Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Stacjonarne

DYŻUR: dr R. Michniewicz - 5.07 w godzinach 8:00-9:00 (Kaszubska 13) i 6.07 w godzinach 15:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

Dr I i R. Michniewicz – 10.07 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 4.07 w godzinach 12:00-13:00 i 11.07 w godzinach 13:00-14:00 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz – 5.07 (środa) 8:00-10:00 (Collegium Medicum ul. Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 4.07 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka z Kinezyterapii z dr T. Garsztką (zaległości z IV semestru)

 

PLAN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W DNIU 4.07

 

 

DYŻUR:

W dniu 28.06 (środa) w godzinach 12:00-14:00 odbędą się zaliczenia, poprawki, dyżur z dr I. Michniewicz i dr R. Michniewiczem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.07 o godzinie 15:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńską – Migaj

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.06 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof G. Cywińską  - Wasilewską

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 13:00 odbędą się konsultacje z dr hab K. Domaszewską w sprawie prac dyplomowych

 

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 21.06 (środa) 10:00-12:00 , dr R. Michniewicz 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.06 o godzinie 14:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji z prof. M. Pawlakiem

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk: 13:00-15:00 (20.06) i 11:00-13:00 (27.06) (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z Biomechaniki klinicznej z prof. L. Dworakiem, następująco:

12:30 – studia stacjonarne

17:00 – studia niestacjonarne

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 10:00 odbedą się poprawki z ćwiczeń z Fizykoterapii z mgr A. Ordon - Lis

 

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz - wtorek 13.06 w godzinach 10:00-12:00 (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.06 o godzinie 16:30 odbędzie się obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk zawodowych (Collegium Medicum sala 213)

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONAERNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z Fizjologii człowieka z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

15:00 – studia stacjonarne

17:00 – studia niestacjonarne

UWAGA!!! O godzinie 13:00 odbędą się poprawki z ćwiczeń z w/w przedmiotu

FIZJOTERAPIA II, III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z dr hab. K. Domaszewską (zaległe egzaminy z wcześniejszych semestrów Fizjologia)

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.06 w godzinach 9:00-12:30 będzie możliwość uzyskania wpisów u prof. J. Smorawińskiego

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 ćwiczenia z przedmiotu Podstawy informatyki z mgr A. Kamińską odbędą się w godzinach 16:30-20:30

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.06 zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 1 z dr A. Janiakiem odbędą w godzinach 17:00-18:30

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.06 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki egzaminu z Higieny i epidemiologii z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

W dniu 9.06 o godzinie9:00 odbędą się poprawki egzaminu z Medycyny sportu i traumatologii z prof. J. Smorawińskim

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.06 w godzinach 8:00-10:15 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof. L. Dworakiem (przełożone z dnia 2.06)

 

UWAGA!!!

DO 13 CZERWCA BR. NALEŻY ODEBRAĆ DECYZJĘ NA SEMESTR LETNI DOTYCZĄCĄ STYPENDIUM SOCJALNEGO, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW.

STUDENCI WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO, MEDYCZNEGO ORAZ REHABILITACJI I SPORTU ODBIERAJĄ DECYZJĘ W DZIEKANACIE.

STUDENCI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH ODBIERAJĄ DECYZJĘ W DZIALE SOCJALNYM - POKÓJ NR 37.

 

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.06 w godzinach 16:30-19:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z dr hab. K. Domaszewską

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 odbędzie się egzamin z Kinezyterapii z dr T. Garsztką, następująco:

15:30 – studia stacjonarne

17:00 – studia niestacjonarne

W dniu 20.06 odbędzie się egzamin z Kinezjologii z dr T. Garsztką, następująco:

16:00 – studia stacjonarne

17:00 – studia niestacjonarne

 

UWAGA!!!!

W związku z organizowanymi XVII Kaliskimi Dniami Żaków ustala się godziny rektorskie:

18.05.2017 w godzinach 11:00-15:00

19.05.2017 w godzinach 8:00-10:00

Zajęcia w pozostałych godzinach odbywają się zgodnie z planami!

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 w dniu 18.05 o godzinie 11:35, o godzinie 12:00 wymarsz

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

PYTANIA NA OBRONĘ

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak, następująco: 10:00 – studia stacjonarne; 16:00 – studia niestacjonarne

W dniu 21.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z pro G. Cywińską – Wasilewska, następująco: 13:00 – studia stacjonarne; 16:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z Fizjoterapii ogólnej z prof. G. Cywińską – Wasilewską

W dniu 27.06 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z Fizjoterapii ogólnej z prof. G. Cywińska – Wasilewską

W dniu 27.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.05 o godzinie 11:45 odbędzie się poprawka z egzaminu z Kinezyterapii i Kinezjologii z dr T. Garsztką

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA PLANU!

W dniu 19.05 wykład z przedmiotu Kinezyterapia odbędzie się w godzinach 10:00-11:30, natomiast ćwiczenia z Kinezjologii odbędą się:

15:30-17:45 gr 1 i 18:00-20:15 gr 2 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.05 wykład z przedmiotu Fizjoterapia w psychiatrii z lek H. Fijałkowską - Czarnek odbędzie się w godzinach 17:00-19:15 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.06 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w reumatologii z mgr H. Popłonyk z dnia 1.06 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 25.05 w tych samych godzinach.

W dniu 1.06 odbędą się zajęcia z przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z prof. J. Smorawińskim – przełożone z dnia 2.06, następująco:

14:00-15:30 wykład

15:45-17:15 ćwiczenia gr 1

17:30-19:00 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.06 wykład z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską odbędzie się w godzinach 11:00-12:30

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon - Lis z dnia 10.05 zostają przełożone na 23.05, następujaco: 9:45-11:15 gr 3; 11:45-13:15 gr 1; 13:30-15:00 gr 2 

 

FIZJOTEAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.06 (czwartek) o godzinie 9:45 odbędzie się poprawka (III termin) z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.05 zajęcia z Kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem zostaja odowłane. Zajecia odbęda się w dniu 22.05 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.05 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Fizykoterapii z prof. A Straburzyńską – Lupą

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.04 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w pediatrii - pediatria ogólna z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.04 zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się dodatkowo w dniu 9.05 i 16.05 w godzinach 15:30-17:45

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.06 wykład z przedmiotu Kinezyterapia z dr T. Garsztką zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 19.05 w godzinach 13:00-15:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.06 zajęcia z dr T. Garsztką zostają odwołane. Zajęcia odbędą się następująco:

18.05 (czwartek) 17:15-19:30 terapia manualna wykład

19.05 (piątek)

8:00-10:15 kinezjologia gr 1

10:30-12:45 kinezjologia gr 2

15:30-17:00 kinezyterapia wykład

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.04 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostaja odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.04 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych dla gr 1 (termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie) zajęcia dla gr 2 odbywają się zgodnie z planem

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.04 o godzinie 12:15 odbędą się poprawki z Kinezjologii, Kinezyterapii i Masażu z dr T. Garsztką

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 12.04 zostają przełożone na 7.06 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.04 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr I. Haaso – Maciejewska zostają odwołane. Zajęcia zostają przełożone na 30.05 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.05 w godzinach 14:00-18:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Higiena i epidemiologia (przełożony z dnia 26.05), o godzinie 18:15-20:30 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak.

W dniu 26.05 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską - Szcześniak (z dnia 24.03) następująco:

9:45-11:15 ćwiczenia gr 2

11:30-13:00 ćwiczenia gr 1

14:30-16:45 wykład

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.04 o godzinie 15:30 odbędzie się obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk zawodowych z Panią lek A. Kompanowską

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 3-7.04 zajęcia z Panią mgr B. Madej - Dziechciarow zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższych dniach  

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.03 zajęcia z dr J. Brzozowskim zostają odwołane

 

UWAGA!!!

Dotyczy wyjazdu w dniu 29.03 na wystawę anatomiczna do Katowic

Zbiórka 6.40-6.45 na ul. Skarszewskiej przed Szkołą odjazd o 7.00

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot Fizjoterapia w psychiatrii. Aktualizacja w planie zajęć

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu dla gr 1 z mgr T. Hofmańskim z dnia 28.03 zostają przełożone na 4.04 w godzinach 16:15-17:45

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Uwaga!!! W dniu 29.03 zajęcia z przedmiotu wychowanie zdrowotne i ekologiczne dla gr 1 odbędą się w godzinach 15:30-17:00. Natomiast zajęcia gr 2 z dnia 29.03 zostają przełożone na 21.04 w godzinach 9:00-10:30

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniach 24 i 25.03 zajęcia z Panią prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.03 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z Kinezjologii z dr T. Garsztką

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.03 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 8.06 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe dla osób, które zapisywały się do grupy prof. T. Rychlewskiego, kontynuowane będzie przez dr hab. K. Domaszewską następująco: 18:30-20:45 (20.03, 10.04, 22.05, 12.06)

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

DOTYCZY PRZEDMIOTU FIZJOTERAPIA W PULMONOLOGII

Z DR K. WOJTYŁĄ

Uczelnia zapewnia dowóz studentów do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu na ćwiczenia. Wyjazd sprzed budynku Collegium Medicum w dniu zajęć o godzinie 7:30, powrót z Jedlca o godzinie 14:15

 

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 13.03 zajęcia z przedmiotu Podstawy informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło dla gr 1 odbędą się w godzinach 15:30-19:30

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA PLANU!!! Zmiany dotyczą przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne, fizjoterapia w pediatrii, zmiany zaznaczone na czerwono w planie zajęć 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.03 wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 27.04 (czwartek) w godzinach 15:30-19:30, natomiast zajęcia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych dla gr 1 z w/w terminu zostają przełożone na 20.04 w godzinach 18:45-20:15

 

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 7-9.03 zajecia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Odpracowane ćwiczenia z przedmiotu Kinezyterapia z mgr P. Brykowskim, które nie odbyły się w dniach 22.02-2.03 odbędą się następująco:

Czwartki gr 1 (20.04, 1.06) gr 2 (18.05, 8.06)

 

UWAGA STUDENCI II i III ROK!!!

Wszyscy studenci Wydziału Rehabilitacji i Sportu zobowiązani są do osobistego złożenia kompletnie uzupełnionego indeksu do Dziekanatu (p. 214)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2017 r.

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 27.02-4.03 zajęcia z mgr P. Brykowskim zostają odwołane. Terminy odpracowania zjaeć zostana podane w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.03 w godzinach 10:00-13:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof. J. Skrętkowicz

 
FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE
UWAGA!!! Zaplanowane zostało seminarium dyplomowe z prof L. Dworakiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE
UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot Biomechanika kliniczna z prof L. Dworakiem. Zmiany naniesione na plan zajeć
 
 
Wydział Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, informuje wszystkich Studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki zagraniczne do Grecji, o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 lutego o godzinie 12.00 w Auli im. Prof. T. Pisarskiego.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wyklad z przedmiotu Podstawy fizjologii pracy i wypoczynku z dnia 30.03 zostaje przełożony na 6.04 w godzinach 17:15-20:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Na zajęcia z Masażu należy przynieść: oliwkę, ręcznik, zmienne obuwie, fartuch

FIZJOTERAPIA I ROK STDUIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.02 o godzinie 15:30 odbędzie się zaległy egzamin poprawkowy z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 23.02 o godzinie 14:30 odbędzie się poprawka przedmiotu Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.02 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane z powody choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA II ROK STDUIA STACJONARNE

W dniu 23.02 (czwartek) o godzinie 11:30 odbędą się zapisy na przedmiot Metodologia pracy licencjackiej, którego kontynuacją w kolejnych semestrach będzie seminarium dyplomowe. Zapisy odbędą się wg średniej ocen z poprzednich semestrów (lista dostępna będzie w Dziekanacie). Osoby prowadzące metodologię pracy licencjackiej:

  1. Prof. Grażyna Cywińska – Wasilewska
  2. Prof. Anna Straburzyńska – Lupa
  3. Prof. Ewa Straburzyńska – Migaj (2 gr)

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZEN, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 19.02 (niedziela) o godzinie 8:30 będzie możliwość poprawek z Fizjologii z dr hab. K. Domaszewską (dla osób, które nie podeszły do poprawek w dniu 16.02)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!! Osoby chętne aby odbyć praktykę zawodową w „Poliklinice” w Kaliszu ul. Kordeckiego 34 proszone są o kontakt z Panią Renatą Jędrak, tel: 501 464 220

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 17:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Fizykoterapii z Panią prof. A. Straburzyńską - Lupą

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.02 w godzinach 10:00-13:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof. J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.02 o godzinie 12:30 odbędzie się poprawkowy egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawański m (zaległości z poprzednich semestrów)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 14:35 odbędzie się poprawka ćwiczeń z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim

DYŻURY:

Dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz – 8.02 w godzinach 12:00-14:00 i 13.02 w godzinach 11:15-13:15 (Kaszubska 13)

Mgr Z. Zimoch – 8.02, 10.02, 15.02 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 odbędą się zaliczenia, poprawki z Biochemii, Biologii medycznej z prof. M. Pawlakiem, następująco:

10:00 studia stacjonarne

13:00 studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu Fizjologia wysiłku i kliniczna z Panią dr hab. K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.02 (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.02 (środa) o godzinie 17:00 odbędzie się egzamin z Masażu z dr T. Garsztką

DYŻURY:

30.01 12:00-14:00 – dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

30.01 12:00-14:00 – dr R. Michniewicz (Kampus u;. Poznańska 201-205)

7.02 11:00-13:00 – mgr A. Szewczyk (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 27.01 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka z prof. A. Nowak

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędą się wszystkie poprawki z fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku i klinicznej (zaległości z wcześniejszych semestrów dotyczy ćwiczeń), a o godzinie 12:00 odbędą się poprawki wszystkich zaległych egzaminów z wcześniejszych semestrów z Panią dr hab. K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

W dniu 3.02 odbędzie się zaliczenie wykładu Żywienie w odnowie biologicznej z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak, następująco:

13:00 studia stacjonarne

17:00 studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wykład z przedmiotu Psychologia rozwojui kliniczna z dr J. Raubo z dnia 18.01 zostaje przełozony na 20.01 (piątek) w godzinach 16:30-18:00

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.01 w godzinach 8:00, 10:00 i 12:00 odbędzie się egzamin praktyczny z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.02 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjologia wysiłku i kliniczna z Panią dr hab. K. Domaszewską, następująco:

16:30 studia stacjonarne

18:00 studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.02 o godzinie 15:00 odbędą się wszystkie poprawki z fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku i klinicznej (zaległości z wcześniejszych semestrów) z Panią dr hab. K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem

Termin drugi poprawek odbędzie się w dniu 14.02 o godzinie 10:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu – 4 termin z mgr P. Świerczakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 w godzinach 11:30-13:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo (wykład przeniesiony z dnia 25.01)

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 18.01 br. o godzinie12:00 w Auli Collegium Medicum odbędzie się bezpłatne szkolenie „Celowana termiczna stymulacja tkanek w terapii układu ruchu” prowadzone przez firmę Technomex. Szkolenie skierowane jest do wszystkich studentów. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w linku poniżej:

http://technomex.pl/szkolenia/bezplatne-szkolenie-tecar-termiczna-stymulacja-tkanek-kalisz

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.01 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.12 w godzinach 9:45-11:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem dla gr 2 (odrobione zajęcia z dnia 14.12)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.01 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawka z Biofizyki z Panią dr M. Steblecką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 15.12 wykład z przedmiotu Fizjologia człowieka z dr K. Domaszewską odbędzie się w godzinach 8:00-9:30. Brakująco godzina zostanie zaplanowana w dniu 4.01, zajęcia będą trwały do 18:45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Grupa seminaryjna prof. T. Rychlewskiego.

Proszę zgłosić się do Pani dr K. Domaszewskiej w celu ustalenia seminarium w zastępstwie za prof. T. Rychlewskiego. Pani dr jest dostępna w każdy poniedziałek od godziny 8:00 (plany zajęć Fizjoterapia I rok, Fizjoterapia II rok, Wychowanie fizyczne II rok)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim zostaje przełożony z dnia 5.01 zostaje przełożony na 26.01 (czwartek) w godzinach 9:00-13:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu Fizjologia człowieka z prof. T. Rychlewskim zostają odwołane.

Wykłady w semestrze zimowym poprowadzi Pani dr K. Domaszewska. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

15.12 w godzinach 8:00-10:15

21.12 w godzinach 17:00-20:45

3.01 w godzinach 11:15-13:30

4.01 w godzinach 14:00-18:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu Fizjologia wysiłku i kliniczna z prof. T. Rychlewskim zostają odwołane.

Wykłady w semestrze zimowym poprowadzi Pani dr K. Domaszewska. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

5.12 w godzinach 7:45-10:00

3.01 w godzinach 17:30-19:45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z prof. J. Lewandowskim zostaje przełożony z dnia 5.01 zostaje przełożony na 26.01 (czwartek) w godzinach 9:00-13:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.12 w godzinach 7:45-10:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Fizjologia wysiłku i kliniczna, wykład popraowadzi Pani dr K. Domaszewska

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został wykład z przedmiotu Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, przedmiot poprowadzi prof. S. Graczyk. Wykłady odbędą się następująco:

26.01 (czwartek) 15:30-19:30

27.01 (piątek) 11:15-15:15

Ćwiczenia z przedmioty Fizjoterapia w odnowie biologicznej dla gr 1 z dnia 26.01 zostają przełożone na 20.12 w godzinach 17:45-19:15

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 2.12 i 16.12 wykłady z Fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku i kliniczna, seminarium dyplomowe, metodologia pracy licencjackiej z prof. T. Rychlewskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.12 wykład z przedmiotu Pedagogika i pedagogika specjalna z prof. A. Twardowskim zostaje odwołany. Wykład zostaje przeniesiony na 16.12 w godzinach 14:00-17:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 15.12 (czwartek) następująco:

9:45-11:15 wychowanie zdrowotne i ekologiczne gr 1

11:45-13:15 wychowanie zdrowotne i ekologiczne wykład

16:15-17:45 wychowanie zdrowotne i ekologiczne gr 2

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Ćwiczenia z Biofizyki z dr M. Steblecką z dnia 15.12 zostają przełożone na 19.01 w tych samych godzinach

FIZJOTEAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.11 w godzinach 11:15-11:45 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Przysposobienie biblioteczne. Proszę zgłosić się w w/w terminie do Biblioteki do Pana dr G. Matuszczaka

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 zajęcia z prof. T. Rychlewskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 seminarium dyplomowe z prof. T. Rychlewskim zostaje odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 zajęcia z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTEAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.11 (środa) o godzinie 11:15 (po wykłądzie z Psychologii rozwoju i klinicznej) odbędzie się spotkanie z dr G. Matuszczakiem w sprawie zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne. Obecność obowiązkowa!

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.11 odbędą się zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską - Szcześniak (z dnia 4.11) nastęująco

11:45-13:15 gr 1

13:30-15:00 wykład

W dniu 3.11 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będzie nieczynny 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wyklad z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim, który nie odbył się w dniu 24.10, odbędzie się w dniu 14.11 w godzinach 16:30-18:45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.10 ćwiczenia z przedmiotu Terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane. Ćwiczenia zostają przełożone na 19.01 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.10 wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska z prof. J. Lewandowskim odbędzie się w godzinach 13:15-17:00

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 18-20.10 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odowłane z powodu choroby prowadzacej

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 18.10 i 19.10 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będzie nieczynny

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.10 zajęcia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna z mgr B. Bielanem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 20.10 następująco: 11:45-13:15 gr 1 i 13:30-15:00 gr 2

UWAGA STUDENCI I ROK!!!!!

W dniu 17.10 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Studenci Wydziału Rehabilitacji i Sportu uczestniczą w Mszy Świętej.

Studenci odbierają togi z szatni Rektoratu od godziny 8:00-9:50. Wymagane jest posiadania legitymacji studenckiej w celu odbioru togi i biretu

Wyjście orszaku z dziedzińca PWSZ do kościoła na Rogatce o godz. 9.45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Na najbliższe zajęcia z przedmiotu Technologie w treningu zdrowotnym z dr J. Brzozowskim proszę przynieść laptopy. Wystarczy jeden na parę 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE 

UWAGA!!! W planie zajęć doplanowane zostały brakujące przedmioty

UWAGA

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE!!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Wszyscy studenci zobowiązani są do złożenia indeksów do rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.10 ćwiczenia z przedmiotu Etyka i deontologia odbędą się następująco:

16:15-17:45 gr 2

18:00-19:30 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Etyka i deontologia z mgr A. Staniszewskim z dnia 14.10 zostaje przełożony na 18.11 w godzinach 15:30-19:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.10 wykład ogólnouczelniany – doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim rozpocznie się o godzinie 11:00

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 5.10 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będzie nieczynny

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.10 (czwartek) o godzinie 17:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji z prof. M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowana została część brakujacych przedmiotów, zmiana w planie zajęć zaznaczona na kolor czerwony

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.10 odbędą się dopytki z dr T. Garsztką z przedmiotów:

Kinezyterapia – 15:30

Kinezjologia – 16:15

Poniżej lista osób na dopytkę:

Kinezyterapia: 24397, 24370, 24366, 22228, 24394, 24798, 24802, 24405

Kinezjologia: 25045, 25222, 24375, 24798,

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!

Zaplanowane zostały zajęcia z języka niemieckiego. Aktualizacja na planie zajęć.

UWAGA !!!

Do 15 października należy opłacić

(Dziekanat, pokój 214 ) składkę  na ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej

w kwocie 54 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Rehabilitacji i Sportu -

jest warunkiem koniecznym

do odbywania zajęć praktycznych,  praktyk zawodowych i uczestnictwa w obozach.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLAN DLA STUDENTÓW

DYŻUR: dr J. Raubo 28.09 w godzinach 13:00-15:00

DYŻUR: dr I i R. Michniewicz – 27.09 w godzinach 11:00-13:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!!

Osoby, które nie mają wpisu z przedmiotu Postawy informatyki od dr Marcina Borowskiego będą mogły uzyskać wpisy w dniu 23.09 (piątek) ok. godziny 10:00. Prowadzący dostępny będzie w Collegium Mechanicum przy ul. Poznańskiej 201-205, pok. 128 (Dziekanat Wydziału Politechnicznego)

DYŻUR: dr I i R. Michniewicz – 20.09 w godzinach 11:00-13:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 odbędą się poprawki z Kinezjologii o 16:15 i Kinezyterapii o 15:00 z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 8:00 odbędą się poprawki z języka angielskiego z mgr B. Gradowską

Dyżur: mgr Z. Zimoch – 15.09 w godzinach 15:00-17:00 (Nowy Świat 4a, pok. 008)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z Biomechaniki klinicznej z prof. L. Dworakiem

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską - Lupą

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Kinezyterapii i Terapii manualnej z mgr A. Kubiaczykiem (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotów Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu i Kinezyterapia z mgr T. Hofmańskim (Szpital, ul. Poznańska 11 piętro)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Do dnia 16.09 należy składać zaległe referaty z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych. Referaty można zostawiać w Sekretariacie Wydziału pok. 217

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Fizjologii człowieka z dr K. Domaszewską

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 6.09 w godzinach 14:00-15:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 odbędą się poprawki z Kinezjologii i Kinezyterapii z dr T. Garsztką. Godziny egzaminów poprawkowych zostaną podane w najbliższym czasie

DYŻUR: dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz w dniu 13.09 w godzinach 12:00-14:00

(Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek M. Witoń – Dominikowską (Szpital, Oddział Rehabilitacji, odcinek D, pok.13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.09 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek A. Kompanowską (Szpital, 11 piętro, odc. C, pok. 11)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek A. Bartczak (Szpital, 11 piętro)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.09 o godzinie 14:35 odbędą się poprawki z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital, 11 piętro)

FIZJOTERAPIA II SOK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.09 w godzinach 10:00-12:00 odbędą się poprawki z Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!!!

W dniach 31.08-02.09 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.09 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki ćwiczeń i egzamin praktyczny z przedmiotu Fizykoterapia z mgr H. Popłonyk (poprawki odbędą się w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13)

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof. J. Skrętkowicz (w w/w terminie będzie można uzyskać również zaległe wpisy do indeksów)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 odbędą się poprawki z Fizjologii człowieka z prof. T. Rychlewskim, następująco:

12:00 studia stacjonarne

15:00 studia niestacjonarne

UWAGA!!!! POPRAWA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

W dniu 12.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki egzaminu dyplomowego u Pani prof. G. Cywińskiej – Wasilewskiej i Pani prof. E. Straburzyńskiej – Migaj, następujących osób: 23564, 23543, 22757

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 13:30 odbędą się poprawki egzaminu z Fizjoterapii ogólnej z prof. G. Cywińską – Wasilewską

W dniu 13.09 o godzinie 18:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z dr M. Kurpikiem

O godzinie 18:30 odbędzie się poprawa egzaminu z w/w przedmiotu

(UWAGA!!!! Osoby, przystępujące do zaliczeń i  egzaminu proszę zgłaszać się na listę, lista dostępna w Sekretariacie Wydziału pok. 217 – może być mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 62 76 79 559)

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 13:30 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską

Dyżury mgr K. Kubasik: 5, 12, 19.09 w godzinach 9:00-11:00 pok. 127 ul. Kaszubska 13

DYŻUR: dr J. Raubo – 15.07 w godzinach 13:00-15:00 (Kaszubska 13)

UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE!!

Informujemy, iż w dniach 12-15.07 br w godzinach od 10:00-14:00 można odbierać suplementy do dyplomu (Dziekanat ul Kaszubska 13, pok. 214). Osoby, które nie odbiorą dokumentów w terminie 12-15.07 będą mogły odebrać suplementy od 2.08.2016 roku, ze względu na urlop pracownika

Jednocześnie informujemy, iż dyplomy będą wydawane od dnia 04.08 br w pokoju nr 46, ul. Nowy Świat 4

DYŻUR: dr J. Raubo – 7.06 w godzinach 13:00-15:00 (Kaszubska 13)

DYŻUR: dr I. Michniewicz – 05.07 w godzinach 12:30-13:30 (Kaszubska 13)

dr R. Michniewicz – 05.07 w godzinach 12:30-13:30 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: dr I i R. Michniewicz – Poniedziałek 04.07 w godzinach 10:30-12:30 Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA Zmiana godziny!!!

W dniu 1.07 o godzinie 12:30 odbędzie się poprawka z egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską – Lupą

HARMONOGRAM OBRON

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 1.07 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńską – Migaj

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 1.07 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawka z egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Niżej wymieniona osoba proszona jest o kontakt z opiekunem praktyk Panią lek med. A. Kompanowską w celu wyjaśnienia niezgodności w dzienniku praktyk: 24390

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Niżej wymienione osoby proszę zgłosić się w dniu 20.06 o godzinie 15:00 do dra T. Garsztki na dopytkę z przedmiotu Kinezjologia:

24802, 25222, 24385

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską - Wasilewską

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z Kinezjologii i Kinezyterapii z dr T. Garsztką (forma zaliczenia egzaminu pisemna)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 odbędą się egzaminy z dr T. Garsztką:

16:00 – studia stacjonarne

18:00 – studia niestacjonarne

DYŻURY: dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz – w dniach 20.06 i 29.06 w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Biomechanika kliniczna z prof. L. Dworakiem, następująco:

9:00 – studia stacjonarne

17:00 – studia niestacjonarne

DYŻUR: mgr A. Szewczyk 21.06 w godzinach 12:00-14:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 (poniedziałek) w godzinach 13:45-15:15 odbędą się poprawki i wpisy z przedmiotu Podstawy informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło

DYŻUR: dr R. Michniewicz w dniu 15.06 w godzinach 15:30-17:30 (Kaszubska 13)

mgr K. Górny – 16.06 i 23.06 w godzinach 10:00-11:00 i 20.06 w godzinach 14:00-15:00 (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.06 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Fizjologii człowieka z dr K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Niżej wymienione osoby nie zaliczyły testu czynności mięśni z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem

gr 2

25927, 25931, 25930, 25925, 25373, 25070, 25370, 25070, 21619

gr 1

25362, 25367, 25365, 25364, 25349

Poprawa odbędzie się w dniu 14.06 (wtorek) o godzinie 15:00 w sali 213 Collegium Medicum

DYŻUR: mgr Z. Zimoch w dniu 21.06 w godzinach 16:30-18:30 (Nowy Świat 4a)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.06 (sobota) w godzinach 8:00-10:00 będzie można uzyskać wpisy u Pani mgr A. Kamińskiej – Wypchło (wpisy ul. Collegium Medicum ul. Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.06 o godzinie 10:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z Higieny i epidemiologii z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

Niżej wymienione osoby nie zaliczyły zaliczenia z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z Panią prof. E. Straburzyńską – Migaj:

24398, 24387, 24395, 24792, 24366, 24800, 24799, 24380, 26310, 22735, 24408, 24372, 23547, 24409, 24898, 24390, 24787, 24367, 24364, 24788, 24374

Poprawa odbędzie się w dniu 01.07, godzina zostanie ustalona w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 01.07 odbędą się poprawki egzaminu z Fizykoterapii z Panią prof. A. Straburzyńską – Lupą. Godzina zostanie podana w najbliższych dniach

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.06 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawka z ćwiczeń z Fizjoterapii ogólnej z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 21.06 (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin Anatomii prawidłowej, funkcjonalnej i rentgenowskiej z dr M. Kurpikiem

Egzamin dotyczy również studentów, którzy mają zaległy egzamin z poprzedniego roku

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.06 (czwartek) o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z prof. J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.06 (piątek) od godziny 8:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof. J. Skrętkowicz. W w/w terminie będzie można uzyskać również wpisy z przedmiotu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

12:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

10:00 – studia stacjonarne

14:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Uwaga studenci!!! W dniu 7.06 w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się szkolenie „Praktyczne aspekty wykorzystania fali uderzeniowej w fizjoterapii”. Studenci gr 2 i 4 w ramach zajęć z przedmiotu Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna z mgr M. Zasiadłą – uczestnictwo obowiązkowe w ramach zaplanowanych ćwiczeń.

Pozostałych studentów zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.06 (wtorek) odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji z prof. M. Pawlakiem, następująco:

13:00 – stacjonarne

15:00 – niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.06 o godzinie 16:30 odbędą się poprawki z Kinezjologii z dr T. Garsztką (poprawka ćwiczeń z III semestru)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Osoby, które nie uzyskały zaliczenia przedmiotu Turystyka zdrowotna z mgr L. Drożdżyńskim będą miały możliwość zaliczenia przedmiotu w dniu 12.06 (niedziela) o godzinie 10:30

DYŻUR: dr R. Michniewicz – z dnia 8.06 dyżur zostaje przełożony na 3.06 (piątek) w godzinach 11:00-13:00, Kampus ul. Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.06 (czwartek) o godzinie 16:15 odbędą się wszystkie poprawki egzaminów z dr T. Garsztką (zaległości z wcześniejszych semestrów Kinezjologia, Kinezyterapia)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.06 (czwartek) o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 (piątek) odbędzie się egzamin z Fizjologii człowieka z prof. T. Rychlewskim następująco:

11:00 studia stacjonarne

15:00 studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 (piątek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki wszystkich zaległych egzaminów z prof. T. Rychlewskim (Fizjologia człowieka, Fizjologia wysiłku i kliniczna)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! Ćwiczenia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis z dnia 8.06 zostają przełożone na 7.06, następująco:

9:45-11:15 gr 3

11:45-13:15 gr 2

13:30-15:00 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 1 z dnia 23.05 zostają przełożone na 24.05 (wtorek) od godziny 10:00-11:30

UWAGA STUDENCI!!!

GODZINY REKTORSKIE!!!!

W związku z organizowanym przemarszem ulicami Miasta Kalisza podczas XVI Kaliskich Dni Żaków, w dniu 19.05 w godzinach 9:15-12:00 Decyzją Rektora PWSZ ustalone zostają „godziny rektorskie”.

Do godziny 9:15 i po godzinie 12:00 zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik dla gr 1 z dnia 24.05 zostają przełożone na 01.06 w godzinach 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA III ROK

Niżej wymienione osoby, które pisały poprawkowy egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim, nie uzyskały zaliczenia przedmiotu: 23547, 22755, 22748, 22768.

DYŻUR: dyżur dra R. Michniewicza z dnia 18.05 zostaje przełozony na 20.05 w godzinach 14:30-16:30 - Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.06 (wtorek) o godzinie 18:00 odbędzie się egzamin Anatomii prawidłowej, funkcjonalnej i rentgenowskiej z dr M. Kurpikiem

Egzamin dotyczy również studentów, którzy mają zaległy egzamin z poprzedniego roku

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.05 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z prof. J. Smorawińskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.05 zajęcia z języka angielskiego mgr K. Kubasik zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA III ROK

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

DYŻUR: dr J. Raubo w dniu 18.05 odbędzie się w godzinach 11:30-13:30

DYŻUR: dr J. Raubo z dnia 11.05 zostaje przełożony na 12.05 w godzinach 10:00-12:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA PLANU!!!

Zajęcia dla gr 1 z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem z terminów wtorkowych zostają odwołane, zajęcia odbędą się następująco:

13:05 (piątek) 9:45-11:15

16.05 (poniedziałek) 13:45-15:15

20.05 (piątek) 9:15-10:45

23.05 (poniedziałek) 13:30-15:00

UWAGA w dniu 23.05 Ćwiczenia z przedmiotu Podstawy informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło odbędą się w godzinach 15:30-18::30

31.05 (wtorek) 9:45-11:15

6.06 (poniedziałek) 13:45-15:15

Natomiast zajęcia dla gr 2 wyglądały będą następująco:

13.05 (piątek) 8:00-9:30

20.05 (piątek) 7:45-9:15

3.06 (piątek) 7:45-10:45

10.06 (piątek) 8:00-11:00

Wszystkie zajęcia odbędą się na Sali gimnastycznej przy ul. Poznańskiej 201-205

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.05 w godzinach 9:45-11:15 odbędą się odpracowane z dnia 10.05 ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 1 z dr A. Janiakiem (sala gimnastyczna Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: dr R Michniewicz – w dniu 11.05 dyżur wyjątkowo w godzinach 14:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!

W dniu 12.05 (czwartek) w godzinach 11:00-12:00 na Uczelni dostępna będzie Pani dr K. Domaszewska. W tym dniu będzie można uzyskać jeszcze zaległe wpisy oraz będzie możliwość skonsultowania prac licencjackich

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 zajęcia dla gr 1 z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 9.05 na zajęciach z Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu z dr J. Brzozowskim obowiązuje obuwie sportowe

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.05 odbędą się zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis (przełożone z 19.04), następująco:

9:45-11:15 gr 3

11:45-13:15 gr 2

13:30-15:00 gr 1

W dniu 31.05 odbędą się zajęcia z przedmiotu Fizykoterapia z mgr A. Ordon – Lis (przełożone z dnia 20.04), następująco:

9:45-11:15 gr 3

11:45-13:15 gr 2

13:30-15:00 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.05 w godzinach 8:00-9:30 odbędą się zajęcia z języka angielskiego dla gr 1 z mgr K. Kubasik (zajęcia przełożone z 31.05)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!

W dniu 12.05 ćwiczenia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A> Krawańskim odbędą się następująco:

13:00-14:30 gr 1

14:45-16:15 gr 2

Wykład odbędzie się zgodnie z planem w godzinach 9:45-11:15

FIZJOTERAPIA I ROK

W dniu 24.05 zajęcia z dr M. Kurpikiem zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 26.04.2016r. (wtorek) od 19.45 do 20.30 i 10.05.2016r. (wtorek) od godz. 15.15 do 16.00. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

UWAGA !

NALEŻY ODEBRAĆ DECYZJĘ na semestr LETNI

Do 13 MAJA 2016r DOTYCZĄCĄ STYPENDIUM 

SOCJALNEGO, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

oraz 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W DZIEKANACIE  

DRODZY STUDENCI KIERUNKÓW FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE

Informujemy, że w dniu 21.04 br. od godziny 10:00 odbędzie się konferencja naukowo – dydaktyczna, w Auli Collegium Novum przy ul Nowy Świat 4a

Decyzją Dziekana Wydziału uczestnictwo w w/w konferencji jest obowiązkowe. Listy studentów dostępne będą przed rozpoczęciem konferencji

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.05 zajęcia z Terapii manualnej z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 19.05 wg takiego samego planu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19 i 20.04 zajęcia z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.06 (wtorek) o godzinie 18:00 odbędzie się egzamin Anatomii prawidłowej, funkcjonalnej i rentgenowskiej z dr M. Kurpikiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.04 (poniedziałek) o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem. Poprawki odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.04 od godziny 10:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj, natomiast ok. godziny 11:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.04 ćwiczenia z przedmiotu Podstawy informatyki dla gr 1 z mgr A. Kamińską – Wypchło zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 23.05 w godzinach 14:30-17:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.04 ćwiczenia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK

UWAGA!!! Wyjazdy na zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w pulmonologii z dr K. Wojtyłą do KRUS w Jedlcu odbywaja się o godzinie 7:30 sprzed budynku Collegium Medicum 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim z dnia 19.05 zostają przełożone na dzień 17.05 (wtorek) następująco:

11:30-13:00 gr 2

13:15-14:45 gr 1

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu dla gr 1 z lek M. Witoń – Dominikowską dniu 17.05 odbędą się od godziny 15:00, natomiast dodatkowa godzina ćwiczeń zostanie doplanowana w dniu 19.04, wtedy zajęcia będą trwały do 17:45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.03 o godzinie 15:15 odbędą się poprawki oraz wpisy do indeksów z Fizjoterapii ogólnej z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 w godzinach 14:30-17:30 odbędą się odpracowane za dzień 8.03 ćwiczenia z przedmiotu Podstawy informatyki dla gr 2 z mgr A. Kamińską – Wypchło

W dniu 16.03 ćwiczenia z przedmiotu Fizykoterapia z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Zajęcia te zostaną opracowane w dniu 17.05 (wtorek) następująco:

9:45-11:15 gr 3

11:45-13:15 gr 2

13;30-15:00 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.03 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.05 wykład z prof. M. Pawlakiem z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 19.05 w godzinach 17:45-20:00

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek A. Bartczak dla gr 2 w dniu 19.05 zostają odwołane. Odbędą się dodatkowo w dniu 6.04 i 13.04, w w/w terminach ćwiczenia odbędą się do godziny 16:45.

W dniu 20.05 w godzinach 10:30-15:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Metodologia pracy licencjackiej z prof. J. Smorawińskim z dnia 20.05 zostaje przełożona na 12.05 w godzinach 17:30-19:45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.05 wykład z przedmiotu medycyna sportu i traumatologia oraz seminarium dyplomowe z prof. J. Smorawińskim zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 12.05 w godzinach 11:00-15:00

Seminarium dyplomowe odbędzie się w godzinach 15:15-17:30

Ćwiczenia z języka angielskiego dla gr 1 w z dnia 12.05 odbędą się 19.05 w godzinach 8:00-10:15

UWAGA

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE!!!

Termin złożenia uzupełnionych indeksów do rejestracji:

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 

25 marzec 2016 r.  

Indeksy muszą być uzupełnione o wszystkie wpisy, nazwiska osób prowadzących zajęcia, daty zaliczeń

i egzaminów oraz liczby godzin z poszczególnych przedmiotów 

Indeksy nieuzupełnione nie będą przyjmowane!!!

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.03 wykład z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędzie się w godzinach 12:00-15:00

Ćwiczenia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik dla gr 3 odbędą się od 8:00-10:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.03 metodologia pracy licencjackiej z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędzie się w godzinach 17:00-18:30

FIZJOTERAPIA II ROK

W dniu 11.03 wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji  będzie trwał do godziny 18:45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.03 ćwiczenia z przedmiotu Podstawy informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof. M. Wrońskim odbędzie się w piątek 11.03 w godzinach 10:30-12:45

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

Prosimy o pilne odbieranie decyzji dotyczących stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w Dziekanacie Wydziału, pokój 214

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!

Zostały jeszcze wolne dwa miejsca na wyjazd na praktyki studenckie w semestrze letnim 2015/2016.

Uczelnia partnerska Polytechnic Institute of Braganca może zapewnić dwa miejsca na praktykę w szpitalu na oddziale rehabilitacji.

Minimalny okres na praktyce trwa dwa miesiące.

Wymagany formularz do złożenia do 15 marca

formularz zgłoszeniowy

Stypendium na miesiąc wynosi 500 euro na Portugalię.

Informacja o rekrutacji uzupełniającej będzie opublikowana na stronie www.pwsz-kalisz.edu.pl

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 marca.

SZCZEGÓŁY:
Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Nowy Świat 4, p.27
tel.: 627679566, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z lek J. Skibińskim dla grupy 2 z dnia 12.04 zostają przełożone na 5.04, w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu zaopatrzenie ortopedyczne z mgr B. Madej – Dziechciarow z dnia 14.03 zostają przełożone na dzień 6.06. Korekta w planach zajęć.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z Masażu z mgr B. Madej Dziechciarow z dnia 16.03 zostają przełożone na dzień 30.05. Korekta w planach zajęć.

DYŻUR: W dniu 2.03 dyżur dr R. Michniewicza odbędzie się w godzinach 11:45-13:45 (Kampus u. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.03 wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji z prof. M. Pawlakiem odbędzie się w godzinach 11:00-13:15, pozostałe dwie godziny wykładu zostaną zaplanowane w dniu 11.03 w godzinach 16:30-18:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.03 wykład z przedmiotu Turystyka zdrowotna z mgr L. Drożdżyńskim odbędzie się w godzinach 14:00-17:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE!!!

Zaplanowane zostały brakujące godziny ćwiczeń z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu dla gr 1. Ćwiczenia odbędą się w dniu 19.05 w godzinach 15:30-18:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych odbywały się będą na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.03 wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji odbędzie się w godzinach 16:00-18:15. Dodatkowe dwie godziny odbędą się w dniu 11.03 w godzinach 15:00-16:30

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA KOREKTA GODZINY PROPAWKI Z PROF. M. PAWLAKIEM

W dniu 3.03 poprawki odbędą się następująco:

18:00 – biologia medyczna

19:00 – biochemia

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji w dniu 3.03 odbędzie się w godzinach 17:00-20:45

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniach 24-26.02 ćwiczenia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

            W dniu 26.02 o godzinie 13:20 (przed wykładem z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu) odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk zawodowych z opiekunem praktyk Panią lek med. A. Kompanowską. Obecność obowiązkowa!

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.03 o godzinie 12:00 odbędą się wszystkie poprawki z prof. M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.02 o godzinie 16:15 odbędą się poprawki z Biofizyki z prof. M. Jurczyk

UWAGA STUDENCI!!!!!

Wszystkie osoby posiadające zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego zobowiązane są zgłosić się do mgra Łukasza Szymczaka w celu zapisania się na zajęcia korekcyjne. Terminy zajęć:

Poniedziałki (5): 22.02, 7.03, 21.03, 25.04, 16.05 godz. 17:15-18:45 Kampus ul. Poznańska
Środy (10): 24.02, 2.03, 9.03, 16.03, 6.04, 13.04, 27.04, 11.05, 18.05, 25.05 godz. 19:00-20:30 Kampus ul. Poznańska

UWAGA!!!!!

OGŁOSZENIE ZAPISY - WYCHOWANIE FIZYCZNE

UWAGA STUDENCI!!!

W zakładce dokumenty do pobrania uzupełnione zostały wzory dokumentów do pobrania obowiązujące w Uczelni!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA W PLANIE W DNIU 10.03 WYCHOWANIE ZDROWOTNE I EKOLOGICZNE!!!!

Ćwiczenia odbędą się następująco:

9:15-10:45 gr 2

13:30-15:00 gr 1

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 26.02 o godzinie 18:15 odbędą się poprawki egzaminów i zaliczeń z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.02 o godzinie 13:30 odbędą się poprawki oraz wpisy z prof. A. Nowak

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 (czwartek) o godzinie 14:35 odbędą się poprawki z ćwiczeń z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej, 11 piętro

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 (czwartek) o godzinie 10:30 odbędą się wszystkie poprawki ćwiczeń z Fizjologii z dr K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki egzaminu z Psychologii rozwoju i klinicznej z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.02 o godzinie 17:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu Prawne zagadnienia fizjoterapii z mgr B. Derwichem. Poprawki odbędą się w budynku Rektoratu ul. Nowy Świat 4, sala nr 20

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE INIESTACJONARNE

W dniu 19.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z Masażu z dr T. Garsztką.

W dniu 19.02 odbędą się również wszystkie zaległe poprawki z wcześniejszych semestrów – Kinezjologia, Kinezyterapia itp.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.02 (piątek) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Żywienia w odnowie biologicznej z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 15.02 (poniedziałek) w godzinach 10:00-11:00 odbędą się poprawki z przedmiotów Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, Gimnastyka i Kulturystyka.

W tym dniu będzie można też uzyskać wpisy z obozu zimowego

UWAGA!!!! W dniu 10.02 dyżur dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz odbędzie się następująco:

13:00-14:00 – Kampus ul. Poznańska 201-205

14:15-15:15 – Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY POPORAWKI Z FIZJOLOGII!!!!

Poprawka z Fizjologii z prof. T. Rychlewskim w dniu 19.02 odbędzie się o godzinie 11:00

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 9.02 i 16.02 (wtorek) w godzinach 13:30-15:00, Collegium Medicum, Kaszubska 13

DYŻUR: dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz – 10.02 i 17.02 (środa) 13:00-15:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

DYŻUR: dr J. Raubo w dniu 4.02 w godzinach 15:00-17:00 Collegium Medicum

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 04.02 w godzinach 13:30-15:00 Kaszubska 13

UWAGA FIZJOTERAPIA II ROK!!!

ZAPISY NA PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.02 o godzinie 12:30 odbędą się zapisy do grup na przedmiot Metodologia pracy licencjackiej (w kolejnych semestrach kontynuacją będzie Seminarium dyplomowe). Zapisać będzie się można do następujących prowadzących:

- prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

- prof. dr hab. n med. Tadeusz Rychlewski

- prof dr hab. n med Jerzy Smorawiński

- dr hab. n med. Grażyna Cywińska – Wasilewska

- prof. dr hab. Lechosław Dworak

Zapisy odbędą się wg średniej ocen z ostatnich semestrów.

Lista dostępna będzie w Dziekanacie pok. 214 w dniu zapisów.

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 14:35 odbędą się poprawki z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (wszystkie zaległości z poprzednich semestrów) poprawki odbędą się w Szpitalu

DYŻURY:

mgr A. Szewczyk 2.02, 9.02, 16.02 w godzinach 12:30-14:30 (ul. Kaszubska 13, pok. 217)

dr J. Raubo – 27.01 w godzinach 12:00-14:00 (Kaszubska 13, pok. 128)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 1.02 odbędą się poprawki ćwiczeń z fizjologii z dr K. Domaszewską

11:00 – studia stacjonarne

12:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 29.01 odbędzie się egzamin z Biologii medycznej z prof. M. Pawlakiem:

12:30 – studia stacjonarne

15:30 - studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 4.02 o godzinie 13:30 odbędzie się egzamin z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędzie się egzamin z Fizjologii wysiłku i klinicznej z prof. T. Rychlewskim

10:00 – studia stacjonarne

15:00 - studia niestacjonarne

Poprawki z w/w przedmiotu odbędą się w dniu 19.02, następująco:

12:00 - studia stacjonarne

15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędą się wszystkie zaległe poprawki egzaminów z prof. T. Rychlewskim

(poprawki odbędą się w godzinach egzaminu z II rokiem)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z fizykoterapii z mgr A. Ordon Lis

Dyżur  mgr Krzysztof Górny

Sesja egzaminacyjna             3 luty 2016   środa  9.00-10.00

Sesja poprawkowa               15 luty2016   pon  14.30 - 15.30

                                                 18 luty 2016  czwartek     9.00  - 10.00

Kampus ul. Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 4.02 odbędzie się egzamin z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską – Lupą. Godzina zostanie podana w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 odbędzie się egzamin z masażu z dr T. Garsztką, następująco:

15:00 – studia stacjonarne

16:00 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.01 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Żywienie w odnowie biologicznej z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

DYŻUR: dr R. Michniewicz - 25.01 - 11:30-12:30 (ul. Nowy Świat 4a - sala gimnastyczna)

3.02 14:30-16:30 - Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.01 od godziny 9:45-11:15 odbędą się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik dla gr 1

UWAGA!!! W dniach 24.12-04.01 Dziekanat i Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą nieczynne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z dnia 22.12 z mgr H. Popłonyk zostaną odpracowane w dniu 12.01 na ul. Kaszubskiej 13, następująco:

8:00-10:15 gr 3

10:30-12:45 gr 1

13:00-15:15 gr 2

15:30-17:45 gr 4

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONJARNE

W dniu 7.01 (czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się zaliczenie praktyczne przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem. Zaliczenie odbędzie się dla całego roku na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.12 zajęcia z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.12 o godzinie 17:45 odbędzie się poprawka egzaminu z Kinezjologii z dr T. Garsztką (poprawki z II roku)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Proszę zgłaszać się na OBOWIĄZKOWE badania okresowe, wyznaczone osoby w wyznaczonych terminach.

Badania okresowe odbywały się będą w Poradni Akademickiej przy ul. Łódzkiej 149 (Bulionik)

Lista studentów wraz z terminami znajduje się poniżej

LISTA

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu estetyka ciała w odnowie biologicznej z dr G. Matuszczakiem z dnia 22.12 zostaje przełożony na 14.01 (czwartek) w godzinach 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA PLANU!!!!

Zajęcia z prof. M. Pawlakiem z dnia 13.01 zostają przełożone na 25.01 (poniedziałek) następująco:

8:45-10:15 biochemia gr 2

10:30-12:00 biochemia gr 1

12:15-13:45 biologia medyczna gr 1

15:30-17:00 biologia medyczna gr 2

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem dla gr 1 z dnia 9.12 zostają przełożone na 16.12 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.01 (piątek) w godzinach 19:30-20:15 odbędzie się zaliczenia przedmiotu Prawne zagadnienia fizjoterapii z mgr B. Derwichem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Uwaga studenci!!!!

W dniu 10.12 zajęcia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim odbędą się następująco:

9:45-11:15 gr 1

11:45-13:15 gr 2

13:30-15:00 wykład

UWAGA osoby, którym pokrywają się w tym dniu zajęcia z językiem angielskim wyjątkowo proszę o uczestnictwo w ćwiczeniach z drugą grupą!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!!!

Poniżej, do pobrania zagadnienia niezbędne do zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Biofizyka

ZAGADNIENIA BIOFIZYKA

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.12 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 19.01 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniach 1-3.12 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 1.12 i 8.12 wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska dr M. Kurpikiem zostają odwołane, ćwiczenia w tych dniach odbędą się zgodnie z planem.

Wykłady zostaną odpracowane następująco: 8.01 (piątek) w godzinach 17:30-19:45 i 22.01 (piątek) w godzinach 16:00-18:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.12 ćwiczenia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 13.01 w tych samych godzinach

Ćwiczenia, które nie odbyły się w dniu 19.11 dla gr 2, odbędą się w dniu 21.01 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Uwaga!!!!!!! W dniu 27.11 (piątek) o godzinie 11:00 na Uczelni będzie Pani prof. J. Skrętkowicz. Osoby, które nie mają jeszcze wpisów do indeksów od Pani Profesor, w tym dniu będą mogły je uzyskać

PILNE   !!!!!

W dniu 21 listopada 2015 roku upływa termin opłaty za ubezpieczenie na NNW i OC.

Informujemy, iż osoby które nie zapłaciły ubezpieczenia, nie odbędą praktyk.

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.11 o godzinie 14:30 w Auli Collegium Medicum odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji praktyk dla studentów Fizjoterapii w ramach programu Erasmus +. Oferta dotyczy odbycia praktyk studenckich za granicą w Grecji.

Osoby zainteresowane zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!!

Spotkanie w sprawie praktyk studenckich w dniu 18.11 zostaje odwołane. Nowy termin spotkania zostanie podany w najbliższym czasie.

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.11 o godzinie 14:30 w Auli Collegium Medicum odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji praktyk dla studentów Fizjoterapii w ramach programu Erasmus +. Oferta dotyczy odbycia praktyk studenckich za granicą w Grecji.

Osoby zainteresowane zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.11 i 24.11 ćwiczenia z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79, 11 piętro

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA PLANU 14.01!!!!!

13:30-15:45 Biochemia wykład prof. M. Pawlak

15:45-18:00 Etyka i deontologia wykład prof. P. Łuszczykiewicz

18:15-20:45 Technologie w treningu zdrowotnym wykład prof. A. Skrypko

W dniu 19.11 wykład z przedmiotu Biochemia z prof. M. Pawlakiem zostanie wydłużony do godziny 19:45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!!!

W dniu 20.11 (piątek) o godzinie 9:30 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Przysposobienie biblioteczne z dr G. Matuszczakiem. Zaliczenie odbędzie się w Bibliotece w budynku Collegium Medicum

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 12.11 przed wykładem z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńską – Lupą o godzinie 9:45 odbędzie się spotkanie z dr G. Matuszczakiem w sprawie zaliczenia obowiązkowego Przysposobienia Bibliotecznego.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej dr J. Raubo zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco:

16.11 (poniedziałek)

13:45-15:15 ćwiczenia gr 1

15:30-17:00 wykład

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w oto-rhino-laryngologii z dr J. Manasterskim od dnia 2.11 odbywały się będą następująco:

Poniedziałek

15:00-16:30 gr 3 (2.11, 9.11, 23.11, 30.11, 14.12, 21.12)

16:30-18:00 gr 5 (2.11, 9.11, 23.11, 30.11, 14.12)

18:00-19:30 gr 2 (2.11, 9.11, 23.11, 30.11, 14.12)

Środa

16:00-17:30 gr 4 (4.11-16.12)

17:30-19:00 gr 1 (4.11-16.12)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

w dniu 24.11 (wtorek) odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu Fizykoterapia z mgr A. Ordon - Lis (zajecia z dnia 20.10)

9:45-11:15 gr 2; 11:45-13:15 gr 3; 13:30-15:00 gr 1

w dniu 25.11 (środa) odbędą się zajecia z Fizykoterapii (przełożone z dnia 24.11)

13:30-14:15 gr 3; 14:30-15:15 gr 2; 15:30-16:15 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.10 i 5.11 zostaje odwołany wykład z przedmiotu Etyka i deontologia z prof P. Łuszczykiewiczem. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA W PLANIE!!!

Zajęcia z dr T. Garsztką z dnia 22.01 zostają odwołane, odbędą się następująco:

17.12 (czwartek)

17:15-18:45 kinezjologia wykład

7.01 (czwartek)

14:45-17:00 kinezjologia gr 2

17:15-19:30 kinezjologia gr 1

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!! Od dnia 3.11 zostanie zmieniony plan ćwiczeń z przedmiotu Fizjoterapia w oto-rhino-laryngologii z dr J. Manasterskim. Ćwiczenia odbywały się będą w poniedziałki i środy po godzinie 15:00, szczegółowy plan zostanie podany w najblizszych dniach

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim z 9.11 zostaje przełożony na 16.11 w tych samych godzinach.

Ćwiczenia z terapii manualnej dla gr 2 z dnia 16.11 zostają przełożone na 9.11 w godzinach 16:00-17:30

FIZJOTERAPIA I I III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady prof Andre z Politechniki w Bragancy odbywały się będą w Auli Collegium Medicum

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład ogólnouczelniany – Nowoczesna antykoncepcja z prof. M. Wilczakiem odbywał się będzie w Auli ul. Nowy Świat 4

W dniu 23.10 w godzinach 12:30-14:30 odbędzie się dyżur dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 28.10 w ramach wykładu Psychologia rozwoju i kliniczna godzina 9:45-11:15 odbędzie się wykład profesora Andre z Politechniki z Bragancy. Wykład obywa się w ramach zajęć, uczestnictwo w wykładzie jest obowiązkowe, będzie sprawdzana lista obecności

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 28.10 w ramach zajęć z języka angielskiego i fizjoterapii w ginekologii i położnictwie w godzinach 11:45-13:15 odbędzie się wykład profesora Andre z Politechniki z Bragancy. Wykład odbywa się w ramach zajęć, uczestnictwo w wykładzie jest obowiązkowe, będzie sprawdzana lista obecności

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie z prof D. Samulakiem z dnia 27.11 odbędzie się w dniu 4.12 w godzinach 15:30-19:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.10 wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z dr M. Kurpikiem zostaje odwołany. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie.  Ćwiczenia odbędą się zgodnie z planem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.10 zajęcia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon - Lis zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.10 zostaną odpracowane zajęcia (z dnia 30.09) z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z mgr B. Madej – Dziechciarow. gr 3 w godzinach 13:30-15:00 i gr 1 w godzinach 15:30-17:00

gr 2 w dniu 27.11 w godzinach 14:00-15:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Zaplanowany został przedmiot ogólnouczelniany – Nowoczesna antykoncepcja z prof. M. Wilczakiem. Wykład odbywał się będzie następująco:

23.10 w godzinach 17:00-19:15

20.11 i 27.11 w godzinach 15:30-20:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Doplanowane zostały godziny z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu – ćwiczenia z mgr A. Szewczyk: gr 1 zajęcia z dnia 19.01 zostają odwołane, zajęcia zostaną odpracowane w dniu 22.10 w godzinach 10:00-11:30 oraz gr 2 zajęcia z dnia 21.01 zostają odwołane i zaległe zajęcia z dnia 15.10 i 12.11 zostaną odpracowane w dniu 5.11, 26.11,3.12 w godzinach 10:00-11:30 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 16.12, 19.01, 20.01, 26.01, 27.01 zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane

Zajęcia zostają odpracowane następująco:

gr 2 w dniu 19.10, 2.11 w godzinach 8:00-9:30

gr 1 w dniu 19.10, 2.11, 30.11, 21.12 w godzinach 10:00-11:30

(Kampus ul. Poznańska 201-205)

INFORMACJA

(dotyczy studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych)

Wszystkie osoby posiadające zwolnienie lekarskie        z zajęć wychowania fizycznego proszone są o pilne zgłoszenie się do mgra Łukasza Szymczaka celem uzyskania informacji dotyczących zaliczenia przedmiotu za semestr pierwszy.

Środa 19.00 – 20.30, ul. Poznańska, Kampus PWSZ, budynek siłowni, telefon 62 767 95 08.

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 6.11, 11.12, 22.01 odbędą się zajęcia z prof. J. Smorawińskim

10:00-13:00 metodologia pracy licencjackiej

13:00-16:00 seminarium dyplomowe

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.10 wykład z przedmiotu Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie z prof. D. Samulakiem zostaje odwołany. Wykład ten zostaje przełożony na 27.11 (piątek) w godzinach 15:30-19:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 ćwiczenia z przedmiotu Etyka i deontologia z mgr A. Staniszewskim odbędą się następująco:

16:00-18:15 gr 1

18:15-20:30 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA W PLANIE

Terapia manualna ćw GR 2 (mgr A. Kubiaczyk)

PONIEDZIAŁKI

16:15-17:45 (19.10)

15:45-17:15 (2.11, 16.11, 23.11, 30.11, 14.12, 21.12, 11.01)

ćwiczenia odbywały się będą na ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA PROMOTORA!!!!!

Osoby, które w semestrze IV zapisały się na Metodologię pracy licencjackiej do Pani prof. A. Straburzyńskiej – Lupy.

Od semestru V przedmiot metodologia pracy licencjackiej oraz seminarium dyplomowe poprowadzi prof. L. Dworak. Terminy prowadzenia w/w przedmiotów przez Profesora są podane w planach zajęć

FIZJOTERAPIA I i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 30.09 i 1.10 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostaja odowłane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA studenci. Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. SIerakowskiem dla gr 1 i 2 odbedą się w dniu 7.10

OGŁOSZENIE ZAPISY NA PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.09 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z Panią mgr B. Madej - Dziechciarow zostają odwołane. Termin odpracowania zajeć zostanie podany w najbliższym czasie

DYŻUR: dr I. i R. Michniewicz – 29.09 w godzinach 8:15-10:15 Kampus ul. Poznańska 201-205

OGŁOSZENIE TERMIN ZŁOŻENIA DZIENNIKÓW PRAKTYK I INDEKSÓW

PLAN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH I POPRAWKOWYCH W DNIU 23.09.2015

DYŻUR: dr I. i R. Michniewicz – 22.09 w godzinach 8:15-10:15 Kampus ul. Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

Niżej podane osoby nie zaliczyły poprawki z Fizjologii z czerwca 2015 roku z prof. T. Rychlewskim:

21106, 23547, 21575, 22738, 22748, 22755, 23924, 22732, 22735

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.09 od ogdziny 10:00 odbędą się zaległe oraz poprawkowe obrony u następujących osób:

- prof dr hab n med E. Straburzyńska - Migaj

- dr hab n med A. Straburzyńska - Lupa

- dr hab n med G. Cywińska - Wasilewska

Szczegółowy plan egzaminów dyplomowych zostanuie podadny w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Fizjoterapii ogólnej i Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z Panią prof. G. Cywińską - Wasilewską

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.09 o godzinie 11:30 odbędą się poprawki z Fizykoterapii z prof. A. Starburzyńską – Lupą

DYŻUR: mgr K. Górny – 22.09 w godzinach 17:00-18:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z Biomechaniki klinicznej z prof. L. Dworakiem

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.09 o godzinie 11:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 (środa) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki i zaległe wpisy z przedmiotu Podstawy informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło. Poprawki odbędą się w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

DYŻUR: dr U. Włodarczyk 18.09 w godzinach 8:30-10:30 ul. Nowy Świat 4a

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 17.09 w godzinach 11:00-12:00 odbędą się poprawki z prof. A. Nowak

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.09 w godzinach 17:00-19:00 odbędą się poprawki z Socjologii z dr A. Maczasek. Poprawki odbędą się w budynku Collegium Novum ul. Nowy Świat 4a, pok. 201

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA ZMIANA GODZINY POPRAWKI I MIEJSCA!!!

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 15:15 odbędą się poprawki ćwiczeń z Fizykoterapii i Fizjoterapii ogólnej z mgr H. Popłonyk. Poprawki odbędą się na ul. Kaszubskiej 13

DYŻUR: mgr Z. Zimoch – 11.09 w godzinach 16:30-18:30 sala gimnastyczna ul. Nowy Świat 4a

mgr A. Szewczyk – 8.09 w godzinach 12:00-13:30 ul. Kaszubska 13, sala 217

DYŻUR: mgr K. Górny – 8.09 i 15.09 w godzinach 8:00-10:00 Kampus ul. Poznańska 201-205

UWAGA STUDENCI ZMIANA TERMINU POPRAWEK!!!!

W dniu 18.09 (a nie jak było podawane wcześniej w dniu 17.09) o godzinie 9:00 odbędzie się poprawka ćwiczeń z Kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem. Poprawki odbędą się na ul. Kaszubskiej 13

UWAGA STUDENCI ZMIANA TERMINU GODZINY!!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.09 o godzinie 14:35 odbędą się poprawki ćwiczeń z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 odbędą się poprawki egzaminów z Kinezjologii i Kinezyterapii z dr T. Garsztką w godzinach:

15:00 – Kinezjologia – stacjonarne i niestacjonarne

16:00 –Kinezyterapia – stacjonarne i niestacjonarne

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.09 (czwartek) o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 11:00 odbędą się wszystkie poprawki zaległych ćwiczeń z Fizjologii z dr K. Domaszewską

UWAGA STUDENCI!!!

W DNIACH 31.08-2.09 Dziekanat oraz Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą nieczynne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z lek A. Zagwojskim

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka ćwiczeń z Kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 15.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki oraz zaległe wpisy u Pani prof. J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zaliczenie poprawkowe z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbędzie się w dniu 7.09 o godzinie 9:00

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbędzie się w dniu 14.09 o godzinie 9:00

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki egzaminu z Anatomii z dr J. Sobańskim

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 15.09 (wtorek) o godzinie 11:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 (piątek) o godzinie 15:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Fizjologii człowieka z prof. T. Rychlewskim

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 4.09 (piątek) o godzinie 12:15 odbędzie się poprawka ćwiczeń z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska z Panią dr T. Wysocką

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Fizykoterapii i Fizjoterapii ogólnej z mgr H. Popłonyk. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.09 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! Poprawka z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską - Wsilewską z dnia 3.09 zostaje odwołana. Nowy termin poprawki zostanie podany w najblizszym czasie

DYŻUR: dr J. Raubo - 14.07 w godzinach 11:00-13:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.09 (czwartek) o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

W dniu 3.09 (czwartek) o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską

DZIENNIK PRAKTYK FIZJOTERAPIA

DYŻUR: dr J. Raubo - 1.07 w godzinach 13:00-15:00 (Kaszubska 13)

DYŻUR:  dr I. Michniewicz i dr R. Michniewicz - 9.07 w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR mgr P. Świerczak - 02.07 w godzinach 16:00-17:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

Harmonogram egzaminów dyplomowych 1, 2 lipca 2015

DYŻUR: dr I. Michniewicz i dr R Michniewicz - w dniu 30.06 w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

Plan egzaminów dyplomowych 1,2 lipca 2015

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 23.06 w godzinach 16:00-17:30 (Kampus , ul. Poznańska 201-205) i 24.06 w godzinach 13:30-15:00 (Kaszubska 13)

DYŻUR: mgr P. Świerczak: 22.06 i 25.06 w godzinach 10:00-11:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 (środa) w godzinach 10:00-12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek med. M. Witoń – Dominikowską. Poprawki odbędą się w Szpitalu, przy ul. Poznańskiej 79, 11 piętro

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 (środa) w godzinach 10:00-12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek med. A. Bartczak. Poprawki odbędą się w Szpitalu, przy ul. Poznańskiej 79, 11 piętro

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 01.07 o godzinie 14:30 odbędzie się poprawka zaliczenia przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z Panią prof. E. Straburzyńska – Migaj

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 w godzinach 11:00-13:30 będzie można uzyskać jeszcze wpisy oraz zaliczenia od Pana mgra L. Drożdżyńskiego.

UWAGA STUDENCI!!!!

W systemie USOS zostały aktywowane studenckie Ankiety Oceny Jakości Procesu Dydaktycznego. Studenci mogą wypełniać je w systemie USOSweb w terminie od 02.06.2015 godz. 21:00 do 20.07.2015 godz. 00:00.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki oraz wpisy z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 odbędzie się egzamin z Biomechaniki klinicznej z prof. L. Dworakiem

9:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

W dniu 18.06 odbędzie się egzamin z Kinezjologii z dr T. Garsztką

17:00 – studia stacjonarne

18:00 – studia niestacjonarne

W dniu 01.07 odbędzie się egzamin z Kinezyterapii z dr T. Garsztką

17:00 – studia stacjonarne

18:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z prof. J. Smorawińskim

DYŻUR SESJA EGZAMINACYJNA:

- mgr A. Szewczyk - 16.06 i 23.06 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205) 

- mgr Z. Zimoch – 19.06 i 26.06 w godzinach 16:30-18:30 (sala gimnastyczna ul. Nowy Świat 4a)

- mgr K. Górny – 15.06 w godzinach 8:00-9:00; 18.06 w godzinach 11:50-12:50; 25.06 11:30-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

- dr J. Raubo – 16.06 w godzinach 12:00-14:00 i 25.06 w godzinach 11:00-13:00

- dr Iwona Michniewicz – 16.06 (wtorek) i 22.06 (poniedziałek) w godzinach 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

- dr Romuald Michniewicz – 15:06 (poniedziałek) 15:30-17:30 i 22.06 (poniedziałek) 11:00-13:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

- dr Urszula Włodarczyk – 22.06 (poniedziałek) 12:00-14:00 (sala gimnastyczna ul. Nowy Świat 4a) – zaległe wpisy oraz poprawki

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA KOREKTA GRUP W DNIU 12.06!!!!

Interakcje leków z zabiegami fizykalnymi

15:45-17:15 gr 3

17:30-19:00 gr 1

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Seminarium dyplomowe z Panią prof. A. Straburzyńską – Lupą w dniu 8.06 nie odbędzie się

Egzamin poprawkowy dla II roku Fizjoterapii odbędzie się zgodnie z planem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA! ZMIANA GODZINY POPRAWKI

UWAGA!!!! W dniu 03.06.2015 o godzinie 15:30 odbędzie się poprawka z ćwiczeń z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk. Poprawka odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z dr J. Sobańskim (zaległości z wcześniejszych semestrów)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

W dniu 25.06 odbędzie się egzamin z Fizjoterapii ogólnej z Panią prof. G. Cywińską – Wasilewską:

13:00 - studia stacjonarne

15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

W dniu 25.06 odbędzie się poprawka egzaminu z Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z Panią prof. G. Cywińską – Wasilewską:

13:00 - studia stacjonarne

15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki przedmiotów prowadzonych przez prof. M. Pawlaka (zaległości z wcześniejszych semestrów: biologia medyczna, biochemia)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 8.06 od godziny 10:30 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panią prof A. Straburzyńska - Lupą 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU

W dniu 8.06  o godzinie 14:00odbędzie się poprawka egzaminu z Fizykoterapii (3 termin) z Panią prof. A. Straburzyńską – Lupą 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z Panem prof. J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z Panią prof. E. Straburzyńska – Migaj z dnia 9.06 zostają przełożone na dzień 8.06 (poniedziałek) w godzinach 10:30-13:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium z Panią prof. E. Straburzyńską - Migaj z dnia 9.06 zostaje przełożone na dzień 8.06 (poniedziałek) od godziny 17:00

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu  25.06 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim.  

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!!! W dniu 03.06.2015 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawka z ćwiczeń z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk. Poprawka odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.06 lub 25.06 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim. Dokładny termin zostanie podany w najbliższych dniach

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z Panią prof. G. Cywińską- Wasilewską odbędzie się w dniu 8.06 następująco:

13:00 – studia stacjonarne

15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 22.06 od godziny 10:00 odbędą się poprawki ćwiczeń z Panią dr K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z Fizjologii człowieka z Panem prof. T. Rychlewskim, następująco:

12:00 – studia stacjonarne

15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska z lek A. Zagwojskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Uwaga zajęcia z przedmiotu Terapia manualna dla gr 5 z dnia 11.06 zostają przełożone na dzień 25.05 w godzinach 8:00-9:30

UWAGA STUDENCI!!!

Osoby starające się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów, w trybie pilnym prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. 214 w celu odbioru decyzji o przyznaniu stypendium.

UWAGA STUDENCI!!!!

Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu nr 0300/17/IV/2015 z dnia 18 maja 2015 roku, w związku z organizowanym przemarszem studentów ulicami Miasta Kalisza podczas

XV Kaliskich Dni Żaków w dniu 22 maja 2015 roku w godzinach od 9:15-11:15 ustalone zostają „godziny rektorskie” (pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem)

Zbiórka studentów na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godzinie 9:45,

wymarsz o godzinie 10:10

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne w dniu 22.05 odbędą się następująco:

11:45-13:00 gr 3

13:30-15:00 gr 2

15:15-16:45 gr 1

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.06 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Higiena i epidemiologia z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.05 zajęcia z przedmiotu Fizykoterapia z panią mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane, zajęcia zostaną odpracowane następująco: gr 4 – 21.05 10:00-11:30 i gr 3 – 28.05 13:30-15:45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.05 zajęcia z przedmiotu Język angielski z mgr B. Gradowską zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższych dniach

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.05 w godzinach 15:00-17:00 odbędą się poprawki z Socjologii z Panią dr A. Maczasek. Ul. Nowy Świat 4

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 9 i 10.06 zajęcia z przedmiotu Fizykoterapia z mgr A. Ordon - Lis zostają odwołane. Zajęcia dla gr 4 odbędą się w dniach 27.05 i 3.06 w godzinach 9:00-11:15, natomiast zajęcia dla gr 3 odbędą się w dniach 27.05 i 3.06w godzinach 11:45-14:00. Plan odpracowania zajęć dla gr 1 i 2 zostanie podany w najbliższych dniach

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.05 o godzinie 15:00 odbędzie się Metodologia pracy licencjackiej z prof. A. Straburzyńską - Lupą

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 15.05 (piątek) o godzinie 14:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńską Migaj

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA DATY!!!

Wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji z prof. M. Pawlakiem odbędzie się w dniu 14.05 w godzinach 18:30-20:45 oraz w dniu 29.05 (piątek) w godzinach 8:45-10:15

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu dla gr 5 z lek med. A. Bartczak zostają odwołane W DNIU 29.05 , odbędą się w dniach 15.05 i 12.06 dodatkowo po 1 godzinie – zajęcia do 10:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! ZMIANA KOLEJNOŚCI GRUP  W DNIU 22.05

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z dnia 7.05 zostają przełożone na dzień 22.05 w następujących godzinach:

9:45-11:15 gr 1

11:45-13:00 gr 3

13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Uwaga zmiana godzin zajęć z przedmiotu Język angielski dla gr 2 z mgr B. Gradowską. Zajęcia odbędą się następująco:

Wtorek: 9:45-11:15 (5.05, 19.05)

Poniedziałek: 11:15-12:45 (11.05)

Środa: 9:45-11:15 (26.05)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Uwaga zmiana terminu zajęć z przedmiotu język angielski dla gr 2 z mgr B. Gradowską w dniu 5.05 zajęcia odbywają się zgodnie z planem, odwołane zostają w dniu 12.05

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład ogólnouczelniany z przedmiotu Seksuologia z prof. M Wilczakiem odbędzie się w dniu 14.05 w godzinach 16:00-18:15 (Aula ul. Nowy Świat 4) zamiast 15.05

Wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji z prof. M. Pawlakiem odbędzie się w dniu 14.05 w godzinach 18:30-20:45 oraz w dniu 15.05 (piątek) w godzinach 8:45-10:15

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu dla gr 5 z lek med. A. Bartczak zostają odwołane , odbędą się w dniach 15.05 i 12.06 dodatkowo po 1 godzinie – zajęcia do 10:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Grupa 5 proszona jest o pilny kontakt z Panią mgr B. Madej - Dzechciarow

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z dnia 7.05 zostają przełożone na dzień 22.05 w następujących godzinach:

9:45-11:15 gr 3

11:45-13:00 gr 1

13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.05 w godzinach 17:30-19:00 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu Podstawy informatyki z prof. Linh Anh Nguyen

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA przypominamy, iż do dnia 15.05 br. należy złożyć w Dziekanacie kopie szczepienia przeciw WZW i badania na nosicielstwo (oryginał do wglądu)

UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska prowadzone będą przez Pana lek med. A. Zagwojskiego. Zaplanowane zostały w następujących terminach:

Środy w godzinach 15:30-19:30 w następujących terminach: 29.04, 6.05, 13.05, 20.05

Wszystkie zaplanowane wykłady z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z prof. W. Woźniakiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.04 wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z prof W. Woźniakiem zostaje odwołany

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04 ćwiczenia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne dla gr 1 nie odbędą się. Ćwiczenia te zostaną zaplanowane w dniu 24.04 w godzinach 10:30-12:00

Ćwiczenia z Kinezjologii dla gr 1 odbędą się w godzinach 12:30-14:45, natomiast gr 2 będzie miała ćwiczenia w godzinach 10:00-12:15

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.04 o godzinie 14:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z Pania prof A. Straburzyńską - Lupą

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.04 o godzinie 15:00 odbędzie się Metodologia pracy licencjackiej z Panią prof A. Straburzyńską - Lupą

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.04 (środa) ćwiczenia z Fizykoterapii z p. mgr A. Ordon - Lis zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco:

gr 4 w dniach 22.04 i 29.04 ćwiczenia w godzinach 9:00-11:15

gr 3 w dniach 13.05 i 20.05 ćwiczenia w godzinach 11:45-14:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.04 (wtorek) wykład z Socjologii z p. dr A. Maczasek zostaje odwołany z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.04 (poniedziałek) ćwiczenia z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z mgr M. Janik-Miling zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!!! Zmiana terminu wykładu z przedmiotu Turystyka zdrowotna z mgr L. Drożdżyńskim. Wykład z dnia 30.04 zostaje odwołany, odbędzie się w dniu 21.05 (czwartek) w godzinach 15:30-20:15

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.05 (środa) w godzinach 9:45-11:15 odbędą się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla gr 1 z mgr B. Gradowską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.03 (czwartek) zajęcia z Panią prof. E. Straburzyńską – Migaj zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

W dniu 26.03 (czwartek) poprawka z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńską – Migaj zostaje odwołana

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 29.05 przełożony wykład z przedmiotu Aspekty bólu w rehabilitacji z prof. M. Pawlakiem nie odbędzie się. Godziny wykładowe zostaną doplanowane następująco: 9.04 i 23.04 dodatkowo do zaplanowanego wykładu po 1 godzinie oraz w dniu 14.05 – dodatkowo 2 godziny wykład odbędzie się w godzinach 16:00-19:45

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana terminu ćwiczeń z przedmiotu Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna z mgr M. Zasiadłą. Ćwiczenia dla gr 5 i 3 z dnia 12,05 zostają przełożone na dzień 26.05, w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.03 (czwartek) o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z Panią prof. E. Straburzyńską - Migaj

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.05 (poniedziałek) odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych w następujących godzinach:

15:00-16:30 gr 2; 16:45-18:15 gr 3; 18:30-20:00 gr 1

Zajęcia odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE!!!!

UWAGA!!! Korekta planu, dotyczy ćwiczenia z Masażu dla gr 5 w dniach 23.03 i 13.04 nie odbędą, dodatkowe terminy ćwiczeń: 18.05 i 25.05

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.03 (czwartek) ćwiczenia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 7-8.05 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z Panią lek A. Bartczak zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco:

Gr 1 zajęcia 22.05 (piątek) 9:45-11:15

Gr 3 w dniach 19.03 i 26.03 zajęcia do godziny 12:00

Gr 5 w dniach 27.03 i 17.04 zajęcia do godziny 10:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.03 (piątek) w godzinach 10;00-11:30 odbędzie się metodologia pracy licencjackiej z Panią prof. G. Cywińską – Wasilewską

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.03 (piątek) o godzinie 17:15-18:45 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panią prof. G. Cywińską – Wasilewską

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA WYJAZDY NA ĆWICZENIA DO JEDLCA!!!!

Uczelnia zapewnia transport na ćwiczenia do Jedlca. W dniu zaplanowanych zajęć wyjazd sprzed budynku Collegium Medicum o godzinie 7:30, natomiast powrót z zajęć w Jedlcu o godzinie 14:00

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.03 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak. Zajęcia te odbędą się w dniu 13.03 (piątek) w następujących godzinach:

10:00-11:30 wykład

11:45-13:15 ćwiczenia gr 1

13:30-15:00 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.03 Metodologia pracy licencjackiej z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak zostaje odwołana. Zajęcia te zostaną odpracowane w dniu 13.03 (piątek) w godzinach 15:00-16:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Doplanowane zostały brakujące godziny wykładu z przedmiotu Turystyka zdrowotna z mgr L. Drożdżyńskim.

Wykłady odbędą się w dniach: 16.04 i 30.04 w godzinach 15;30-20:15 oraz w dniu 17.04 w godzinach 8:00-10:15 (przedmiot został naniesiony na plan zajęć)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Niżej wymienione osoby proszone są o kontakt z opiekunem praktyk Panią lek A. Kompanowską w celu wyjaśnienia niezgodności w dzienniczkach praktyk: 22764, 22741, 22740, 23991, 23675, 22708, 22699

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.04 (piątek) wykład z prof. M. Pawlakiem zostaje odwołany. Wykład zostanie odpracowany w dniu 29.05 (piątek) w godzinach 18:00-20:45

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 24.03, 14.04, 21.04 w godzinach 8:00-9:30 ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu będzie miała gr 1, natomiast ćwiczenia gr 2 zostaną przełożone na dni (26.03, 16.04, 23.04) w godzinach 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.03 wykład ogólnouczelniany – Seksuologia z prof. M. Wilczakiem zostaje odwołany

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.03 (czwartek) w godzinach 10:45-12:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna z Panią mgr M. Zasiadłą dla gr 5

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.03 (czwartek) w godzinach 10;00-14:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Fizykoterapia z prof. G. Straburzyńskim.

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek M. Witoń - Dominikowską dla gr 3 odbędą się w dniu 10.04 w godzinach 9:45-11:15

Ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr A..Kubiaczykiem dla gr 2 odbędą się w tym dniu w godzinach 14:15-15:45

Ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr A. Szewczyk dla gr 2 odbędą się w tym dniu w godzinach 18:15-19:45

Ćwiczenia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych odbędą się w tym dniu w następujących godzinach:

14;15-15:45 gr 3

16:00-17:30 gr 2

17:45-19:15 gr 1

Ponadto zostały doplanowane brakujące godziny z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr A. Szewczyk następująco:

18.03 (środa)

15:30-17:00 gr 1

17;15-18:45 gr 3

19:00-20:30 gr 2

W dniu 1.04 w godzinach 18:30-20:00 gr 2 (zajęcia za 19.02)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.03 (czwartek) w godzinach 17;15-20:15 odbędzie się Metodologia pracy licencjackiej z Panem prof. G. Straburzyńskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.03 (czwartek) w godzinach 14:15-17:15 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem prof. G. Straburzyńskim

UWAGA STUDENCI!!!!!

w Dziekanacie Wydziału (POK 214) do odbioru są decyzje o przyznaniu stypendium. Decyzje należy odbierać do dnia 6 marca br.

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.02 (czwartek) zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w psychiatrii z lek M. Grzelakiem dla gr 3 zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 27.02 (piątek) o godzinie 18:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Masażu z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniu 6.03 (PIĄTEK) o godzinie 11:15 odbędzie się spotkanie z opiekunem praktyk Panią lek. A. Kompanowską. Na spotkaniu będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia (spotkanie odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.03 upływa termin składnia Dzienników praktyk do rejestracji.

Osoby, które nie złożą dzienniczka praktyk w wymaganym terminie otrzymają ocenę niedostateczną

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 24-27.02 zajęcia z Panią mgr A. Szewczyk zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 02.03 (poniedziałek) o godzinie 8:00 odbędzie się poprawka ćwiczeń z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z Panią dr T. Wysocką

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 20.02 (piatek) 11:30-13:30 (Kaszubska 13) 

UWAGA STUDENCI II ROK FIZJOTERAPIA STACJONARNA!!!!

W dniu 19.02 ćwiczenia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim odbędą się następująco:

11:45-13:15 gr 1

13:30-15:00 gr 3

15:30-17:00 gr 2

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.02 (piątek) wykłady, seminaria dyplomowe, metodologia pracy licencjackiej z prof. G. Straburzyńskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.02 (czwartek) o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z przedmiotu Fizjologia wysiłku i kliniczna z Panią dr K. Domaszewską

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 12.02 (czwartek) 10:30-12:30 (Kaszubska 13) 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.02 (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Fizjologii wysiłku i klinicznej z prof. T. Rychlewskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA studenci w dniach od poniedziałku-piątku w godzinach 8:00-14:00 jest możliwość poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w geriatrii u lek J. Skibińskiego. Poprawki odbywały się będą w Szpitalu przy ul Poznańskiej 79

UWAGA STUDENCI I ROK FIZJOTERAPII!!!!

Zapisy na wychowanie fizyczne w semestrze letnim - ogłoszenie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu – ćwiczenia z lek M. Witoń – Dominikowską. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 (czwartek) o godzinie 18:30 odbędą się poprawki z ćwiczeń z Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu z dr A. Janiakiem. Poprawki odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.03 (czwartek) o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka egzaminu z języka angielskiego z mgr K. Mak

UWAGA STUDENCI!!!

Przedmioty ogólnouczelniane - zapisy

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 04.02 (środa) odbędzie się egzamin z Masażu z dr T. Garsztką:

16:00 – studia stacjonarne

17:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 4.02 (środa) o godzinie 15:30 odbędą się poprawki ćwiczeń z Kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.02 (czwartek) w godzinach 8:00-13:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego z mgr K. Mak (przełożony z dnia 29.01)

DYŻUR: dr I. Michniewicz – 28.01, 4.02 (środa) 13:00-15:00 – Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13

dr R. Michniewicz – 3.02 (wtorek) – 12:30-14:30 – Collegium Medicum ul. Kaszubska 13

mgr K. Górny - 29.01, 5.02 (czwartek) - 12:00-13:00 - Kampus ul .Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 (wtorek) w godzinach 10:30-12:30 odbędą się poprawki z ćwiczeń z Fizjologii z Panią dr K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 (czwartek) w godzinach 12:00-13:00 odbędą się poprawki z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 (piątek) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Fizykoterapii z mgr H. Popłonyk. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 28.01 (środa) o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z języka niemieckiego z mgr P. Gołębiakiem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.01 (piątek) o godzinie 16:30 odbędą się poprawki z Kinezjologii (egzamin z IV semestru) z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK

W dniu 30.01 (piątek) w godzinach 11:00-12:00 odbędą się poprawki oaz wpisy u Pani prof. A. Nowak

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 4.02 (środa) odbędą się zaliczenia i egzaminy z prof. M. Pawlakiem:

10:00 – zaliczenie Biologia medyczna ćwiczenia

11:30 – zaliczenie Biochemia ćwiczenia

13:30 – egzamin Biologia medyczna – studia stacjonarne

16;00 – egzamin Biologia medyczna – studia niestacjonarne  

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.01 (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z Fizykoterapii z prof. G. Straburzyńskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka egzaminu z Fizykoterapii z prof. G. Straburzyńskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.02 (piątek) odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjologia wysiłku i kliniczna z prof. T. Rychlewskim;

12:00 – studia stacjonarne

15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 (piątek) o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka kolokwium z Higieny i epidemiologii z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 (piątek) o godzinie 17:00 odbędzie się poprawka zaliczenia przedmiotu Żywienie w odnowie biologicznej z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.01 w godzinach 17:45-20:45 odbędzie się wykład z przedmiotu Kinezyterapia z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 8-16.01.2015 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej z Panią dr J. Raubo zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 (poniedziałek) o godzinie 9:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Żywienie w odnowie biologicznej u Pani prof. Ł. Pilaczyńskiej – Szcześniak

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 (poniedziałek) o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka kolokwium z przedmiotu Higiena i epidemiologia z Panią prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI !!!!

W dniach 24.12.2014-06.01.2015 Dziekanat oraz Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą nieczynne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.01 (czwartek) o godzinie 14:30 odbędzie się poprawka z Biofizyki z wykładów z Panią prof. M. Jurczyk

UWAGA ZMIANA TERMINU DYŻURÓW!!!!

mgr K. Górny – wtorki i czwartki 11:15-11:45 Kampus ul. Poznańska 201-205

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 (czwartek) w godzinach 8:00-13:00 odbędzie się egzamin z Języka angielskiego z mgr K. Mak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.12 ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia wysiłku i kliniczna z dr K. Domaszewską odbędą się dla wszystkich grup w godzinach 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.01.2015 w godzinach 15:00-16:30 odbędą się dodatkowe dwie godziny wykładu z przedmiotu Etyka i deontologia z dr hab P. Łuszczykiewiczem. Wykład ten zostanie odpracowany za 6.11 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniu 02.12 (wtorek) zajęcia z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z Biochemii dla gr 1 z prof. M. Pawlakiem z dnia 12.12 (piątek) zostają przełożone na 11.12 (czwartek) w godzinach 17:15-18:45

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE!!!

UWAGA STUDENCI

W dniu 4.12 (czwartek) o godzinie 11:15-11:45 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Przysposobienie Biblioteczne z dr G. Matuszczakiem. Zaliczenie odbędzie się w Bibliotece w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 (czwartek) wykład z przedmiotu Etyka i deontologia z prof P. Łuszczykiewiczem zostaje odwołany z powodu choroby prowadzącego

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 12-14.11 zajecia z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!

Ćwiczenia z Wychowania fizycznego z dr I. Michniewicz odbywały się będą na sali gimnastycznej Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniach 3-6.11 zajęcia z mgr K. Kubasik zostają odwołane

UWAGA STUDENCI ORAZ ABSOLWENCI FIZJOTERAPII!!!

KURS MASAŻU TKANEK GŁĘBOKICH

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane w Sekretariacie Wydziału Rehabilitacji i Sportu, Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13, pok. 217, telefonicznie nr telefonu: 62/76- 79-559 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły poniżej:

Kurs masażu tkanek głębokich

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Metodologia pracy licencjackiej prof. J. Smorawiński:

13.11 (czwartek) 16:00-20:00

14.11 (piątek) 12:15-15:15

28.11 (piątek) 12:15-14:30

12.12 (piątek) 12:30-14:45

Seminarium dyplomowe prof. J. Smorawiński

27.11, 11.12 (czwartek) 16:00-20:00

28.11 (piątek) 14:45-18:45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 29.11 (sobota) o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z egzaminu Fizykoterapia z prof. G. Straburzyńskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.11 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie z mgr M. Zasiadłą dla gr 1 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 4.12 (czwartek) w godzinach 11:45-13:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Gry i zabawy ruchowe w zastępstwie za mgr K. Świerczak poprowadzi – dr M. Tataruch. Plan zajęć będzie wyglądał następująco:

Czwartki:

6.11 - 8:00-10:15 gr 1; 10:30-12:45 gr 3; 15:15-17:30 gr 2

13.11, 18.12, 8.01, 15.01 8:00-9:30 gr 1 ; 9:45-11:15 gr 2 ; 11:45-13:15 gr 3

27.11, 11.12 8:00-10:15 gr 1 ; 10;30-12:45 gr 3 ; 13:30-15:45 gr 2

22.01 8:00-11:00 gr 1 ; 11:15-14:15 gr 3 ; 14:30-17:30 gr 2

W dniu 6.11 ćwiczenia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne dla gr 1 odbędą się w godzinach 17:45-19:15 Wykład z przedmiotu wychowanie zdrowotne i ekologiczne w dniu 27.11 odbędzie się w godzinach 17:15-18:45

Ćwiczenia z przedmiotu Kinezyterapia z mgr T. Hofmańskim gr 1 z dnia 11.12 odbędą się w dniu 14.11 (piątek) w godzinach 14:15-16:30

Ćwiczenia z przedmiotu Kinezyterapia z mgr P. Brykowskim gr 4 z dnia 11.12 odbędą się w dniu 14:11 (piątek) w godzinach 12:30-14:00

Kinezjologia ćwiczenia dr T. Garsztka 6.11 15:30-17:45 gr 1; gr 2 18:30-20:45 (7.11)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Doplanowane zostały brakujące godziny ćwiczeń z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr A. Szewczyk. Wtorki 17:15-18:45 gr 1 (18.11) gr 2 (2.12) gr 3 (27.01)

UWAGA

Studenci I roku proszeni są o odbieranie umów dotyczących studiowania.

Dziekanat  (p. 214)

UWAGA STUDENCI III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.09 minął termin złożenia do Dziekanatu kart uzupełnień studenta (dotyczy przedmiotów z semestru II, których termin zaliczenia był wyznaczony do końca semestru IV). Osoby, które nie dostarczą do Dziekanatu kart w trybie pilnym, zostaną skreślone z listy studentów

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 20.10 (poniedziałek) będzie można uzyskać wpisy z Egzaminu z Anatomii. Indeksy (starosta grupy – całym rocznikiem) proszę złożyć w Sekretariacie Wydziału Medycznego, pok.102

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Niżej wymienione osoby: 21567, 22206, 20903, 20909, 22209, 23682, 22721 proszone są o kontakt z opiekunem praktyk lek A. Kompanowską, w celu wyjaśnienia niezgodności w Dzienniczkach praktyk.

Dyżury lek A. Kompanowskiej:

Środy 11:00-12:00

Czwartki 11:00-12:00

Szpital, ul. Poznańska 79, 11 piętro

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 16.10, 23.10, 30.10 zajęcia z przedmiotu Gry i zabawy ruchowe z mgr K. Świerczak zostają odwołane. Zajęcia te zostaną odpracowane w terminach późniejszych 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

 W dniu 14.10 (wtorek) ćwiczenia z przedmiotu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska z dr n med. M. Kurpikiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym terminie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 14-15.10 zajęcia z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 13.10-18.10 zajecia z mgr T. Hofmańskim zostają odwołane

UWAGA STUDENCI!!!

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Wszyscy studenci, których termin realizacji praktyk zawowodwych przekroczył dzień 26.09.2014 rok, proszeni są o pilny kontakt z Działem Nauczania

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 7.10-12.10 zajęcia z mgr K. Mak zostają odwołane.

Zajecia dla gr 1 z dnia 9.10 zostaną odpracowane w dniu 11.12 w tych samych godzinach 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.10 (czwartek) o godzinie 11:15 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego z dr G. Matuszczakiem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Na zajęcia z Masażu należy zabrać ze sobą: obuwie oraz strój zmienny, oliwkę, recznik 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.09 (poniedziałek) zajecia z Patologii ogólnej z dr E. Samulak zostają odwołane, nowy termin zajeć podany zostanie w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK ZAPISY WYCHOWANIE FIZYCZNE

UWAGA ZMIANA GODZINY EGZAMINU!!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.09 (piątek) odbędą sie poprawki z Kinezjologii z dr T. Garsztką. 15:45 - studia stacjonarne; 16:30 - studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 (czwartek) o godzinie 11:00 odbędą się wszelkie poprawki oraz wpisy u dr M. Majchrzyckiego. Będzie to ostateczny termin, w którym będzie można uzupełnić zaległości u Pana Doktora

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.09 (piątek) odbędą sie poprawki z Kinezjologii z dr T. Garsztką. 16:00 - studia stacjonarne; 17:00 - studia niestacjonarne

DYŻUR: dr I. Michniewicz - 24.09 (środa) 11:00-13:00 Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.09 (środa) o godzinie 11:00 odbęą się zaległe poprawki oraz wpisy u Pana Prof. L. Dworaka

UWAGA ZMIANA TERMINU DYŻURU PROF. A. NOWAK!!!!

DYŻUR, POPRAWKI: prof A. Nowak 24.09 (ŚRODA) 13:00  

DYŻUR: mgr Arleta Kamińska - Wypchło - 24.09 (środa) 12:30 ul. Kaszubska 13

DUŻUR:

mgr A. Szewczyk - 18.09 (czwartek) 10:00-12:00 - ul. Nowy Świat 4 sala 33

dr I. Michniewicz - 17.09 (środa) 12;00-14:00 ul. Kaszubska 13

mgr Z. Zimoch - 18.09 (czwartek) 16:00-18:00 ul. Nowy Świat 4a 

 dr R. Michniewicz 16 i 23.09 w godzinach 13:45-15:45 ul. Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJOARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.09 (piątek) o godzinie 14:00 odbędzie się poprawka z Egzaminu z Anatomii z prof. W. Woźniakiem

UWAGA ZMIANA TERMINU POPRAWKI!!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.09 (czwartek)o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna oraz zaległości z pozostałych przedmiotów z prof. A. Krawańskim

 

UWAGA ZMIANA TERMINU POPRAWKI!!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 (czwartek) odbędą się poprawki z Fizjologii (fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku i kliniczna) z prof. T. Rychlewskim. O godzinie 13:00 studia stacjonarne, o godzinie 15:30 studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 (środa) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Fizjoterapii ogólnej z mgr T. Hofmańskim. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej

W dniu 17.09 (środa) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek M. Witoń – Dominikowską. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJOANRNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.09 (środa) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z lek A. Bartczak. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 (czwartek) o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z Fizjoterapii ogólnej u Pani prof. G. Cywińskiej – Wasilewskiej

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 (wtorek) o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z ćwiczeń z Fizykoterapii w mgr H. Popłonyk. Poprawki odbędą się w Szpitalu.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.09 (piątek) odbędą się poprawki z Kinezjologii z dr T. Grasztką. Godzina zostanie podana w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 (środa) o godzinie 8:00 odbędą się poprawki z Języka angielskiego z mgr B. Gradowską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.09 (piątek) o godzinie 17:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej z mgr B. Derwichem. Poprawki odbędą się w Budynku Rektoratu przy ul. Nowy Świat 4 w Sali nr 20

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.09 (czwartek) o godzinie 12:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Anatomia z dr T. Wysocką. W dniu tym będzie można też uzyskać zaległe wpisy

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

mgr P. Świerczak – 16.09 (wtorek) 15:00-17:00 – odbędą się poprawki z Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu (Kampus PWSZ)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się poprawka z Biochemii z dr M. Chuchrackim

FIZJOTERAPIA STUDIA SATCJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 15.09 (poniedziałek) o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z fizjologii z dr K. Domaszewską

DYŻURY – POPRAWKI

dr P. Przybylski – 22.09 (poniedziałek) 10:00-12:00 (Kampus ul. Poznańska)

dr U. Włodarczyk 17 i 24.09 (środa) 12:00-13:30 (Kampus ul. Poznańska)

26.08

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.09 (poniedziałek) w godzinach 11:00-14:00 odbędą się poprawki oraz zaległe wpisy u Pana prof. M. Pawlaka

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu18.09 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.09 (wtorek) o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim. Poprawki odbędą się w Szpitalu przy ul. Poznańskiej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.09 (poniedziałek) o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 (środa) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Podstawy informatyki z dr W. Rekuciem. Poprawki odbędą się w budynku Collegium Novum przy ul Nowy Świat 4a w Sali Zielonej lub Błękitnej