Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pielęgniarki i położne

Uwaga: zmiana terminu planowanych szkoleń w kwietniu 2015!

 

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych:

 

Nazwa szkolenia Termin rozpoczęcia i tryb kształcenia Cena
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego

Czerwiec 2015

Planowany tryb kształcenia:

1) skrócony do 12 miesięcy

Zjazdy 1-2 razy
w miesiącu
w sobotę i niedzielę

3000zł.

2) 18-20 miesiące;

Zjazdy 1-2 razy
w miesiącu
w sobotę i niedzielę

3500-4000zł

(cena zostanie ustalona
w zależności od liczby uczestników)

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Czerwiec 2015

Planowany tryb kształcenia:

1) skrócony do 12 miesięcy

Zjazdy 1-2 razy
w miesiącu
w sobotę i niedzielę

3000zł.

2) 18-20 miesiące;

Zjazdy 1-2 razy
w miesiącu
w sobotę i niedzielę

3500-4000zł

(cena zostanie ustalona
w zależności od liczby uczestników)

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego

Czerwiec 2015

Planowany tryb kształcenia:

1) skrócony do 12 miesięcy

Zjazdy 1-2 razy
w miesiącu
w sobotę i niedzielę

3000zł.

2) 18-20 miesiące;

Zjazdy 1-2 razy
w miesiącu
w sobotę i niedzielę

3500-4000zł

(cena zostanie ustalona
w zależności od liczby uczestników)

NOWY PROGRAM

Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Październik 2015

Planowany tryb kształcenia: 18-20 miesiące (zjazdy 1-2 razy w miesiącu
w sobotę i niedzielę)

Cena zostanie ustalona po opublikowaniu programu

NOWY PROGRAM

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego

wrzesień - październik 2015

Planowany tryb kształcenia: 18-20 miesiące (zjazdy 1-2 razy w miesiącu
w sobotę i niedzielę)

Cena zostanie ustalona po opublikowaniu programu

SZKOLENIA ZOSTANĄ ROZPOCZĘTE WE WSKAZANYCH TERMINACH PRZY ZAKWALIFIKOWANIU MINIMALNEJ LICZBY UCZESTNIKÓW.

 

Wymagania kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych ubiegających się o zakwalifikowanie na szkolenie:

Do szkolenia specjalizacyjnego, może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;

 

Do szkolenia specjalizacyjnego w trybie skróconym (rocznym), może przystąpić pielęgniarka, położna spełniająca dodatkowo, co najmniej jeden z warunków:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz jest zatrudniona na stanowisku zgodnym

z dziedziną specjalizacji;

2) ukończyła specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną PWSZ oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Zajęcia praktyczne realizowane będą na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie do pobrania wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów formalnych (kserokopia prawa wykonywania zawodu, dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji, zaświadczenie o zatrudnieniu), należy przesłać na adres

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz