

DYŻUR: dr R. Michniewicz w dniu 15.06 w godzinach 15:30-17:30 (Kaszubska 13)

mgr K. Górny – 16.06 i 23.06 w godzinach 10:00-11:00 i 20.06 w godzinach 14:00-15:00 (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta godziny egzaminu

Egzamin z Higieny z prof. A. Nowak odbędzie się w dniu 16.06 o godzinie 12:00

 

DYŻUR: mgr Z. Zimoch w dniu 21.06 w godzinach 16:30-18:30 (Nowy Świat 4a)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie teoretyczne z Baseball – u z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.06 (piątek) od godziny 8:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz. W w/w terminie będzie można uzyskać również wpisy z przedmiotu

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

W dniu 16.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z Antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 16.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

W dniu 23.06 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego z mgr K. Kubasik

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 21.06 (wtorek) odbędzie się zaliczenie oraz egzamin z przedmiotu Biochemia wysiłku fizycznego z prof. M. Pawlakiem, następująco:

10:00 – zaliczenie Biochemia wysiłku fizycznego

11:30 – egzamin Biochemia wysiłku fizycznego

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 2.06 odbędzie się wykład z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim w godzinach 11:45-13:15 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! Wykład z Kulturystyki w dniu 3.06 zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 8.06 w godzinach 14:00-15:30, w tym dniu odbędą się też zaliczenia z przedmiotu (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 (czwartek) o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z Higieny z prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.06 (środa) o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – z dnia 8.06 dyżur zostaje przełożony na 3.06 (piątek) w godzinach 11:00-13:00, Kampus ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 23.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 24.06 (piątek) o godzinie 9:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim, natomiast egzamin odbędzie się o godzinie 10:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.06 (piątek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki wszystkich zaległych egzaminów z prof. T. Rychlewskim (Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego)

 

UWAGA STUDENCI WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK!!!!

W dniach 4-9.07 odbędzie się obóz sportowy – letni.

W dniu 4.07 (poniedziałek) o godzinie 13:30 zbiórka na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205.

Obowiązuje strój sportowy!

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.06 w godzinach 10:15-11:45 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu Unihokej z mgr A. Szewczyk dla gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został brakujący wykład z przedmiotu Baseball z dr P. Szewczykiem. Wykład odbędzie się w dniu 25.05 w godzinach 11:30-15:15.

Ponadto w dniu 8.06 ćwiczenia z przedmiotu Baseball odbędą się następująco:

11:45-13:15 gr 1 i 13:30-15:00 gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem. Ćwiczenia odbędą się w dniu 8.06, następująco:

15:30-17:00 gr 2 i 17:15-18:45 gr 1

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

GODZINY REKTORSKIE!!!!

W związku z organizowanym przemarszem ulicami Miasta Kalisza podczas XVI Kaliskich Dni Żaków, w dniu 19.05 w godzinach 9:15-12:00 Decyzją Rektora PWSZ ustalone zostają „godziny rektorskie”.

Do godziny 9:15 i po godzinie 12:00 zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA W PLANIE!!!!

Wykład z Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem z dnia 1.06 zostaje przełożony na dzień 25.05 w godzinach 15:45-17:15

Zaliczenie praktyczne z Gimnastyki dla gr 2 z dnia 19.05 zostaje przełożone na dzień 20.05 w godzinach 11:45-13:15

Ćwiczenia z Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem w dniu 19.05 odbędą się następująco:

15:00-16:30 gr 2

16:30-18:00 gr 1

 

DYŻUR: dyżur dra R. Michniewicza z dnia 18.05 zostaje przełozony na 20.05 w godzinach 14:30-16:30 - Kaszubska 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.05 w godzinach 13:00-15:00 odbędą się poprawki z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem. Poprawki odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak

WYCHOWANIE FIZJYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 13:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 (piątek) o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z Anatomii funkcjonalnej z dr M. Kurpikiem. Egzamin odbędzie się w Sali 208 Collegium Medicum

Egzamin dotyczy również studentów, którzy mają zaległe poprawki z poprzedniego roku

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.05 ćwiczenia z przedmiotu Baseball z dr P. Szewczykiem odbędą się następująco:

9:45-11:15 gr 2

11:45-13:15 gr 1

Zajęcia odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące godziny ćwiczeń z przedmiotu Lekkoatletyka. Zajęcia odbywały się będą we wtorki. Ponadto zajęcia z dnia 13.06 zostają odwołane. Plany będą wyglądały następująco:

24.05 i 31.05 (wtorek)

13:30-15:45 gr 2

16:00-18:15 gr 1

7.06 (wtorek)

13:30-15:00 gr 2

15:15-16:45 gr 1

Zajęcia odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące godziny ćwiczeń specjalizacji instruktorskiej - Lekkoatletyka. Zajęcia odbywały się będą we wtorki. Ponadto zajęcia z dnia 13.06 zostają odwołane. Plany będą wyglądały następująco:

24.05, 31.05, 7.06 w godzinach 8:00-9:30

Zajęcia odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUIDA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące godziny ćwiczeń specjalizacji instruktorskiej - Lekkoatletyka. Zajęcia odbywały się będą we wtorki. Ponadto zajęcia z dnia 13.06 zostają odwołane. Plany będą wyglądały następująco:

24.05, 31.05, 7.06 w godzinach 9:45-12:45

Zajęcia odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.05 zajęcia z języka angielskiego mgr K. Kubasik zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.05 (środa) w godzinach 13:30-15:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

DYŻUR: dr J. Raubo w dniu 18.05 odbędzie się w godzinach 11:30-13:30

 

DYŻUR: dr J. Raubo z dnia 11.05 zostaje przełożony na 12.05 w godzinach 10:00-12:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniach 5,6.05 zajęcia z prof. M. Pawlakiem zostają odwołane.

Zajęcia odbędą się w dniu 20.05, następująco:

8:00-10:15 biochemia wysiłku fizycznego wykład

15:45-18:00 biochemia wysiłku fizycznego ćwiczenia gr 1

18:15-20:30 biochemia wysiłku fizycznego ćwiczenia gr 2

Ponadto zajęcia z prof. A. Krawańskim w dniu 20.05 odbędą się następująco:

10:30-12:00 interaktywna edukacja zdrowotna wykład

12:15-13:45 interaktywna edukacja zdrowotna ćwiczenia gr 1

14:00-15:30 interaktywna edukacja zdrowotna ćwiczenia gr 2

 

DYŻUR: dr R Michniewicz – w dniu 11.05 dyżur wyjątkowo w godzinach 14:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!

W dniu 12.05 (czwartek) w godzinach 11:00-12:00 na Uczelni dostępna będzie Pani dr K. Domaszewska. W tym dniu będzie można uzyskać jeszcze zaległe wpisy oraz będzie możliwość skonsultowania prac licencjackich

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące godziny przedmiotów Gimnastyka i Kulturystyka z mgr P. Świerczakiem. Zajęcia odbędą się następująco:

19.05 (czwartek) – 9:45-11:15 zaliczenie praktyczne z gimnastyki dla gr 2

20.05 (piątek) – 17:00-18:30 Gimnastyka wykład

25.05 (środa) – 14:00-15:30 Gimnastyka wykład

31.05 (wtorek) -11:45-12:30 zaliczenie praktyczne z Kulturystyki gr 2

1.06 (środa) – 14:00-15:30 Kulturystyka wykład

2.06 (czwartek) – 11:45-12:30 zaliczenie praktyczne z Kulturystyki gr 1

3.06 (piątek) – 17:00-18:30 Kulturystyka wykład

10.06 (piątek) 12:30-14:00 poprawki, wpisy z Kulturystyki i Gimnastyki

Wszystkie zajęcia odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.05 zajęcia z Badmintona z mgr Z. Zimochem zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 18.05 (środa) w godzinach 9:45-11:15 na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!!

W dniu 23.05 ćwiczenia z Piłki nożnej z mgr K. Górnym dla gr 1 odbęda się w godzinach 17:15-18:45 (a nie jak było wcześniej podawane o 8:00), ćwiczenia odbędą się na sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

 

23.05 – poniedziałek: 8:00-9:30 gr 1 i 9:45-11:15 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 10.06 o godzinie 11:00-13:15 odbędzie się wykład z Podstaw żywienia człowieka z prof. A. Nowak (wykład przeniesiony z dnia 17.03)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 10.06 w godzinach 16:45-19:00 odbędzie się metodologia pracy licencjackiej z prof. A. Nowak (zajęcia przełożone z dnia 18.03) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 10.06 o godzinie 13:30-15:45 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof. A. Nowak (przełożone z dnia 18.03)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące godziny ćwiczeń z Piłki nożnej z mgr K. Górnym.

19.05 – czwartek: 9:45-11:15 gr 2

23.05 – poniedziałek: 8:00-9:30 gr 1 i 9:45-11:15 gr 2

25.05 – środa: 9:45-11:15 gr 1

Zajęcia odbędą się na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W DNIU 24.05 ZAJECIA Z dr M. Kurpikiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 26.04.2016r.(wtorek) od godz. 14.35 do 16.00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

UWAGA KOREKTA W PLANIE!!!!

W dniu 22.04 zajęcia z przedmiotu Podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak odbędą się następująco:

11:30-13:45 gr 2

14:00-16:15 gr 1

 

UWAGA !

NALEŻY ODEBRAĆ DECYZJĘ na semestr LETNI

Do 13 MAJA 2016r DOTYCZĄCĄ STYPENDIUM 

SOCJALNEGO, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

oraz 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W DZIEKANACIE  

 

 

DRODZY STUDENCI KIERUNKÓW FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE

Informujemy, że w dniu 21.04 br. od godziny 10:00 odbędzie się konferencja naukowo – dydaktyczna, w Auli Collegium Novum przy ul Nowy Świat 4a

Decyzją Dziekana Wydziału uczestnictwo w w/w konferencji jest obowiązkowe. Listy studentów dostępne będą przed rozpoczęciem konferencji

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDOIA STACJONARNE

W dniu 21.04 zajęcia z prof. A. Krawańskim z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 19.04 (wtorek) następująco:

13:45-16:00 gr 2

17:45-20:00 gr 1

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 (piątek) o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z Anatomii funkcjonalnej z dr M. Kurpikiem. Egzamin odbędzie się w Sali 208 Collegium Medicum

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.05 (środa) w godzinach 9:45-11:15 odbędą się brakujące zajęcia z Badmintona z mgr Z. Zimochem. Zajęcia odbędą się na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.04 (poniedziałek) o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem. Poprawki odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.04 wykład z przedmiotu Podstawy ekologii człowieka z dr G. Wieczorkiem zostaje odwołany. Wykład zostanie odpracowany w dniu 20.04 i 27.04.

W dniu 20.04 w godzinach 8:00-9:30 i 27.04 w godzinach 8:00-8:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W DNIU 7.04 o godzinie 11:15 odbędą się poprawki z Pedagogiki ogólnej z dr M. Jabłońskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące godziny specjalizacji instruktorskiej z piłki nożnej. Zajęcia odbędą się następująco, poniedziałki: 17:15-19:30 (9.05) i 17:15-18:45 (16.05) Kampus ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe z prof. A. Skrypko z dnia 7.04 zostaje przełożone na 14.04 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FZIYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z prof. A. Skryko z dnia 8.04 zostają przełożone na 15.04, następująco:

8:00-10:15 metodologia pracy licencjackiej

10:30-12:00 podstawy ergonomii pracy i wypoczynku wykład

12:15-15:15 podstawy ergonomii pracy i wypoczynku ćwiczenia gr 1

15:30-18:30 podstawy ergonomii pracy i wypoczynku ćwiczenia gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.03 wykład z przedmiotu Antropomotoryka z dr R. Michniewiczem odbędzie się na ul. Kaszubskiej 13, natomiast ćwiczenia odbędą się na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.06 o godzinie 11:00-13:15 odbędzie się wykład z Podstaw żywienia człowieka z prof. A. Nowak (wykład przeniesiony z dnia 17.03)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.06 w godzinach 16:45-19:00 odbędzie się metodologia pracy licencjackiej z prof. A. Nowak (zajęcia przełożone z dnia 18.03)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.06 o godzinie 13:30-15:45 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof. A. Nowak (przełożone z dnia 18.03)

WYCHOWNAIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.04 zajęcia z przedmiotu Farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 20.04 (środa) następująco:

14:00-16:15 gr 1 i 16:30-18:45 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.03 (piątek) od godziny 10:00-10:30 odbędą się wpisy z Technologii informacyjnej z dr M. Borowskim. Wpisy odbędą się w budynku Collegium Oecologicum sala 205 przy ul. Poznańskiej 201-205 (Proszę zebrać wszystkie indeksy i dostarczyć w tym dniu do wpisów)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 17.03 wykład z przedmiotu Dydaktyka I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim zostaje odwołany. Ćwiczenia odbędą się zgodnie z planem.

Wykład odbędzie się w dniu 2.06 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniach 5,6.05 zajęcia z prof. M. Pawlakiem zostają odwołane.

Zajęcia odbędą się w dniu 20.05, następująco:

8:00-10:15 biochemia wysiłku fizycznego wykład

15:45-18:00 biochemia wysiłku fizycznego ćwiczenia gr 1

18:15-20:30 biochemia wysiłku fizycznego ćwiczenia gr 2

Ponadto zajęcia z prof. A. Krawańskim w dniu 20.05 odbędą się następująco:

10:30-12:00 interaktywna edukacja zdrowotna wykład

12:15-13:45 interaktywna edukacja zdrowotna ćwiczenia gr 1

14:00-15:30 interaktywna edukacja zdrowotna ćwiczenia gr 2

 

 

UWAGA

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE!!!

Termin złożenia uzupełnionych indeksów do rejestracji:

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

25 marzec 2016 r.

Indeksy muszą być uzupełnione o wszystkie wpisy, nazwiska osób prowadzących zajęcia, daty zaliczeń

i egzaminów oraz liczby godzin z poszczególnych przedmiotów

 

Indeksy nieuzupełnione nie będą przyjmowane!!!

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.03 wykład z przedmiotu Podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak odbędzie się w godzinach 18:30-20:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.03 wykład z przedmiotu Doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak odbędzie się w godzinach 17:00-18:30

Natomiast seminarium dyplomowe z prof. A. Nowak z dnia 17.03 zostaje przełożone na 18.03 na godzinę 18:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

UWAGA!!! W dniu 10.03 ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka)  I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbędą się wyjątkowo o godzinie 9:00 (grupa 1 i 2 razem)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 14.03 odbywały się będą zajęcia z lekkiej atletyki z prof. R. Tataruchem.

Plan będzie wyglądał następująco:

14.03 w godzinach 9:30-11:00 i 21.03 w godzinach 8:45-11:00 wykłady (wykłady odbędą się w budynku Collegium Medicum, Kaszubska 13)

Ćwiczenia odbywały się będą na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

13:45-15:15 gr 2

15:30-17:00 gr 1

Co tydzień od 14.03

Do zaplanowania zostanie jeszcze 6 godzin ćwiczeń dla każdej grupy. Terminy zostaną podane w późniejszym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej – lekkiej atletyki odbywały się będą z prof. R. Tataruchem, co tydzień od dnia 14.03 w godzinach 17:15-20:15. Zajęcia odbywały się będą na Sali gimnastycznej ul. Nowy Świat 4a

Do zaplanowania zostaną 2 godziny. Termin zostanie podany w późniejszym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej – lekkiej atletyki odbywały się będą z prof. R. Tataruchem, co tydzień od dnia 14.03 następująco:

11:15-13:30 (14.03, 21.03, 18.04, 16.05, 23.05, 30.05)

10:30-13:30 (4.04, 11.04, 25.04, 9.05, 6.06, 13.06)

Zajęcia odbywały się będą na Sali gimnastycznej ul. Nowy Świat 4a

Do zaplanowania zostanie 8 godzin. Terminy zostaną podane w późniejszym czasie

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

Prosimy o pilne odbieranie decyzji dotyczących stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w Dziekanacie Wydziału, pokój 214

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA JEDNEGO TERMINU!!!!!

W dniu  22.03, 19.04 ćwiczenia z przedmiotu Taniec z mgr V. Graczyk odbędą się w godzinach 14:15-16:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

Seminarium dyplomowe dr T. Garsztka Czwartki 15:00-17:15 (7.04, 14.04, 5.05)

17:15-19:30 (2.06)

 

DYŻUR: W dniu 2.03 dyżur dr R. Michniewicza odbędzie się w godzinach 11:45-13:45 (Kampus u. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

Zaległy wykład z przedmiotu Psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo z dnia 24.02 odbędzie się następująco: 4.05 w godzinach 11:45-13:15 oraz 11.05 11:45-12:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W DNIU 7.03 zajęcia z przedmiotu Marketing usług turystycznych z mgr L. Drożdżyńskim odbędą się następująco:

8:00-11:15 ćwiczenia

11:30-13:00 wykład

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.03 i 22.03 ćwiczenia z przedmiotu Taniec z mgr V. Graczyk odbędą się w godzinach 14:15-16:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA MIEJSCA ZAJĘĆ!!!

Ćwiczenia z przedmiotu Aktywność fizyczna i sport osób niepełnosprawnych odbywały się będą na Sali gimnastycznej Nowy Świat 4a. Zajęcia poprowadzi mgr Ł. Szymczak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.03 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki Dydaktyki ogólnej i Andragogiki z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!!! Korekta planu z przedmiotu Socjologia ogólna i zdrowia z mgr A. Staniszewskim.

Ćwiczenia odbędą się w następujących terminach 1.03, 15.03, 5.04, 19.04. Godziny pozostają bez zmian

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Biochemia wysiłku fizycznego z prof. M. Pawlakiem z dnia 3.03 zostaje przełożony na dzień 4.03 w godzinach 13:00-15:15

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniach 24-26.02 ćwiczenia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.03 o godzinie 12:00 odbędą się wszystkie poprawki z prof. M. Pawlakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 3.03 ćwiczenia z przedmiotu Badminton z mgr Z. Zimochem odbędą się wyjątkowo w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

W zakładce dokumenty do pobrania uzupełnione zostały wzory dokumentów do pobrania obowiązujące w Uczelni!!

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 26.02 o godzinie 18:15 odbędą się poprawki egzaminów i zaliczeń z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK!!!

UWAGA ZMIANA GODZINY METODOLOGII PRACY LICENCJACKIEJ Z PROF. A KRAWAŃSKIM W DNIU 10.03!!!!!

Metodologia odbędzie się w dniu 10.03 w godzinach

15:15-16:45

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z piłki nożnej z mgr K. Górnym odbęda się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!!

W dniu 19.02 o godzinie 13:30 odbędą się poprawki z Higieny z prof. A. Nowak. W w/w terminie będzie można uzyskać również wpisy do indeksów

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 (czwartek) o godzinie 10:30 odbędą się wszystkie poprawki ćwiczeń z Fizjologii z dr K. Domaszewską

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.02 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z Psychologii ogólnej z dr J. Raubo

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Higieny z prof. A. Nowak. W w/w terminie będzie można uzyskać również wpisy do indeksów

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 15.02 (poniedziałek) w godzinach 10:00-11:00 odbędą się poprawki z przedmiotów Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, Gimnastyka i Kulturystyka.

W tym dniu będzie można też uzyskać wpisy z obozu zimowego

 

UWAGA!!!! W dniu 10.02 dyżur dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz odbędzie się następująco:

13:00-14:00 – Kampus ul. Poznańska 201-205

14:15-15:15 – Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 11.02 (czwartek) o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z dr U. Włodarczyk.

UWAGA!!!!! W w/w terminie będzie można uzyskać również wpisy do indeksów.

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 9.02 i 16.02 (wtorek) w godzinach 13:30-15:00, Collegium Medicum, Kaszubska 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.02 odbędą się poprawki egzaminów z dr P. Szewczykiem:

9:00 – dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego

10:00 – antropologia fizyczna

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz – 10.02 i 17.02 (środa) 13:00-15:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

 

DYŻUR: dr J. Raubo w dniu 4.02 w godzinach 15:00-17:00 Collegium Medicum

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 04.02 w godzinach 13:30-15:00 Kaszubska 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

UWAGA!!! Osoby, które nie uczestniczyły w obozie sportowym wyjazdowym do Karpacza.

W dniu 03.02 o godzinie 14:00 zbiórka na Kampusie ul. Poznańska 201-205. Wymagane stroje sportowe.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 (środa) i 8.02 (poniedziałek) w godzinach 10:00-11:00 odbędzie się dyżur mgr P. Świerczaka. Tylko w w/w terminach będzie można uzyskać wpisy z obozu sportowego. Wpisy odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

 

UWAGA WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK!!

ZAPISY NA PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.02 o godzinie 11:00 odbędą się zapisy do grup na przedmiot Metodologia pracy licencjackiej (w kolejnych semestrach kontynuacją będzie Seminarium dyplomowe). Zapisać będzie się można do następujących prowadzących:

- prof. dr hab. Alicja Nowak

- prof. dr hab. Anatol Skrypko

- dr hab. Andrzej Krawański

Zapisy odbędą się wg średniej ocen z ostatnich semestrów.

Lista dostępna będzie w Dziekanacie pok. 214 w dniu zapisów.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 18.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z Pedagogiki ogólnej z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

W dniu 18.02 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z Dydaktyki ogólnej (ćwiczenia i wykłady) z dr M. Jabłońskim, natomiast o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Andragogiki

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 4.02 o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z Antropologii z dr P. Szewczykiem

 

DYŻURY:

mgr A. Szewczyk 2.02, 9.02, 16.02 w godzinach 12:30-14:30 (ul. Kaszubska 13, pok. 217)

dr J. Raubo – 27.01 w godzinach 12:00-14:00 (Kaszubska 13, pok. 128)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z Biomechaniki z prof. L. Dworakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 16.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE

            W dniu 15.02 W godzinach 13:00-14:00 odbędą się poprawki z Pływania z dr R. Michniewiczem. Poprawki odbędą się na Basenie „Aquapark”

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 2.02 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z Higieny z prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 odbędą się poprawki ćwiczeń z fizjologii z dr K. Domaszewską

11:00 – studia stacjonarne

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 1.02 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

W dniu 4.02 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 4.02 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy wiedzy o zdrowiu z prof. A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 4.02 o godzinie 12:00 odbędą się wszystkie zaległe poprawki egzaminów i zaliczeń z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.02 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin Fizjologii ogólnej i wysiłku fizycznego z prof. T. Rychlewskim

Poprawki egzaminu odbędą się w dniu 19.02 o godzinie 12:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 5.02 odbędą się wszystkie zaległe poprawki egzaminów z prof. T. Rychlewskim

(poprawki odbędą się w godzinach egzaminu z II rokiem)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 8.02 o godzinie 10;00 odbędzie się egzamin z Teorii sportu z dr U. Włodarczyk

 

 

 

Dyżur  mgr Krzysztof Górny

Sesja egzaminacyjna             3 luty 2016   środa  9.00-10.00

Sesja poprawkowa               15 luty2016   pon  14.30 - 15.30

                                                 18 luty 2016  czwartek     9.00  - 10.00

Kampu, ul. Poznańska 201-205 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

W dniu 4.02 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z Dydaktyki (metodyki I i II etapu edukacyjnego) z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.02 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy wiedzy o zdrowiu z prof. A. Krawańskim

Uwaga studenci II roku wychowania fizycznego
Poprawkowe kolokwium z treści wykładów - promocja zdrowia
odbędzie się w dniu 19 STYCZNIA  (wtorek) o godzinie 13.30.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.01 w godzinach 19:15-20:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panią prof. A. Nowak. W dniu 15.01 seminarium z Panią prof. A. Nowak będzie trwało od 17:45-19:15

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz - 25.01 - 11:30-12:30 (ul. Nowy Świat 4a - sala gimnastyczna)

3.02 14:30-16:30 - Kaszubska 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! Zajęcia z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem z dnia 25.01 zostają przełożone na dzień 22.01 (piątek) w godzinach 13:30-15:00 (cały rok) – Kampus ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 (wtorek) o godzinie 14:00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie w sprawie wyjazdu na obóz z mgr P. Świerczakiem. Spotkanie odbędzie się w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik z dnia 27.01 zostają przełożone na 21.01 (czwartek) w godzinach 9:45-11:15, dodatkowo w dniu 13.01 odbędą się zajęcia z języka angielskiego od godziny 9:45-11:15

 

UWAGA!!! W dniach 24.12-04.01 Dziekanat i Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą nieczynne

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.12 zajęcia z dr U. Włodarczyk odbędą się wyjątkowo na sali gimnastycznej na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały dodatkowe ćwiczenia z przedmiotu Sporty walki z mgr Z. Zimochem.

Zajęcia odbędą się w piątki w godzinach 13:30-15:00. W dniu 15.01 gr 1 i 22.01 gr 2. Sala gimnastyczna Kampus ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 9.12 w godzinach 12:00-16:00 odbędzie się III konferencja naukowo – dydaktyczna pt.: „Blaski i cienie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w praktyce pedagogicznej”

Uczestnictwo wszystkich studentów (I, II, III rok) w Konferencji jest obowiązkowe. Będzie sprawdzana lista obecności.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali zielonej budynku Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4a

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.12 (a nie jak było podawane wcześniej 14.12) w godzinach 8:30-10:00 odbędą się dodatkowe zajęcia z Koszykówki z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.01 wykład z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem nie odbędzie się. W dniu 15.12 i 12.01 wykład z w/w przedmiotu rozpocznie się o godzinie 14:45-17:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniach 1-3.12 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaległy wykład z Filozofii z dr G. Matuszczakiem z dnia 18.11 odbędzie się w dniu 15.12 wtorek w godzinach 13:30-15:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.12 zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 21.01 w godzinach 15:30-17:00 na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

Obligatoryjny obóz sportowy dla studentów, którzy wybrali formę stacjonarną odbędzie się w dniach 3-7.02.2016 roku. Każdy student zobowiązany jest posiadać własny sprzęt narciarski. Godziny zajęć podane zostaną w późniejszym terminie.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!!!

Zaplanowany został przedmiot Gimnastyka osób starszych z mgr P. Świerczakiem.

Zajęcia odbywały się będą następująco:

Poniedziałki 8:00-9:30 (14.12, 21.12, 11.01)

Czwartki 11:45-13:15 (3.12, 10.12, 17.12, 7.01) i 11:45-12:30 (14.01) 

Zajęcia odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

Uwaga!!!!!!! W dniu 27.11 (piątek) o godzinie 11:00 na Uczelni będzie Pani prof. J. Skrętkowicz. Osoby, które nie mają jeszcze wpisów do indeksów od Pani Profesor, w tym dniu będą mogły je uzyskać

 

PILNE   !!!!!

W dniu 21 listopada 2015 roku upływa termin opłaty za ubezpieczenie na NNW i OC.

Informujemy, iż osoby które nie zapłaciły ubezpieczenia, nie odbędą praktyk.

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Proszę zgłaszać się na badania okresowe, wyznaczone osoby w wyznaczonych terminach.

Badania okresowe odbywały się będą w Poradni Akademickiej przy ul. Łódzkiej 149 (Bulionik)

Lista studentów wraz z terminami znajduje się poniżej

LISTA STUDENTÓW

 

WYCHOWNAIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 wykład z przedmiotu Filozofia z dr G. Matuszczakiem zostaje odwołany. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 (piątek) o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (dla II roku – 3 termin poprawkowy, oraz wszystkie pozostałe zaległości). Poprawki odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.11 ćwiczenia z Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem dla gr 2 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 23.11 (poniedziałek) w godzinach 8:00-9:30 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

Zaplanowany został przedmiot Gimnastyka osób starszych z mgr P. Świerczakiem.

Zajęcia odbywały się będą następująco:

Wtorki 9:45-11:15 (1.12, 8.12, 15.12, 22.12) i 9:45-10:30 (12.01)

Czwartki 11:45-13:15 (3.12, 10.12, 17.12)

Zajęcia odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z Gimnastyki dla gr 2 i Kulturystyki dla gr 1 z mgr P. Świerczakiem z dnia 19.11 zostają przełożone na dzień 24.11

Gimnastyka

9:45-10:30 gr 1

10:30-11:15 gr 2

Kulturystyka

13:30-14:15 gr 2

14:15-15:00 gr 1

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Osoby, które nie mają jeszcze wpisów u Pana dr J. Sobańskiego z Anatomii funkcjonalnej proszę zostawić indeksy w dniu 10.11 (wtorek) o godzinie 8:00 w Sekretariacie Wydziału Medycznego, pokój 102

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 wykład z Psychologii ogólnej z dr J. Raubo zostaje odwołany . Wykład zostanie odpracowany w dniu 17.11 w godzinach 15:00-16:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wykład z przedmiotu Technologia informacyjna z dr M. Borowskim z dnia 11.12 zostaje przełożony na 27.11 w godzinach 15:30-17:45 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 (poniedziałek) od godziny 8:30-10:00 odbędą się dodatkowe zajęcia z Koszykówki z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem dla gr 2, natomiast w dniu 16.12 dla gr 1. Dodatkowe ćwiczenia odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.11 zajecia z przedmiotu Podstawowe czynności ratunkowe z mgr B. Bielanem zostają odwołane, zajęcia zostana odpracowane w dniu 10.11 w godzinach 16:30-19:30

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA W PLANIE!!!

Seminarium dyplomowe oraz metodologia pracy licencjackiej z dr T. Garsztką w dniu 22.01 zostają odwołane, zajęcia odbędą się następująco:

17.12 (czwartek)

14:45-17:00 metodologia pracy licencjackiej

18:45-20:30 seminarium dyplomowe

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.11 zajęcia z Psychologii ogólnej z Panią dr I. Michniewicz zostają odwołane . Zajęcia zostaną odpracowane następująco:

Gr 1 w godzinach 15:00-16:30 w dniu 27.10

Gr 2 w godzinach 15:00-16:30 w dniu 10.11

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

Wykład prof Andre z Politechniki w Bragancy odbywaŁ się będzie w Auli Collegium Medicum

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład ogólnouczelniany – Nowoczesna antykoncepcja z prof. M. Wilczakiem odbywał się będzie w Auli ul. Nowy Świat 4

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 28.10 w ramach zajęć z języka angielskiego  w godzinach 9:45-11:15 odbędzie się wykład profesora Andre z Politechniki z Bragancy. Wykład odbywa się w ramach zajęć, uczestnictwo w wykładzie jest obowiązkowe, będzie sprawdzana lista obecności

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 27.10 w ramach zajęć z języka angielskiego i psychologii ogólnej w godzinach 11:45-13:15 odbędzie się wykład profesora Andre z Politechniki z Bragancy. Wykład odbywa się w ramach zajęć, uczestnictwo w wykładzie jest obowiązkowe, będzie sprawdzana lista obecności

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 22.10 w godzinach 9:00-9:45 wyznaczony został OSTATECZNY termin uzyskania wpisów do indeksów od mgr P. Świerczaka. Wpisy będzie można uzyskać na kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Od dnia 27.10 ćwiczenia z przedmiotu Psychologia ogólna z dr I. Michniewicza odbywały się będą w dwóch grupach:

11:45-13:15 gr 1

13:30-15:00 gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Zaplanowany został przedmiot ogólnouczelniany – Nowoczesna antykoncepcja z prof. M. Wilczakiem. Wykład odbywał się będzie następująco:

23.10 w godzinach 17:00-19:15

20.11 i 27.11 w godzinach 15:30-20:30

 

WYCHOWNAIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 14.10 plan zajęć będzie wyglądał następująco:

14:15-16:30 technologia informacyjna ćwiczenia gr 2 mgr M. Wypychowski

16:30-18:45 filozofia wykład dr G. Matuszczak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Lektorat z języka angielskiego odbywał sie będzie w jednej grupie. Zajęcia z mgr K. Kubasik

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Wyklad z Teorii sportu z Pania dr U. Włodarczyk odbywał się będzie w sali nr 34 w budynku Rektoratu przy ul. Nowy Świat 4

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 30.09 i 1.10 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostaja odowłane

 

DYŻUR: dr I. i R. Michniewicz – 29.09 w godzinach 8:15-10:15 Kampus ul. Poznańska 201-205

 

OGŁOSZENIE TERMIN ZŁOŻENIA DZIENNIKÓW PRAKTYK I INDEKSÓW

 

DYŻUR: dr I. i R. Michniewicz – 22.09 w godzinach 8:15-10:15 Kampus ul. Poznańska 201-205

DYŻUR: mgr K. Górny – 22.09 w godzinach 17:00-18:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK

W dniu 24.09 o godzinie 10:00 odbędą się ostateczne poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem dla II roku – 2 termin, dla III roku – 4 termin. Poprawki odbędą się na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

DYŻUR: dr U. Włodarczyk 18.09 w godzinach 8:30-10:30 ul. Nowy Świat 4a

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 17.09 w godzinach 11:00-12:00 odbędą się poprawki z prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z prof. A. Krawańskim

 

DYŻUR: mgr Z. Zimoch – 11.09 w godzinach 16:30-18:30 sala gimnastyczna ul. Nowy Świat 4a

mgr A. Szewczyk – 8.09 w godzinach 12:00-13:30 ul. Kaszubska 13, sala 217

 

DYŻUR: mgr K. Górny – 8.09 i 15.09 w godzinach 8:00-10:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

 

UWAGA STUDENCI ZMIANA TERMINU POPRAWEK!!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.09 w godzinach 10;00-11:30 odbędą się poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem. Poprawki odbędą się na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 11:00 odbędą się wszystkie poprawki zaległych ćwiczeń z Fizjologii z dr K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Antropologii z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 12:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 13;00 odbędzie się poprawka z Baseballu z dr P. Szewczykiem

 

UWAGA STUDENCI!!!

W DNIACH 31.08-2.09 Dziekanat oraz Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą nieczynne

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki oraz zaległe wpisy u Pani prof. J. Skrętkowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z obozu z dr R. Michniewiczem. Poprawa odbędzie się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.09 w godzinach 10;00-11:30 odbędą się poprawki z Gimnastyki i Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem. Poprawki odbędą się na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

Zaliczenie poprawkowe z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbędzie się w dniu 7.09 o godzinie 9:00

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbędzie się w dniu 14.09 o godzinie 9:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki egzaminu z Anatomii z dr J. Sobańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.09 (wtorek) w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się dyżur dr U. Włodarczyk. Dyżur odbędzie się na ul. Nowy Świat 4a, sala gimnastyczna. W w/w terminie odbędą się poprawki oraz zaległe wpisy

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

            W dniu 4.09 (piątek) o godzinie 12:15 odbędzie się poprawka ćwiczeń z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z Panią dr T. Wysocką

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 w godzinach 14:30-15:30 odbędzie się poprawka z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne. Poprawka odbędzie się na Basenie „Aquaprk” przy ul. Sportowej 10

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 w godzinach 14:00-15:00 odbędą się poprawki z przedmiotów: Projektowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, elementy zarządzania w kulturze fizycznej, psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr I. Michniewicz oraz egzaminu Teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

DYŻUR: dr I. Michniewicz: 14.09 w godzinach 15:00-17:00 (Collegium Medicum Kaszubska 13)

Dr R. Michniewicz 14.09 w godzinach 15:00-17:00 (Collegium Medicum Kaszubska 13)

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 (czwartek) o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z Pedagogiki z dr M. Jabłońskim

 

DYŻUR: dr J. Raubo - 14.07 w godzinach 11:00-13:00 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr J. Raubo - 1.07 w godzinach 13:00-15:00 (Kaszubska 13)

DYŻUR:  dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz - 9.07 w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR mgr P. Świerczak - 02.07 w godzinach 16:00-17:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

Harmonogram egzaminów dyplomowych 1,2 lipca 2015

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz i dr R Michniewicz - w dniu 30.06 w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

Plan egzaminów dyplomowych 1,2 lipca 2015

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!!!! Osoby, które pisały egzamin z Antropologii z dr P. Szewczykiem i nie posiadają pozytywnej oceny w USOS-ie, mogą poprawić otrzymane oceny niedostateczne w czwartek 25.06 o godzinie 9:00

 

 

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 23.06 w godzinach 16:00-17:30 (Kampus , ul. Poznańska 201-205) i 24.06 w godzinach 13:30-15:00 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: mgr P. Świerczak: 22.06 i 25.06 w godzinach 10:00-11:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 01.07 o godzinie 14:30 odbędzie się poprawka zaliczenia przedmiotu Profilaktyka kardiologiczno – ortopedyczna z Panią prof. E. Straburzyńską – Migaj

 

 

UWAGA STUDENCI!!!!

W systemie USOS zostały aktywowane studenckie Ankiety Oceny Jakości Procesu Dydaktycznego. Studenci mogą wypełniać je w systemie USOSweb w terminie od 02.06.2015 godz. 21:00 do 20.07.2015 godz. 00:00.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z Psychologii I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 od godziny 11:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof. A. Skrypko

 

DYŻURY SESJA EGZAMINACYJNA:

- mgr A. Szewczyk - 16.06 i 23.06 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205) 

 

- mgr Z. Zimoch – 19.06 i 26.06 w godzinach 16:30-18:30 (sala gimnastyczna ul. Nowy Świat 4a)

- mgr K. Górny – 15.06 w godzinach 8:00-9:00; 18.06 w godzinach 11:50-12:50; 25.06 11:30-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

- dr J. Raubo – 16.06 w godzinach 12:00-14:00 i 25.06 w godzinach 11:00-13:00

- dr Iwona Michniewicz – 16.06 (wtorek) i 22.06 (poniedziałek) w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

- dr Romuald Michniewicz – 15:06 (poniedziałek) 15:30-17:30 i 22.06 (poniedziałek) 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

- dr Urszula Włodarczyk – 22.06 (poniedziałek) 12:00-14:00 (sala gimnastyczna ul. Nowy Świat 4a) – zaległe wpisy oraz poprawki

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 09.06 w godzinach 9:45-11:15 odbędą się zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej – siatkówki z mgr M. Durlejem. Zajęcia odbędą się w Gimnazjum nr 9 w Kaliszu.

W dniu 10.06 od godziny 10:15-11:45 odbędą się dodatkowe zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej – siatkówki z mgr M. Durlejem. Zajęcia odbędą się na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

W dniu 12.06 o godzinie 9:30 odbędzie się zaliczenie specjalizacji instruktorskiej – siatkówki z mgr M. Durlejem. Zaliczenie odbędzie się przy ul. Nowy Świat 4a

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

OBÓZ SPORTOWY

UWAGA!!!! W dniu 15.06 o godzinie 14:00 zbiórka studentów biorących udział w obozie sportowym na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205, obowiązuje strój sportowy

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 9.06 i 11.06 w godzinach 9:45-11:15 odbędą się zajęcia z Gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (w w/w terminach odbędzie się zaliczenie przedmiotu)

W dniu 10.06 odbędą się dodatkowe zajęcia z Kulturystyki z mgr P. Świerczakiem: 11:45-12:30 gr 1 i 12:30-13:15 gr 2

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z dr J. Sobańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z dr J. Sobańskim (zaległości z wcześniejszych semestrów)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z Biochemii wysiłku fizycznego z prof. M. Pawlakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki przedmiotów prowadzonych przez prof. M. Pawlaka (zaległości z wcześniejszych semestrów)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.06 o godzinie 10;30 odbędzie się egzamin z Teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Profilaktyka kardiologiczno – ortopedyczna z Panią prof. E. Straburzyńską – Migaj z dnia 9.06 zostaje przełożony na dzień 8.06 (poniedziałek) w godzinach 13:45-16:45 (będzie to ostatni wykład, na którym odbędzie się zaliczenie przedmiotu)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! ZMIANA GODZINY

W dniu  25.06 o 14:30 odbędą się egzaminy z prof. A. Krawańskim.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 (wtorek) o godzinie 13:00 odbędzie się Egzamin z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 (wtorek) o godzinie 12:15 odbędzie się egzamin z Antropologii z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.06 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędzie się poprawka z egzaminu z przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego z dr P. Szewczykiem

W dniu 16.06 (wtorek) o godzinie 12:15 odbędzie się poprawka egzaminu z Antropologii z dr P. Szewczykiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.06 lub 25.06 odbędą się egzaminy z prof. A. Krawańskim. Dokładny termin zostanie podany w najbliższych dniach

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z Podstaw żywienia człowieka z prof. A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak

 

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 22.06 od godziny 10:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Panią dr K. Domaszewską

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 3.06 i 10.06 w godzinach 17:15-18:45 odbędzie się wykład z Baseballu z dr P. Szewczykiem. Wykłady odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205. Natomiast w dnia 11.06 w godzinach 13:30-14:15 odbędzie się wykład z Baseballu w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13.

W dniu 10.06 odbędą się zaległe ćwiczenia z Baseballu z dr P. Szewczykiem, następująco: 13:30-15:00 gr 1 i 15:30-17:00 gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.05 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem następująco: 13:30-15:00 gr 1 i 15:30-17:00 gr 2.

W dniu 3.06 odbędą się ćwiczenia z Antropologii z dr P. Szewczykiem (zamiast 11.06) ćwiczenia odbędą się w godzinach 13:30-15:00 (Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13)

W dniu 11.06 odbędą się zajęcia z przedmiotu Antropologia, następująco: 8:00-8:45 wykład i 8:45-9:30 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA zmiana godziny zajęć w dniu 22.05 i 29.05

W dniach 22.05  w godzinach 15:30-17:45, w dniu 29.05 w godzinach 15:00-17:15 oraz w dniu 12.06 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się zaległe godziny Specjalizacji instruktorskiej – piłka nożna z mgr K. Górnym

 

UWAGA STUDENCI!!!

Osoby starające się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów, w trybie pilnym prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. 214 w celu odbioru decyzji o przyznaniu stypendium.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 21.05 i 11.06 zajęcia z przedmiotu Podstawy ergonomii pracy i wypoczynku z prof. A. Skrypko odbędą się następująco: 13:30-15:45 gr 1 i 16:00-18:15 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA zmiana godziny zajęć w dniu 29.05

W dniach 22.05  w godzinach 13:30-15:45, w dniu 29.05 w godzinach 15:00-17:15 oraz w dniu 12.06 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się zaległe godziny Specjalizacji instruktorskiej – piłka nożna z mgr K. Górnym

 

 

UWAGA STUDENCI!!!!

Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu nr 0300/17/IV/2015 z dnia 18 maja 2015 roku, w związku z organizowanym przemarszem studentów ulicami Miasta Kalisza podczas

XV Kaliskich Dni Żaków w dniu 22 maja 2015 roku w godzinach od 9:15-11:15 ustalone zostają „godziny rektorskie” (pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem)

Zbiórka studentów na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godzinie 9:45,

wymarsz o godzinie 10:10

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! W dniu 22.05 zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej - siatkówki z mgr M. Durlejem odbędą się wyjątkowo na sali gimnastycznej na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA JEDNEGO TERMINU ZAJĘĆ!!!!

W dniach 13.05 i 03.06 (środa) w godzinach 15:45-17:15 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu Piłka nożna z mgr K. Górnych dla gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej z dr A. Janiakiem dla gr 2 z dnia 15.05 zostają przełożone na 22.05 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.05 (piątek) o godzinie 12:00 odbędą się pisemne oprawki z przedmiotu Projektowanie imprez sportowo – rekreacyjnych i Elementy zarządzania w kulturze fizycznej z dr I. Michniewicz

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 13.05 i 20.05 (środa) w godzinach 15:45-17:15 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu Piłka nożna z mgr K. Górnych dla gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 13.05 i 20.05 w godzinach 13:30-15:45 oraz w dniu 27.05 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się zaległe godziny Specjalizacji instruktorskiej – piłka nożna z mgr K. Górnym

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 22.05 i 29.05 w godzinach 13:30-15:45 oraz w dniu 12.06 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się zaległe godziny Specjalizacji instruktorskiej – piłka nożna z mgr K. Górnym

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.05 (wtorek) odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu Badminton z mgr Z. Zimochem, następująco: 15:30-17:00 gr 2 i 17:15-18:45 gr 1

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.05 (poniedziałek) w godzinach 14:00-18:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Taniec z mgr V. Graczyk. Wykład odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA Korekta planu w dniu 13.05

13:30-15:00 – taniec mgr V. Graczyk gr 2

13:30-15:15 – interaktywna edukacja zdrowotna prof. A. Krawański gr 1

15:30-17:45 – interaktywna edukacja zdrowotna prof. A. Krawański gr 2

15:30-17:00 – sport niepełnosprawnych mgr Ł. Szymczak gr 1

18:00-19:30 – sport niepełnosprawnych mgr Ł. Szymczak gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład ogólnouczelniany z przedmiotu Seksuologia z prof. M Wilczakiem odbędzie się w dniu 14.05 w godzinach 16:00-18:15 (Aula ul. Nowy Świat 4) zamiast 15.05

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA zajęcia z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z dnia 8.05 i 22.05 zostają odwołane. Odbędą się w następujących terminach: 20.05 i 27.05

13:30-15:45 gr 1

16:00-18:15 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.06 (poniedziałek) w godzinach 8:45-9:30 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu Lekkoatletyka z dr U. Włodarczyk. Wykład odbędzie się na ul. Kaszubskiej 13.

W dniu 19.05 (wtorek) odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu lekkoatletyka z dr U. Włodarczyk. Ćwiczenia odbędą się następująco: 11:45-13:15 gr 2 i 13:30-15:00 gr 1.

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 4.05-25.05 zostaną doplanowane zaległe godziny specjalizacji instruktorskiej – lekkoatletyka. Zajęcia będą trwały do godziny 20:15.

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.05 odbędą się zaległe zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej – lekkoatletyka. Zajęcia odbędą się na ul. Kaszubskiej 13 w godzinach 9:00-11:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 30.04, 21.05, 28.05 ćwiczenia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej z dr A. Janiakiem zostają odwołane. Zajęcia te odbędą się w dniu 8.05 i 15.05, w następujących godzinach:

16:00-18:15 gr 1 i 18:30-20:45 gr 2. Pozostałe godziny zostaną podane w najbliższym czasie.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04 wykład z przedmiotu Biochemia wysiłku fizycznego z prof. M. Pawlakiem zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 29.05 (piątek) o godzinie 10:30-12:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.05 (poniedziałek) odbędą się odpracowane ćwiczenia z przedmiotu Sport niepełnosprawnych z mgr L. Szymczakiem:

14:00-15:30 gr 1 i 15:30-17:00 gr 2

Ćwiczenia odbędą się na Sali gimnastycznej na kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim dla gr 1 z dnia 24.04 zostają przełożone na dzień 23.04 w godzinach 17:15-19:30. Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

Uwaga zmiany w planach w dniu 17.04 i 24.04

W dniu 17.04 zajecia z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof A. Krawańskim odbędą się następujaco:

10:30-12:45 ćwiczenia gr 1

13:00-15:15 ćwiczenia gr 2

W dniu 24.04 w godzinach 14:45-16:15 odbędzie się wykład z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z Panem prof A> Krawańskim (przełożony z dnia 17.04)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.04 zajęcia z przemdiotu Badminton z mgr Z. Zimochem zostają odwołane. W dniu 23.04 odbądą się zgodnie z planem

 W dniu 16.04 zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej z dr A. Janiakiem zostają odwołane

 

UWAGA WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK

W dniu 17.04 zajęcia z przedmiotu Specjalizacja instruktorska Piłka siatkowa z mgr M. Durlejem odbędą się na sali gimnastycznej przy ul. Poznańskiej 201-205 (a nie jak było wcześniej podawane w dniu 24.04)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04 (czwartek) ćwiczenia z przedmiotu Badminton z mgr Z. Zimochem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 28.04 (wtorek) w następujących godzinach: 15:30-17:00 gr 2 i 17:15-18:45 gr 1 (sala gimnastyczna Nowy Świat 4a)

W dniu 5.05 w godzinach 11;45-13:15 zaplanowany zostanie wykład z przedmiotu Badminton z mgr Z. Zimochem. Wykład odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.04 specjalizacja instruktorska z Piłki siatkowej z mgr M. Durlejem odbędzie się na Sali gimnastycznej na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

 

OGŁOSZENIE KURS

"Komunikacja interpersonalna ze szczególnym uwzględnieniem asertywnosci"

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zmiany w planach dotyczące zajęć z przedmiotu Podstawy ergonomii i wypoczynku z prof. A. Skrypko:

24.04 10:30-14:30 ćwiczenia gr 1 i 14:30-16:45 ćwiczenia gr 2

22.05 10:30-13:30 ćwiczenia gr 1 i 13:30-16:30 ćwiczenia gr 2 16:30-18:00 wykład

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zmiany w planach dotyczące seminarium dyplomowego z prof. A. Skrypko:

23.04 seminarium w godzinach 14:00-17:00

21.05 seminarium w godzinach 18:30-20:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.04 (czwartek) ćwiczenia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej z dr A. Janiakiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Informujemy iż indeksy z brakującymi wpisami od prof. Anatola Skrypko można składać w Dziekanacie (p. 214) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.03 (czwartek) zajęcia z Panią prof. E. Straburzyńską – Migaj zostają odwołane

 

UWAGA ZMIANA TERMINU ODPRACOWANIA ZAJĘĆ!!!

(25.03 NA 15.04)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.04 (środa) w godzinach 17:30-19:45 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Zabawy i gry ruchowe dla gr 1 z Panią mgr A. Szewczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.04 (środa) w godzinach 15:00-17:15 odbędą się ćwiczenia z Aerobiku dla gr 1 z Panią mgr A. Szewczyk

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.04 (piątek) odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna:

8:00-10:15 ćwiczenia gr 2

10:30-12:45 ćwiczenia gr 1

13:00-14:30 wykład

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 19-20.03 zajęcia z prof. A. Skrypko zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II, III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.03 (poniedziałek) zajęcia z Panią dr U. Włodarczyk zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu – dotyczy ćwiczeń z przedmiotu Socjologia ogólna i zdrowia z mgr A. Staniszewskim.

W dniach 18.03 i 25.03 ćwiczenia nie odbędą się. Zostaną odpracowane w terminach 15.04 i 22.04, godziny pozostają bez zmian

 

UWAGA STUDENCI WYCHOWANIE FIZYCZNE

I ROK STUDIA STACJONARNE!!!!!

W dniu 13.03 (piątek) zajęcia z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 (czwartek) o godzinie 15:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.03 (czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka z Andragogiki z dr M. Jabłońskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.04 (piątek) zajęcia z prof. M. Pawlakiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 29.05 (piątek) w godzinach 13:00-15:15 –ćwiczenia dla gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.03 (piątek) o godzinie 9:30 odbędzie się poprawka z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z dr J. Sobańskim

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.03 wykład ogólnouczelniany – Seksuologia z prof. M. Wilczakiem zostaje odwołany

 

UWAGA STUDENCI II ROK!!!!

Doplanowana została specjalizacja instruktorska - siatkówka. Korekta planu znajduje sie w zakładce - plany 

UWAGA STUDENCI!!!! 

 Ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbywały się będą na Kampusie przy u. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.03 (środa) w godzinach 17:30-19:45 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Zabawy i gry ruchowe dla gr 1 z Panią mgr A. Szewczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.03 (środa) w godzinach 15:00-17:15 odbędą się ćwiczenia z Aerobiku dla gr 1 z Panią mgr A. Szewczyk

Natomiast w dniu 1.04 (środa) odbędą się ćwiczenia z przedmiot Sporty różne – unihokej z Panią mgr A. Szewczyk: 15:00-16:30 gr 2 i 16;45-18:15 gr 1

 

UWAGA STUDENCI!!!!

W Dziekanacie Wydziału (pok 214) do odbioru są decyzje o przyznaiu stypendium. Decyzje należy odbierać do dnia 6 marca br.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.03 (czwartek) o godzinie 15:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 24-27.02 zajęcia z Panią mgr A. Szewczyk zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 02.03 (poniedziałek) o godzinie 8:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z Panią dr T. Wysocką

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 20.02 (piatek) 11:30-13:30 (Kaszubska 13) 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.02 (czwartek) o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z przedmiotu Fizjologia ogólnej i wysiłku fizycznego z Panią dr K. Domaszewską

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 12.02 (czwartek) 10:30-12:30 (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.02 (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Fizjologii ogólnej i wysiłku fizycznego z prof. T. Rychlewskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 (piątek) o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z Pedagogiki ogólnej z dr M. Jabłońskim (wykładu nie zaliczyły następujące osoby: 24806, 25211, 24399, 24279)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.02 (środa) o godzinie 16;00 odbędzie się poprawka z Andragogiki z dr M. Jabłońskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.02 (wtorek) o godzinie 13:30 odbędzie się poprawka z Teorii sportu z dr U. Włodarczyk. Poprawka odbędzie się w budynku Collegium Medicum, Kaszubska 13

 

UWAGA STUDENCI II ROK WYCHOWANIE FIZYCZNE !!!

Osoby realizujące obóz zimowy w formie stacjonarnej!!!!

W dniu 1.03 (niedziela) o godzinie 7:00 zbiórka na Parkingu na Dworcu PKP, w celu wyjazdu do Bełchatowa na zajęcia z narciarstwa (powrót w godzinach wieczornych)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA (WARUNEK ZALICZENIA OBOZU)!!!!!

 

 

UWAGA STUDENCI!!!!

Przedmioty ogólnouczelniane - zapisy

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wpisy z Technologii informacyjnej od mgr A. Kamińskiej – Wypchło odbędą się w dniu 11.02 w godzinach 12:30-13:30 w Bulioniku przy ul. Łódzkiej.

Poprawki z przedmiotu odbędą się w dniu 4.02 w godzinach 12;30-13:30 w Bulioniku przy ul. Łódzkiej

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.02 (wtorek) w godzinach 15:00-16:00 odbędzie się poprawka z Pływania z dr R. Michniewiczem. Poprawki odbędą się na Basenie „Aquapark”

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz – 28.01, 4.02 (środa) 13:00-15:00 – Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13

dr R. Michniewicz – 3.02 (wtorek) – 12:30-14:30 – Collegium Medicum ul. Kaszubska 13

mgr K. Górny - 29.01, 5.02 (czwartki) - 12:00-13:00 - Kapmus ul. Poznańska 201-205

 

 

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 (wtorek) w godzinach 10:30-12:30 odbędą się poprawki z ćwiczeń z Fizjologii z Panią dr K. Domaszewską

 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK

W dniu 30.01 (piątek) w godzinach 11:00-12:00 odbędą się poprawki oaz wpisy u Pani prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.02 (środa) o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z Biomechaniki z prof. L. Dworakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.01 (poniedziałek) odbedą się dodatkowe zajęcia z Gimnastyki z mgr P. Świerczakiem: 9:45-10:30 gr 1 i 10:30-11:15 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.01 (wtorek) w godzinach 9:45-11:15 odbędzie się poprawka z Gimnstyki z mgr P. Świerczakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE  

 W dniu 19.01 (poniedziałek) w godzinach 15:30-19:30 odbędą się ćwiczenia z Technologii informacyjnej dla gr 2 z mgr A. Kamińską - Wypchło (ćwiczenia odbędą się zamiast 20.01 - wtorek)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.01 (środa) o godzinie 13:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Podstawy wiedzy o zdrowiu z prof. A. Krawańskim

WYCHOWNAIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.02 (środa) o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Podstawy wiedzy o zdrowiu z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.02 (piątek) o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z Fizjologii ogólnej i wysiłku fizycznego z prof. T. Rychlewskim

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.01 w godzinach 11:15-12:45 odbędzie się zaległy wykład z Technologii informacyjnej z dr J. Narojczykiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.01 (wtorek) zajęcia z języka angielskiego dla gr 1 z mgr A. Czepik zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8-16.01.2015 zajęcia z Psychologii ogólnej z Panią dr J. Raubo zostają odwołane

UWAGA STUDENCI !!!!

W dniach 24.12.2014-06.01.2015 Dziekanat oraz Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą nieczynne

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.02.2015 (czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka z Egzaminu z Antropologii z dr P. Szewczykiem (III termin)

 

UWAGA ZMIANA TERMINU DYŻURÓW!!!!

mgr K. Górny – wtorki i czwartki 11:15-11:45 Kampus ul. Poznańska 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02.2015 (wtorek) o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

W dniu 5.02.2015 (czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z Dydaktyki (metodyki) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.12 ćwiczenia z Fizjologii z dr K. Domaszewską zostają odwołane, ćwiczenia te zostaną odpracowane w dniu 19.01 w godzinach 18:30-20:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.12 (wtorek) wykład z przedmiotu Dydaktyka ogólna z dr P. Szewczykiem odbędzie się w godzinach 13:30-15:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! W dniu 16.12 (wtorek) ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbędą się następująco:

15:45-17:15 gr 2; 17:30-19:00 gr 1

W dniu 22.01 (czwartek) zaplanowane zostały ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem. Ćwiczenia odbędą się następująco: 15:00-16:30 gr 1 i 16:45-18:15 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 (poniedziałek) w godzinach 15:30-17:00 odbędzie się wykład z Teorii Sportu z dr U. Włodarczyk (Kaszubska 13).

Dodatkowe godziny Specjalizacji instruktorskiej z lekkiej atletyki z dr U. Włodarczyk odbędą się w dniach 12.01 i 19.01 w godzinach 17:15-20:15 na Sali gimnastycznej przy ul Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z Antropomotoryki z dr R. Michniewiczem z dnia 27.01 dla gr 2 zostają przełożone na dzień 26.01 (11:45-13:15) Natomiast w dniu 27.01 (wtorek) odbędą się ostatnie ćwiczenia dla obu grup: 12:00-12:45 gr 1 i 12:45-13:30 gr 2

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 02.12 (wtorek) zajęcia z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Andragogika z dr M. Jabłońskim z dnia 20.11 odbędzie się w dniu 18.12 w godzinach 15:30-17:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! Wprowadzona została korekta oraz doplanowane zajęcia z przedmiotu Pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim:

8.01 (czwartek)
8:00-11:15 pedagogika wykład
11:45-13:15 pedagogika ćwiczenia gr 1
13;30-15:00 pedagogika ćwiczenia gr 2

15.01 (czwartek)
8:00-9:30 pedagogika wykład

9:45-11:15 pedagogika ćwiczenia gr 2

22.01 (czwartek)
8:00-9:30 pedagogika wykład
9:45-12:45 pedagogika ćwiczenia gr 1
13:00-14:30 pedagogika ćwiczenia gr 2

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 wykład z przedmiotu Technologia informacyjna z dr J. Narojczykiem zostaje odwołany z powodu choroby prowadzącego

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 (czwartek) zajecia z dr M. Jabłońskim zostają odwołane. Termin odpracowania zajeć zostanie podany w najbliższym czasie 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędzie się ostateczny termin zaliczenia z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniach 3-6.11 zajęcia z mgr K. Kubasik zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.11 wykład z przedmiotu Technologia informacyjna z dr J. Narojczykiem zostaje odwołany. Wykład zostanie zaplanowany w dniu 18.11.

W dniu 4.11 zajęcia z Języka angielskiego i Języka niemieckiego odbędą się w godzinach 9:45-12:00

Natomiast w dniu 18.11 w/w zajęcia odbędą się w godzinach 9:45-11:15

 

 

 

 

UWAGA STUDENCI III ROK WYCHOWANIE FIZYCZNE!!!!!

WYKŁAD PIŁKA RĘCZNA

W dniu 3.11 wykład z Piłki ręcznej z mgr M. Różańskim zostaje odwołany. Odbędą się tylko ćwiczenia dla gr 2 w godzinach 9:30-11:00 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej – siatkówki w zastępstwie za mgr K. Świerczak poprowadzi mgr M. Durlej. Zaplanowane zostały dwa pierwsze zajęcia:

Poniedziałki 3.11 (17:00-19:15) i 17.11 (18:00-20:15) Zajęcia odbędą się na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Piłka ręczna w zastępstwie za mgr K. Świerczak poprowadzi mgr M. Różanski. Plan zajęć wyglądał będzie następująco:

Poniedziałki 8:00-9:30 gr 1 (17.11, 1.12, 15.12, 19.01) gr 2 (24.11, 8.12, 12.01, 26.01)

9:30-11:00 gr 2 (3.11-26.01)

Wtorki 8:00-9:30 gr 1 (4.11-27.01)

Wykład Piłka ręczna 3.11 (8:00-9:30) sala 108 Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.10 (czwartek) Metodologia pracy licencjackiej z prof A. Krawańskim odbędzie się w godzinach 9:15-11:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 zajęcia z przedmiotu Promocja zdrowia z prof. A. Krawańskim odbędą się następująco:

13:30-15:00 promocja zdrowia wykład; 15:30-17:00 promocja zdrowia ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim z dnia 16.10 odbędą się następująco: 11.12 (czwartek) 8:00-9:30 ćwiczenia gr 1; 11:45-13:15 ćwiczenia gr 2; 18.12 (czwartek) 8:00-9:30 wykład. Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Andragogika z dr M. Jabłońskim z dnia 16.10 odbędzie się w dniu 15.01 w godzinach 13:30-15:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Doplanowane zostały brakujące godziny z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem. 21.11 - 11:45-13:15 gr 2; 28.11 – 16:45-18:15 gr 1 i 18:15-19:45 gr 2. Zajęcia odbędą się na Sali gimnastycznej przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Doplanowane zostały brakujące godziny Specjalizacji instruktorskiej – Piłka nożna z mgr K. Górnym.

Poniedziałki: 17:00-20:00 (27.10) i 17:00-19:15 (3.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12) Zajęcia odbędą się w sali nr 24 ul. Nowy Świat 4

 

UWAGA

Studenci I roku proszeni są o odbieranie umów dotyczących studiowania.

Dziekanat  (p. 214)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!

Wprowadzony został dodatkowy podział na dwie grupy języka angielskiego: gr 1 mgr A. Czepik; gr 2 mgr K. Kubasik. Podział na grupy dostepny jest na tablicy ogłoszeń

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 (czwartek) wykłady z Andragogiki z dr M. Jabłońskim zostają odwołane. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 (czwartek) zajęcia z Pedagogiki ogólnej z dr M. Jabłońskim zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

UWAGA STUDENCI III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.09 minął termin złożenia do Dziekanatu kart uzupełnień studenta (dotyczy przedmiotów z semestru II, których termin zaliczenia był wyznaczony do końca semestru IV). Osoby, które nie dostarczą do Dziekanatu kart w trybie pilnym, zostaną skreślone z listy studentów

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.10 (poniedziałek) będzie można uzyskać wpisy z Egzaminu z Anatomii. Indeksy (starosta grupy – całym rocznikiem) proszę złożyć w Sekretariacie Wydziału Medycznego, pok.102

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

 W dniu 16.10 (czwartek) odbędą sięzajęcia z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem. Zajecia zaplanowane zostały w godzinach 9:45-11:15 na sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 20.10-31.10 zajęcia z przedmiotu Piłka ręczna, specjalizacja instruktorska - siatkówka z mgr K. Świerczak zostaja odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszych terminach

  

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniach 14-15.10 zajęcia z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 13-15.10 zajecia z przedmiotów: Piłka ręczna, specjalizacja instruktorska - siatkówka z mgr K. Świerczak zostają odwołane

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.10 wykład z przedmiotu Technologia informacyjna z dr J. Narojczykiem zostaje odwołany. Wykład został przełożony na 21.10 w godzinach 11:15-12:45

 

UWAGA STUDENCI!!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.10 (czwartek) o godzinie 18:00 odbędzie się  spotkanie dotyczące praktyk środowiskowych studentów kierunku z opiekunami praktyk.

Uczesnictwo w spotkaniu jest OBOWIĄZKOWE, będzie sprawdzana lista obecności!!!!

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.10 (czwartek) o godzinie 13:15 odbędą się ostateczne poprawki z dr M. Jabłońskim

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 24.09 (środa) 11:00-13:00 Kaszubska 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.09 (środa) o godzinie 11:00 odbęą się zaległe poprawki oraz wpisy u Pana Prof. L. Dworaka

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU DYŻURU PROF. A. NOWAK !!!! 

DYŻUR, POPRAWKI: prof A. Nowak 24.09 (ŚRODA) 13:00  

DYŻUR: mgr Arleta Kamińska - Wypchło - 24.09 (środa) 12:30 ul. Kaszubska 13

DUŻUR:

mgr A. Szewczyk - 18.09 (czwartek) 10:00-12:00 - ul. Nowy Świat 4 sala 33

dr I. Michniewicz - 17.09 (środa) 12;00-14:00 ul. Kaszubska 13

mgr Z. Zimoch - 18.09 (czwartek) 16:00-18:00 ul. Nowy Świat 4a 

 dr R. Michniewicz 16 i 23.09 w godzinach 13:45-15:45 ul. Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJOARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.09 (piątek) o godzinie 14:00 odbędzie się poprawka z Egzaminu z Anatomii z prof. W. Woźniakiem

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU POPRAWKI!!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.09 (czwartek)o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna oraz zaległości z pozostałych przedmiotów z prof. A. Krawańskim

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 (czwartek) odbędą się poprawki z Fizjologii (fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku i kliniczna) z prof. T. Rychlewskim. O godzinie 13:00 studia stacjonarne, o godzinie 15:30 studia niestacjonarne

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.09 (poniedziałek) w godzinach 15:00-15:45 odbędą się poprawki z Pływania. Poprawki odbędą się na „Aquaparku”

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.09 (czwartek) o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z egzaminu z Antropologii z dr P. Szewczykiem

W dniu 25.09 (czwartek) o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z egzaminu z Metodyki wychowania fizycznego z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.09 (czwartek) o godzinie 12:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Anatomia z dr T. Wysocką. W dniu tym będzie można też uzyskać zaległe wpisy

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 (poniedziałek) o godzinie 8:30 odbędą się poprawki z Piłki nożnej z mgr K Górnym. Poprawki odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 (poniedziałek) o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.09 (środa) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Pedagogiki z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.09 (czwartek)o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna oraz zaległości z pozostałych przedmiotów z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.09 (poniedziałek) w godzinach 11:00-14:00 odbędą się poprawki oraz zaległe wpisy u Pana prof. M. Pawlaka

 

DYŻURY – POPRAWKI

dr P. Przybylski – 22.09 (poniedziałek) 10:00-12:00 (Kampus ul. Poznańska)

dr U. Włodarczyk 17 i 24.09 (środa) 12:00-13:30 (Kampus ul. Poznańska)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.09 (wtorek) odbędą się poprawki z Siatkówki z mgr K. Świerczak. O godzinie 11:00 – praktyka; o godzinie 11:30 – teoria. Poprawki odbędą się na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 (poniedziałek) o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z fizjologii z dr K. Domaszewską