Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Władze

Rektor prof. nzw. dr hab. n.med. Magdalena Pisarska Krawczyk
Rektor – prof. nzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-KrawczykProrektor ds. Badań i Rozwoju prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Walczak
Prorektor ds. badań i rozwoju – prof. dr hab. Krzysztof Walczak

rof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej – Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

dr Jan Frąszczak Prorektor ds. Finansów i Organizacji
Prorektor ds. finansów i organizacji – dr Jan Frąszczak


Kanclerz – mgr Aleksandra Adamiak


Senat

Władze Uczelni
prof. nzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk – Rektor
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej – Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak – Prorektor ds. badań i rozwoju
dr Jan Frąszczak – Prorektor ds. finansów i organizacji
mgr Aleksandra Adamiak – KanclerzDziekani Wydziałów
dr n. farm. Marek Chuchracki – Dziekan Wydziału Medycznego
dr hab. inż. Karol Prałat – Dziekan Wydziału Politechnicznego
dr Arkadiusz Janiak – Dziekan Wydziału Rehabilitacji i Sportu
dr Beata Wenerska – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr Dariusz Kasprzak – p.o. Dziekan Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni
 

Przedstawiciele uczelni akademickich
dr Katarzyna Domaszewska – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 
Przedstawiciele Nauczycieli Akademickich
prof. dr hab. Jarosław Wołejszo – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Dziubek – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr n. med. Mariusz Kurpik – Wydział Medyczny
dr n. fam. Jan Matysiak – Wydział Medyczny
dr inż. Erwin Przybysz – Wydział Politechniczny
dr inż. Marcin Pyć – Wydział Politechniczny
dr Piotr Szewczyk – Wydział Rehabilitacji i Sportu
dr n. med. Ireneusz Urbaniak – Wydział Medyczny
mgr Olga Czekalska-Kubisiak – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
mgr inż. Rafał Kwiatkowski – Wydział Politechniczny
lek. med. Aurelia Kompanowska – Wydział Rehabilitacji i Sportu
lek. med. Mieczysław Pietrzyk – Wydział Medyczny

 
Przedstawiciel Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi
    mgr Andrzej Syguła


Przedstawiciele Studentów
    Marcin Brocki – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
    Damian Kujawiński – Wydział Politechniczny
    Zofia Marciniak – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
    Aleksandra Markowska – Wydział Medyczny
    Kamila Starczak – Wydział Rehabilitacji i Sportu
    Michał Strzałka – Wydział Politechniczny

 


 

Władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
Dziekan - dr Beata Wenerska
Prodziekan ds. badań naukowych - dr Anna Ludwiczak
Prodziekan ds. organizacji i promocji - dr Paweł Kamiński

Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa, kierownik: dr hab. Ireneusz Dziubek
Katedra Zarządzania Biznesem, kierownik: prof. dr hab. Stefan Kowal
Katedra Obronności Państwa, kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Posobiec
Katdra Zarządzania i Dowodzenia, kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa, kierownik: dr hab. Olgierd Lissowski


Władze Wydziału Politechnicznego
Dziekan - dr hab. inż. Karol Prałat
Prodziekan - dr Ryszard Maciejewski
Prodziekan - dr inż. Radosław Pytliński

Katedra Budownictwa, kierownik: dr hab. inż. Ryszard Sygulski
Katedra Elektrotechniki, kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Pacholski
Katedra Informatyki, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Katedra Mechaniki i Budowa Maszyn, kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Dudziak
Katedra Podstaw Inżynierii Środowiska, kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
Katedra Procesów Inżynierii Środowiska, p.o. kierownika: dr inż. Kazimierz Wojciech Pyć


Władze Wydziału Medycznego
Dziekan - dr n. farm. Marek Chuchracki
Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych - dr n. med. Violetta Cebulska
Prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego - dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak
Prodziekan ds. studenckich - dr n. med. Violetta Koźlak

Katedra Pielęgniarstwa, kierownik: prof. nzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
Katedra Położnictwa, kierownik: dr n. med. Wojciech Grzelak
Katedra Medycyny ratunkowej, kierownik: dr hab. n. med. Bogumiła Stoińska
Katedra Kosmetologii, kierownik: dr n. farm. Marek Chuchracki
Katedra Elektroradiologii, kierownik: dr hab. n. mad. Sławomir Graczyk


Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu
Dziekan - dr Arkadiusz Janiak
Prodziekan - dr Piotr Szewczyk

Katedra Fizjoterapii i odnowy biologicznej, kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grażyna Cywińska Wasilewska
Katedra Wychowania fizycznego i sportu, kierownik: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Krawański


Władze Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni
Dziekan - dr inż. Dariusz Kasprzak


Wydawnictwo Uczelniane
Redaktor Naczelny - dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Biblioteka Uczelniana
Dyrektor Biblioteki - dr Małgorzata Całka

Ośrodek Badań Regionalnych
Kierownik - dr inż. Zbyszko Szmaj

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Kierownik - mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki
Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Krzyśko


Pełnomocnicy:
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia - dr Anna Maczasek
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością - mgr inż. Bartosz Spychalski
Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej - dr Aneta Pisarska
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych - mgr Halina Warsiewicz
Pełnomocnik do reprezentowania uczelni na zewnątrz w sprawach patentów i normalizacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów - dr inż. Dariusz Kasprzak
Pełnomocnik ds. informacji patentowej i ochrony własności intelektualnych - dr inż. Dariusz Kasprzak
Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus - dr Tatiana Manasterska